Winescape: Local Reinhabitation Narratives (The Case of Zielona Góra)

Main Article Content

Małgorzata Mikołajczak

Abstract

Reinhabitation narratives are cultural-educational practices that involve restoring the “ecological imagination” of places through stories associated with them. The term proposed by Serenella Iovino in the field of bioregional studies, which refers to places disrupted and injured by exploitation, is applied to contemporary stories about Zielona Góra. The author shows how, in reference to the city’s German past,these stories reactivate its wine tradition and project the winescape as a taskscape (in Timothy Ingold’s sense). Under consideration are both the effects of the destruction of the pre-war heritage (in natural and social terms) and regeneration, which is accomplished through three strategies: appealing to the winescape as a space determined by the laws of nature (1), activating the bio-memory inscribed in the enographic biotopos (2), and reactivating the winescape through sensory experience (3). Responding to the contemporary crisis of ecological imagination, local reinhabitation narratives instantiate place and revive its cultural and ecological possibilities. They constitute an “anti-epic” that opens up the past and the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Mikołajczak, M. (2021). Winescape: Local Reinhabitation Narratives (The Case of Zielona Góra). Porównania, 29(2), 317-335. https://doi.org/10.14746/por.2021.2.18
Section
Articles
Author Biography

Małgorzata Mikołajczak, University of Zielona Góra

Małgorzata Mikołajczak – Professor, Head of the Literary Studies Department at the Institute of Polish Philology of the University of Zielona Góra, member of the Committee on Literary Studies at the Polish Academy of Sciences, author of monographs on the poetry of Urszula Kozioł and Zbigniew Herbert, scientific editor of the New Regionalism in Literary Studies series. Her research interests include literary theory, contemporary literature and regionalism in literary studies.

E-mail: M.Mikolajczak@ifp.uz.zgora.pl; ORCID: 0000–0002–7570–581X

References

 1. Alampi, Sottini Veronica, Barbierato Elena, and Bernetti Iacopo, et al. “Winescape Perception and Big Data Analysis: An Assessment Through Social Media Photographs in the Chianti Classico Region.” Wine Economics and Policy 8.2 (December 2019): 127–149.
 2. Bassett, Thomas J., et al. “Constructing Locality: The Terroir Approach in West Africa.” Africa: Journal of the International African Institute 77.1 (2007): 104–129.
 3. Berg, Peter and Dasmann Raymond. “Reinhabiting California.” Reinhabiting a Separate Country: A Bioregional Anthology of Northern California. Ed. Peter Berg. San Francisco: Planet Drum, 1978. 217–220.
 4. “Diabeł, wino i rycerz.” Złota dzida Bolesława. Podania, legendy i baśnie Ziemi Lubuskiej. Ed. Janusz Koniusz. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1970. 189–192.
 5. Domańska, Ewa. “Humanistyka ekologiczna.” Teksty Drugie 1.2 (2013): 13–32.
 6. Dylewska, Agnieszka. “Topos winorośli i Lasu Odrzańskiego w tekstach poetyckich na łamach Grünberger Hauskalendar.” Lubuski Palimpsest. Ed. Marta J. Bąkiewicz. Zielona Góra: Oficyna Wydawnictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. Historia Literatury Pogranicza, vol. 6. 121–147.
 7. Erll, Astrid. “Literatura jako medium pamięci zbiorowej.” Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Trans. Mariusz Saryusz-Wolska. Ed. Mariusz Saryusz-Wolskiej. Kraków: TAiWPN Universitas, 2009. 234–247.
 8. Fedorowicz Krzysztof, Grünberg. Kraków: Wydawnictwo Libron, 2012.
 9. Gieba, Kamila. “Regionalna geopoetyka poniemieckiego miasta. Przypadek współczesnej prozy Ziemi Lubuskiej.” Nowe poetyki miejskie: Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku. Eds. Magdalena. Roszczynialska and Katarzyna Wądolny-Tatar. Kraków: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego Kraków, 2015. 183–190.
 10. Gieba, Kamila. “Die kulturelle Landschaft der Region und ihr Wandel in der Lebuser Nachkriegsprosa.” An der mittleren Oder: Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum, Ed. Marta J. Bąkiewicz. Paderborn: Ferdinang Schöningh, 2016. 158–170.
 11. Gieba, Kamila. “(Nie)pamięć wielokulturowości w literaturze o przesiedleniach na Ziemie Zachodnie.” Porównania 2.21 (2017): 79–89.
 12. Gieba, Kamila. “Tradycje winiarskie w literaturze lubuskiej w kontekście regionalnej polityki miejsca.” In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką 13 (2019): 209–216.
 13. Ingold, Timothy. “Czasowość krajobrazu.” Krajobrazy. Antologia tekstów. Trans. B. Frydryczak. Eds. Dorota Angutek and Beata Frydryczak. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014. Krajobrazy, vol. 3. 141–164.
 14. Iovino, Serenella. “Restoring the Imagination of Place: Narrative Reinhabitation and the Po Valley.” The Bioregional imagination. Literature, Ecology, and Place. Eds. Tom Lynch, Cheryll Glotfelty, and Klara Armbruster. Georgia: University of Georgia Press, 2012. 100–117.
 15. Johnson, Ray and Johan Bruwer. “Regional Brand Image and Perceived Wine Quality: The Consumer Perspective.” International Journal of Wine Business Research 19(4) (November 2007): 276–297.
 16. Jurgoński, Marek. Mniejsza epopeja. Zielona Góra: Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry, 2014.
 17. Kajan, Tadeusz. “Zielona Góra – miasto nowe.” Odzyskane gniazda. Proza i poezja o Ziemi Lubuskiej. Ed. Eugeniusz Paukszta, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1963. 330–332.
 18. Kuleba, Mirosław. “Enografia mistyczna.” Enographia Thalloris. Ed. Mirosław Kuleba. Zielona Góra: Fundacja Gloria Monte Verde, 2013. 723–777.
 19. Leszkowicz-Baczyński, Jerzy. “Fenomen współczesnego winiarstwa w Polsce. Kulturowe, społeczne i ekonomiczno-prawne aspekty winiarstwa.” Winiarska i bachiczna tradycja Zielonej Góry. Studia i szkice społeczno-kulturowe. Eds. Dorota Angutek, Artur Kinal, Jerzy Leszkowicz-Baczyński, et al. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Epigram, 2019. 237–304.
 20. Markiewicz, Czesław. Niewinne Miasto, Poznań-Zielona Góra: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, 2003.
 21. Mąkosa, Zofia. Wendyjska Winnica: Winne miasto. Poznań-Wrocław: Książnica, 2019.
 22. Mikołajczak, Małgorzata. “Nowa (?) regionalna tożsamość. Przemiany pamięci w twórczości lubuskich poetów.” Opcja niemiecka: O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku. Eds. Wojciech Browarny and Monika Wolting. Kraków: Uniwersitas, 2014. 35–47.
 23. Mikołajczak, Małgorzata. “Die kulturelle Landschaft der Region in der Lebuser Poesie.” An der mittleren Oder: Eine Kulturlandschaft im deutsch-polnischen Grenzraum. Ed. Marta Jadwiga Bąkiewicz. Paderborn: Ferdinang Schöningh, 2016a. 137–157.
 24. Mikołajczak, Małgorzata. “Do czego literaturze regionalnej potrzebny jest Niemiec? (na przykładzie twórczości lubuskiej).” Teksty Drugie 3 (2016b): 251–272.
 25. Nycz, Ryszard. “Percepcja w działaniu. Casus krajobrazu kulturowego.” Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2017. 83–96.
 26. Petras, Paul. “Kennst du die Stadt [Znasz-li to miasto].” In: “Topos winorośli i Lasu Odrzańskiego w tekstach poetyckich na łamach Grünberger Hauskalendar.” Lubuski Palimpsest. Trans. Agnieszka Dylewska. Ed. Marta J. Bąkiewicz. Zielona Góra: Oficyna Wydawnictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017. Historia Literatury Pogranicza, vol. 6. 134.
 27. Rybicka, Elżbieta. “Biopamięć (pomiędzy etnobotaniką a bioregionalizmem).” Regionalizm literacki—historia i pamięć. Eds. Zbigniew Chojnowski and Elżbieta Rybicka. Kraków: Kraków Uniwersitas, 2017. 484–498.
 28. Tilley, Christopher. A Phenomenology of Landscape: Places, Paths and Monuments. Oxford/Providence: Berg Publishers, 1994.
 29. Welling, Bart. “‘This Is What Matters.’ Reinhabitory Discourse and the ‘Poetics of Responsibility’ in the Work of Janisse Ray.” The Bioregional Imagination. Literature, Ecology, and Place. Eds. Tom Lynch, Cheryll Glotfelty, and Klara Armbruster. Georgia: University of Georgia Press, 2012. 118–131.