The Dotting of “e”. Ordering Digital Literature

Main Article Content

Mariusz Pisarski

Abstract

Poszerzanie pola literackiego. Studia o literackości w internecie by Elżbieta Winiecka is an important, concise summary of almost 20 years of research and artistic practice within the emerging field of electronic literature in Poland and worldwide. Its most important contribution lies in bridging the gap between traditional literary studiesand new paradigms introduced by digital culture. The book’s conclusion is optimistic and goes against the notion of the end of literary studies in the era of post-literature.Within 10 chapters the author demonstrates how new ways of reading, writing and participating in literary life on the Web open up fascinating challenges for literary studies. In the review, an educational aspect of the book as well as an effort to expand the category of electronic literature by including “traditional” forms informed by the effects of digital communication are also brought forward.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pisarski, M. (2021). The Dotting of “e”. Ordering Digital Literature. Porównania, 28(1), 569-577. https://doi.org/10.14746/por.2021.1.26
Section
Review articles
Author Biography

Mariusz Pisarski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Mariusz Pisarski – dr, autor monografii hipertekstu literackiego Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, producent i współautor hipertekstów literackich i cyfrowych adaptacji klasyki m. in. internetowej powieści paragrafowej Bałwochwał na podstawie opowiadań Brunona Schulza i hipertekstowej adaptacji Pamiętnika znalezionego w Saragossie Jana Potockiego, kolaboratywnego hipertekstu Piksel Zdrój. Założyciel serwisu i pisma „Techsty. Literatura i Nowe Media”. Jest adiunktem w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i pracownikiem naukowym w Electronic Literature Lab na Washington State University Vancouver w USA. E-mail: mpisarski@wsiz.edu.pl ORCID: 0000–0001–7038–0166

References

  1. Baldwin Sandy (2015), The Internet Unconscious: on the Subject of electronic literature, Bloomsbery, London.
  2. We Descend by Bill Bly, Pathfinders Project Readers Traversal, 01.04.2014, https://tinyurl.com/2mns72u9 [dostęp: 15.10.2020].
  3. Bodzioch-Bryła Bogusława (2019), Sploty: Przepływy, architek(s)tury, hybrydy. Polska e-poezja w dobie procesualności i konwergencji, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków.
  4. Kirschenbaum Matthew (2008), Mechanisms: New Media and the Forensic Imagination, MIT Press, Cambridge MA.
  5. Marecki Piotr (2018), Gatunki cyfrowe Instrukcja obsługi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  6. Mizerkiewicz Tomasz (2016), The Internet Unconscious Sandy’ego Baldwina a teorie nieświadomości pisania elektronicznego, „Forum Poetyki”, nr 9, s. 138–143.
  7. Pawlicka Urszula (2017), Literatura cyfrowa. W stronę podejścia procesualnego, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
  8. Szczęsna Ewa (2018), Cyfrowa semiopoetyka, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa.
  9. Winiecka Elżbieta (2019), Poszerzanie pola literackiego. Studia o literackości w internecie, Universitas, Kraków.