Emphasizing the Borderlands in a Future Central European Educational Programme

Main Article Content

Katarzyna Taborska

Abstract

The present paper is an attempt at including elements of cosmoecology in humanistic education on borderlands. The composition of the paper was inspired by the reading of the edited volume Na pograniczu narodów i kultur. Polska – Europa – Ameryka [On the borderlands of nations and cultures. Poland – Europe – America] (eds. B. Wróblewski, Ł. Janicki, Warszawa-Lublin 2020). The goal of the article is to presentpreliminary assumptions for possible educational discourses on the borderlands in a holistic approach, which will provide for the dependencies and mutual influence of cultures in the diachrony and synchrony of ecosystems. The author puts forward the introduction of terminology related to natural sciences as a tool for describing relationships on borderlands and presents her reflections on liquid intra-environmentalborderlands as well as an ecocritical approach to colonization.


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Taborska, K. (2021). Emphasizing the Borderlands in a Future Central European Educational Programme. Porównania, 29(2), 337-349. https://doi.org/10.14746/por.2021.2.19
Section
Articles
Author Biography

Katarzyna Taborska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Katarzyna Taborska – dr hab. prof. AJP; wykłada na Wydziale Humanistycznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Kieruje Pracownią Badań nad Literaturą i Czasopiśmiennictwem Pogranicza, która funkcjonuje w ramach Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych – jednostki uczelnianej działającej pod patronatem Instytutu Slawistyki PAN. Bada różnojęzycznąlite raturą pograniczy; interesuje się również zagadnieniami polimedialności. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji, w tym książek: Krytyka jako autokreacja. Wizerunki Marcela Reicha-Ranickiego (2008), Lektury polimedialności. Studium odbioru (2015), Literatura miejsca. Piśmiennictwo postlandsberskie (wyd. 1: 2017, wyd. 2: 2019).Współredagowała m.in. cykl Literatura w mediach. Media w literaturze (2010, 2012, 2014, 2018); tom Pogranicze wschodnie i zachodnie (2015) oraz zbiór Literatura zza granic Polski. Diagnozy – prognozy – prowokacje. Wschód (2019).

E-mail: katarzynataborska@wp.pl; ORCID: 0000–0002–0038–9488

References

 1. Bakuła Bogusław i in., red. (2015), Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej, Biblioteka Porównań, Poznań.
 2. Czapliński Przemysław, Bednarek Joanna B., Gostyński Dawid (2017), Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, Wydawnictwo Rys, Poznań.
 3. Czapliński Przemysław (2017), Posthumanizm, w: Czapliński Przemysław, Bednarek Joanna B., Gostyński Dawid, Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich, Wydawnictwo Rys, Poznań, s.192–195.
 4. Fiedorczuk Julia (2015), Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
 5. Golec Janusz (2020), Europa czy pół-Azja? Granice kultury według Karla Emila Franzosa, w: Na pograniczu narodów i kultur. Polska – Europa – Ameryka, oprac. Bogusław Wróblewski, Łukasz Janicki, Czytelnik, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Warszawa–Lublin, s. 299–306.
 6. Kapuściński Ryszard (2020), wiersze, w: Na pograniczu narodów i kultur. Polska – Europa – Ameryka, oprac. Bogusław Wróblewski, Łukasz Janicki, Czytelnik, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Warszawa–Lublin, s. 365–369.
 7. Kledzik Emilia (2015), Polski postkolonialazim. Strategie udomowienia, w: Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej, red. Bogusław Bakuła i in., Biblioteka Porównań, Poznań, s. 183–203.
 8. Korpikiewicz Honorata (2001), Wpisani w Naturę. Spojrzenie holistyczne, w: Człowiek – zwierzę – cywilizacja. Aspekt humanistyczny, red. Honorata Korpikiewicz, Prodruk, Poznań, s. 356–373.
 9. Korpikiewicz Honorata (2002), Kosmoekologia z elementami etyki holistycznej, Prodruk, Poznań.
 10. Korpikiewicz Honorata (2006), Kosmoekologia – obraz zjawisk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 11. Korpikiewicz Honorata (2011), Biokomunikacja. Jak zwierzęta porozumiewają się ze światem, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 12. Orzeszkowa Eliza (2009), Nad Niemnem, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 13. Skórczewski Dariusz (2020), Perspektywa postkolonialna w studiach na temat Europy Środkowo-Wschodniej, w: Na pograniczu narodów i kultur. Polska – Europa – Ameryka, oprac. Bogusław Wróblewski, Łukasz Janicki, Czytelnik,
 14. Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Warszawa–Lublin, s. 439–451.
 15. Taborska Katarzyna (2017), Literatura miejsca. Piśmiennictwo postlandsberskie, Wydawnictwo Naukowe AJP, Gorzów Wielkopolski.
 16. Weiner January (2020), Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej, PWN, Warszawa.
 17. Włodarczyk Rafał (2019), Kolonizacja jako kategoria analityczna komparatystyki pedagogicznej, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 2, s. 9–23.
 18. Wróblewski Bogusław (2020), Pogranicze – intuicje i racje, w: Na pograniczu narodów i kultur. Polska – Europa – Ameryka, oprac. Bogusław Wróblewski, Łukasz Janicki, Czytelnik, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Warszawa–Lublin, s. 5–12.
 19. Wróblewski Bogusław, Janicki Łukasz, oprac. (2020), Na pograniczu narodów i kultur. Polska – Europa – Ameryka, Czytelnik, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Warszawa–Lublin.
 20. Zielińska Anna (2013), Język jako piętno, w: taż, Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w rejonie lubuskim, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa, s. 238–255.