Constellation Janion

Main Article Content

Michał Kuziak

Abstract

The article is devoted to the creative path of Maria Janion – the integral scientific, cultural and existential project she was constructing.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kuziak, M. (2021). Constellation Janion. Porównania, 28(1), 581-593. https://doi.org/10.14746/por.2021.1.27
Section
Varia
Author Biography

Michał Kuziak, University of Warsaw

Michał Kuziak – prof. dr hab., profesor na Uniwersytecie Warszawskim (Zakład Komparatystyki ILP). Autor książek poświęconych Mickiewiczowi (m. in. Inny Mickiewicz) i Słowackiemu (Fragmenty o Słowackim), retoryce (Jak mówić, rozmawiać, przemawiać?), a także ponad stu artykułów dotyczących literatury romantycznej i współczesnej oraz teorii literatury i komparatystyki literackiej. Redaktor wielu książek zbiorowych. W kadencji 2019–2023 członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. E-mail: michałkuziak@wp.plORCID: 0000–0002–7926–5268

References

 1. Barthes Roland (1999), S/Z, przeł. Michał Paweł Markowski, Maria Gołębiewska, wstęp Michał Paweł Markowski, KR, Warszawa.
 2. Benjamin Walter (2012), O pojęciu historii, przeł. Adam Lipszyc, w: tenże, Konstelacje. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 311–323.
 3. Dąbrowski Bartosz (2011), Maria Janion: inna scena, w: Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców, red. Jerzy Borowczyk, Wojciech Hamerski, Piotr Śniedziewski, Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 179–193.
 4. Faltyn Arkadiusz (2014), Hermeneutyka w polskich badaniach literackich. Maria Janion, Ryszard Przybylski, Michał Paweł Markowski, Wydawnictwo IBL, Warszawa.
 5. Gadamer Hans Georg (2000), Estetyka i hermeneutyka, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, w: tenże, Rozum, słowo, dzieje: szkice wybrane, Państwowy Instytut
 6. Wydawniczy, Warszawa, s. 132–141.
 7. Helbig-Mischewski Brigitta (1997), Guru przełomu tysiąclecia. Dyskurs Nowej Ery w pracach Marii Janion, „Teksty Drugie”, nr 1–2, s. 165–192.
 8. Janion Maria (1974), Humanistyka. Poznanie i terapia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 9. Janion Maria (1989), Wobec zła, Verba, Chotomów.
 10. Janion Maria (1991), Szanse kultur alternatywnych, „Res Publica”, nr 3, s. 107–110.
 11. Janion Maria (2006), Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 12. Janion Maria (2016), Mesjanizm to przekleństwo. List Marii Janion do Kongresu Kultury, „Gazeta Wyborcza”, 10.10.
 13. Janion Maria, Żmigrodzka Maria (2005), Romantyzm i egzystencja, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 14. Janion Maria (2000), Do Europy tak, ale z naszymi umarłymi, Sic!, Warszawa.
 15. Janion Maria, Szczuka Kazimiera (2014), Janion. Transe – traumy – transgresje. Tom 2. Prof. Misia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 16. Kuziak Michał (2017), W sprawie polityczności polskiej humanistyki, „Teksty Drugie”, nr 1, s. 253–261.
 17. Markowski Michał Paweł (2016), Projekt Janion, „Magazyn Literacki Książki” – dodatek do „Tygodnika Powszechnego”, nr 51–52.
 18. Markowski Michał Paweł (2018), Polonistyka: poznanie i terapia, w: Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki, t. 1, red. Romuald Cudak, Karolina Pospiszyl, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 13–38.
 19. Miłosz Czesław (1985), Wiersze, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław.
 20. Pruszczyński Robert (2013), Polskie poszukiwania [teorii] fantazmatu: Maria Janion, Krystyna Kłosińska, Jacek Kochanowski, w: Fantazmaty i fetysze w literaturze
 21. polskiej XX (i XXI) wieku, red. Tomasz Wójcik, Jagoda Wierzejska, Andrzej Zieniewicz, Elipsa, Warszawa, s. 246–256.
 22. Ricoeur Paul (1986), Symbolika zła, przeł. Stanisław Cichowicz, Maria Ochab, PAX, Warszawa.
 23. Sucharski Tadeusz (2008), Marii Janion zmagania z polskimi traumami, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 224–238.