Mass Extinction on Noah’s Ark

Main Article Content

Monika Żółkoś

Abstract

The paper presents an ecocritical interpretation of the contemporary version of biblical flood myth in Julian Barnes’ novel A History of the World in 10½ chapters. The article analyses the first chapter of the noel, The Stowaway, where the biblical events are presented from the perspective of animal character. It brings the subject of animal narration and narrative strategies to challenge the anthropocentrism of language. An important issue in the paper is the key problem of Animal Studies – the act of naming “the animal” and discoursive ways of categorizing the “nature”. In the perspective of environmental criticism, the biblical flood transforms into a history of ecocide and mass extinction.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Żółkoś, M. (2021). Mass Extinction on Noah’s Ark. Porównania, 29(2), 203-216. https://doi.org/10.14746/por.2021.2.12
Section
Articles
Author Biography

Monika Żółkoś, Uniwersytet Gdański

Monika Żółkoś – dr, badaczka zajmująca się krytyką środowiskową oraz studiami nad zwierzętami, ze szczególnym uwzględnieniem Insect Studies. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Członkini zespołu naukowego HyPaTia, badającego feministyczną historię polskiego teatru. Publikowała m.in.w „Didaskaliach”, „Narracjach o Zagładzie”, „Dialogu” oraz pracach zbiorowych. Redaktorka gdańskiego czasopisma „Jednak Książki”.

E-mail: monika.zolkos@ug.eu.pl; ORCID: 0000–0002–1644–973X

References

 1. Agamben Giorgio (2008), Homo Sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. Mateusz Salwa, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 2. Armstrong Philip (2008), What Animals Mean in the Fiction of Modernity, Routledge, New York.
 3. Baratay Éric (2014), Zwierzęcy punkt widzenia: inna wersja historii, przeł. Paulina Tarasewicz, Wydawnictwo w Podwórku, Gdańsk.
 4. Barcz Anna (2015), Wprowadzenie do zookrytyki (teorii zwierzęcych narracji), „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 6, s. 143–159.
 5. Barnes Julian (1994), Historia świata w dziesięciu i pół rozdziałach, przeł. Tomasz Bieroń, Edytor, Katowice.
 6. Berger John (1999), O patrzeniu, przeł. Sławomir Sikora, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 7. DeMello Margo (2012), Animals and Society. An Introduction to Human-Animal Studies, Columbia University Press, New York.
 8. Derrida Jacques (2008), The Animal That Therefore I Am, przeł. David Wills, Fordham University Press, New York.
 9. Domańska Ewa (2006), Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 10. Domańska Ewa (2017), Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała, PWN, Warszawa.
 11. Findley Timothy (1985), Not Wanted on a Voyage, Peguin, Toronto.
 12. Grosz Elizabeth (2011), becoming undone. Darwinian Reflections on Life, Politics, and Art, Duke University Press, London.
 13. Huggan Graham, Tiffin Helen, red. (2015), Postcolonial Ecocriticism. Literature, Animals, Environment, Routledge, New York.
 14. Kolbert Elizabeth (2016), Szóste wymieranie. Historia nienaturalna, przeł. Piotr Grzegorzewski, Tatiana Grzegorzewska, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa.
 15. Krzykawski Michał (2016), Nagie życie zwierząt: o wartości użytkowej Giorgio Agambena, „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”, nr 1, https://tinyurl.com/1moq2q50 [dostęp: 15.01.2021].
 16. Lacey Troy, Were Insects on the Arc?, https://tinyurl.com/dqrtbc96 [dostęp: 10.01.2021].
 17. Nawarecki Aleksander (2015), Zoofilologia pod auspicjami augurów, w: Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu, red. Anna Barcz, Dorota Łagodzka, Wydawnictwo IBL, Warszawa, s. 149–169.
 18. Nelles William (2001), Beyond the Bird’s Eye: Animal Focalization, “Narrative”, nr 2, s. 188–194.
 19. Oliver Kelly (2009), Animal Lessons. How They Teach Us to Be Human, Columbia University Press, New York.
 20. Rembowska-Płuciennik Magdalena (2006), W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych, „Ruch Literacki”, z. 6, s. 51–67.
 21. Ubertowska Aleksandra (2020), Historie biotyczne. Pomiędzy estetyką a geotraumą, Wydawnictwo IBL, Warszawa.
 22. Żółkoś Monika (2015), Mikro-formy i makro-lęki. Owady jako wyzwanie dla „Animal Studies”, w: Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu, red. Anna Barcz, Dorota Łagodzka, Wydawnictwo IBL, Warszawa, s. 34–45.