Man – Animal – Thing in Władysław Reymont’s The Peasants

Main Article Content

Sabina Brzozowska

Abstract

Reymont’s novel places humans, animals and plants in one order – the order of nature. Relations between people and animals shimmer with ambivalences, however. On the one hand, there is a somatic community between women and cows, which is the foundation of empathetic care for another being emerging in forms of tenderness. On the other hands, the novel depicts scenes of spontaneous and vacuous cruelty to wild animals, such as magpies, hares, bee-eaters (blinded with tar), etc. and their clear reification (animal – “mechanic” toy). The objective of the paper is the presentation of the complex and ambiguous nature of interspecies relations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Brzozowska, S. (2021). Man – Animal – Thing in Władysław Reymont’s The Peasants. Porównania, 29(2), 97-116. https://doi.org/10.14746/por.2021.2.6
Section
Articles
Author Biography

Sabina Brzozowska, Uniwersytet Opolski

Sabina Brzozowska – dr hab., prof. Uniwersytetu Opolskiego, historyczka literatury, interesuje się literaturą Młodej Polski, dramatem, teatrem, komparatystyką; autorka monografii: Klasycyzm i motywy antyczne w poezji Młodej Polski (Wydawnictwo UO, Opole 2000), Człowiek i historia w dramatach Tadeusza Micińskiego (Wydawnictwo UO, Opole 2009), W zwierciadle idei: Literatura Młodej Polski – konteksty (Wydawnictwo IBL, Warszawa 2018), współautorka antologii Myśl teatralna doby postyczniowej (Wydawnictwo UO, Opole 2016).

E-mail: sbrzozowska@uni.opole.pl; ORCID: 0000–0003–4891–4429

References

 1. Acampora R. Ralph (2013), O cielesnym współodczuwaniu, przeł. Dorota Chabrajska, „Ethos”, nr 2, s. 133–155.
 2. Bakke Monika (2011), Studia nad zwierzętami: od aktywizmu do akademii i z powrotem?, „Teksty Drugie”, z. 3, s. 193–204.
 3. Barcz Anna (2016), Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
 4. Bettelheim Bruno (1985), Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. i oprac. Danuta Danek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 5. Brach-Czaina Jolanta (2018), Szczeliny istnienia, Dowody na Istnienie, Warszawa.
 6. Budrewicz Tadeusz (2017), Status Rocha w „Chłopach”, w: „Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, red. Mateusz Bourkane i in., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 168–187.
 7. Kielak Olga (2020), Zwierzęta domowe w języku i kulturze. Studium etnolingwi styczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 8. Lejman Jacek (2013), Filozoficzne źródła naszego stosunku do zwierząt, „Ethos”, nr 102, s. 67–95.
 9. Linzey Andrew (2010), Teologia zwierząt, przeł. Wiktor Kostrzewski, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 10. Potocki Antoni (1912), Polska literatura współczesna. Część II: Kult jednostki 1890–1910, O. Gebethner i Wolff, Warszawa.
 11. Reymont Władysław (1991), Chłopi, t. 1–2, oprac. Franciszek Ziejka, Zakład Na rodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 12. Rittner Tadeusz (1906), „Chłopi”, „Świat”, nr 27, s. 1.
 13. Sztachelska Jolanta (1997), „Reporteryje” i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 poł. XIX i na pocz. XX wieku (Prus – Konopnicka – Dygasiński – Reymont), Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok.
 14. Tatarowski Lesław (2002), Człowiek – kultura – sacrum. O Chłopach Reymonta, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 15. Utkowska Beata (2004), Poza powieścią. Małe formy epickie Reymonta, Universitas, Kraków.
 16. Wolfe Cary (2013), Animal studies, dyscyplinarność i post(humanizm), przeł. Karolina Krasuska, „Teksty Drugie”, z. 1–3, s. 125–153.
 17. Wyka Kazimierz (1979), Reymont, czyli ucieczka do życia, oprac. Barbara Koc, PIW, Warszawa.