Gratitude and Warning? Methodological Considerations on a New Attempt to Balance the Historiography of the People’s Republic of Poland

Main Article Content

Maciej Bugajewski

Abstract

In this article, I attempt to read a new monograph on historiography in the communist period, written by Rafał Stobiecki. The key concepts of the book are - in my opinion - gratitude and warning, spoken together. The author works on the basis of a broad understanding of the scope of research in the history of historiography. The author interprets not only (1) “research on the infrastructure of historical science”, which includes the institutional dimension of the historians’ milieu, but also (2) changes in the methodological assumptions on which historical research was based during the Polish People’s Republic and (3) the essential features of the representation of the past developed by the historiography of the People’s Republic of Poland. The author of the book emphasizes the warning, pointing to the need to evaluate the attitudes of historians. However, I focus my attention on gratitude, because it shows the achievements of our predecessors and their victories over the figures trying to subjugate them.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Bugajewski, M. (2021). Gratitude and Warning? Methodological Considerations on a New Attempt to Balance the Historiography of the People’s Republic of Poland. Porównania, 29(2), 469-482. https://doi.org/10.14746/por.2021.2.27
Section
Review articles
Author Biography

Maciej Bugajewski, Adam Mickiewicz University Poznan

Maciej Bugajewski – dr hab., prof. UAM, pracuje na Wydziale Historii UAM. Zajmuje się zagadnieniami metodologii historii, historii historiografii, teoretycznymi problemami pamięci historycznej. Wybrane publikacje: Brzemię przeszłości. Zło jako przedmiot interpretacji historycznej (2009); Historiografia i czas. Paula Ricoeura teoria poznania historycznego (2002); Czy przeszłość powinna być inna? Studia z teorii i historii historiografii (red., 2008); Współczesna francuska historia kobiet. Dokonania – perspektywy – krytyka (wraz z M. Solarską, 2009); „Sensus Historiae” 4/2011 oraz 1/2012 (numery tematyczne poświęcone pamięci historycznej; red. naukowa wraz z I. Skórzyńską); „Rocznik Antropologii Historii” nr 1, 2013 (O Reprezentacji; red. naukowa wraz z V. Julkowską); Doświadczanie przeszłości. Poznanie historyczne wobec pluralizmu czasu historycznego (2018, wraz z M. Solarską) Historyczna wspólnota słowa. Rozważanie z teorii historii (2018); redaktor naukowy (wraz z V. Julkowską i M. Solarską) dwóch tomów czasopisma Teoria@Historia o problemach historii historiografii (2017 i 2018).

E-mail: maciej.bugajewski@amu.edu.pl; ORCID: 0000–0003–4016–917X

References

  1. Certeau de Michel (1990), L’invention du quotidien, t. 1: Arts de faire, Édition de Luce Giard, Nouvelle édition, Gallimard, Paris.
  2. Foucault Michel (1920), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. Tadeusz Komendant, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
  3. Ricoeur Paul (1985), Temps et Récit, t. III, Seuil, Paris.
  4. Stobiecki Rafał (2020), Historiografia PRL. Zamiast podręcznika, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  5. Śreniowska Krystyna (2018), Moje życie, oprac., wstęp i komentarz Jolanta Kolbuszewska, Rafał Stobiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.