Brexit in Italian Contemporary Literature: Città irreale (Unreal city) by Cristina Marconi, Brexit Blues (Brexit Blues) by Marco Varvello and La mia Brexit (My Brexit) by Francesco De Carlo

Main Article Content

Karol Karp

Abstract

The subject of the article is the phenomenon of Brexit in contemporary Italian literature investigated on the basis of the texts published so far, in which it plays an important role. Three novels are analyzed: Città irreale by Cristina Marconi, Brexit Blues by Marco Varvello and La mia Brexit by Francesco De Carlo, from which emerges negative image of Brexit, set in the context of immigration, which is a special area of interest for the above-mentioned authors.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Karp, K. (2021). Brexit in Italian Contemporary Literature: Città irreale (Unreal city) by Cristina Marconi, Brexit Blues (Brexit Blues) by Marco Varvello and La mia Brexit (My Brexit) by Francesco De Carlo. Porównania, 30(3), 311-324. https://doi.org/10.14746/por.2021.3.19
Section
Articles
Author Biography

Karol Karp, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Karol Karp – prof. UMK. Obszar jego badań obejmuje współczesną literaturę włoską ze szczególnym uwzględnieniem jej nurtu migracyjnego. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach, odbył staże naukowe we włoskich ośrodkach akademickich. Publikuje w kraju i za granicą, w języku polskim i włoskim. W jego dorobku znajdują się dwie monografie, dwie monografie pod redakcją, liczne artykuły oraz kilka recenzji. Jest członkiem dwóch stowarzyszeń naukowych: Associazione Internazionale dei Professori d’Italiano i Stowarzyszenia Italianistów Polskich.

References

 1. Berti Fabio, Alberio Marco (2020), Italiani che lasciano l’Italia. Le nuove emigrazioni tra continuità e cambiamenti, w: Italiani che lasciano l’Italia. Le nuove emigrazioni tra continuità e cambiamenti, red. Berti Fabio, Alberio Marco, Mimesis Edizioni, Milano–Udine, s. 7–32.
 2. Beauvais Clémentine (2018), Brexit romance, Sarbacane Éditions, Paris.
 3. Berezowski Łukasz (2009), Zabić Berlusconiego? Współczesna polityka włoska widziana oczami twórców kultury, w: Współczesne Włochy. Państwo i Społeczeństwo, red. Tomasz Słomka, ASPRA-JR, Warszawa, s. 117–134.
 4. Berezowski Łukasz (2013), Władza i polityka w literaturze political fiction: prawda czy fikcja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 5. Caneva Elena (2016), Giovani italiani che emigrano: percorsi di vita inediti all’epoca della crisi ecoonomica globale, „Mondi Migranti”, nr 3, s. 79–93.
 6. Caruso Giuseppe (2005), Chi ha ucciso Silvio Berlusconi?, Ponte alle grazie, Firenze.
 7. Cartwright Anthony (2017), The Cut, Peirene Press, London.
 8. Chwin Stefan (2006), Żona prezydenta, Wydawnictwo Tytuł, Gdańsk.
 9. De Carlo Francesco (2019), La mia Brexit. Diario di un camico nel posto giusto al momento sbagliato, Bompiani, Milano.
 10. Eaglestone Robert, red. (2018), Brexit and Literature: Critical and Cultural Responses, Routledge, Abingdon.
 11. Eaglestone Robert (2018), Introduction: Brexit and Literature, w: Brexit and Literature: Critical and Cultural Responses, red. Robert Eaglestone, Routledge, Abingdon.
 12. Golemo Karolina (2013), Berlusconizm, czyli o włoskich kłopotach z kulturą polityczną w epoce Silvia Berlusconiego, w: Teoretyczne i praktyczne problemy kultury politycznej: studia i szkice, red. Monika Banaś, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 119–140.
 13. Hamid Mohsin (2017), Exit West, Hamish Hamilton, London.
 14. Janaszek-Ivaničkowá Halina (2012), Political fiction w literaturze polskiej pierwszej dekady XXI wieku, „Litteraria Humanitas”, nr XVI, s. 105–113.
 15. Marconi Cristina (2019), Città irreale, Adriano Salani Editore, Milano.
 16. Marino Stefania, D’Onofrio Giuseppe (2017), La Brexit e l’immigrazione italiana «di nuova generazione» nel Regno Unito, „La Rivista delle Politiche Sociali”, nr 4, s. 53–76.
 17. Smith Ali (2016), Autumn, Hamish Hamilton, London.
 18. Vacca Roberto (2005), Kill? Romanzo di fantapolitica, Marsilio, Padova.
 19. Varvello Marco (2019), Brexit Blues, Mondadori, Milano.
 20. Wojciechowski Piotr (2007), Doczekaj nowiu, Świat Książki, Warszawa.