Zrób mi jakąś krzywdę… by Jakub Żulczyk as a Contemporary “Diary from the Period of Adolescence”
PDF (Język Polski)

Keywords

Jakub Żulczyk
Witold Gombrowicz
polish literature
immaturity
adolescence

How to Cite

Kurkiewicz, M. (2023). Zrób mi jakąś krzywdę… by Jakub Żulczyk as a Contemporary “Diary from the Period of Adolescence”. Porównania, 33(1), 245–257. https://doi.org/10.14746/por.2023.1.13

Abstract

The article presents an analysis of puberty, one of the key aspects of Jakub Żulczyk’s debut novel Zrób mi jakąś krzywdę… (2006). At the same time, he presents potential analogies with the interwar volume of Witold Gombrowicz’s Pamiętnik z okresu dojrzewania (1933), whose characters try in various ways to “grow up” to the surrounding Forms. In Żulczyk’s writings, there is something immature in almost every created character, regardless of the age or experience. The best example of this is a pair of main characters: the twenty-five-year-old David and his kidnapped teenager, a brilliant, alienated girl, locked in the world of video games. During the initiation journey, under the influence of various factors, each of them undergoes a metamorphosis, maturing, slowly crossing the boundaries of childhood. Żulczyk collides various contemporary types of immaturity, at the same time provoking the question about the condition of adulthood in today’s world.

https://doi.org/10.14746/por.2023.1.13
PDF (Język Polski)

References

Braun-Gałkowska Maria, Ulfik Iwona (2000), Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa.

Cataluccio Francesco M. (2006), Niedojrzałość. Choroba naszych czasów, przeł. Stanisław Kasprzysiak, Wydawnictwo „Znak”, Kraków.

Domagalska Paulina (2017), „Zrób mi jakąś krzywdę” Jakuba Żulczyka i pytanie o realizm w powieści, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 5”, s. 157–165. DOI: https://doi.org/10.24917/23534583.5.12

Gombrowicz Witold (1987), Bakakaj i inne opowiadania, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Graczyk Ewa (2004), Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w dwudziestoleciu międzywojennym, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Jarzębski Jerzy (1982), Gra w Gombrowicza, PIW, Warszawa.

Jarzębski Jerzy (1984), Kategoria „gry” w poglądach Gombrowicza, w: Gombrowicz i krytycy, wybór i oprac. Zdzisław Łapiński, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 467–489.

Jaszewska Dagmara (2002), Nasza niedojrzała kultura. Postmodernizm inspirowany Gombrowiczem, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Kijowski Andrzej (1984), Strategia Gombrowicza, w: Gombrowicz i krytycy, wybór i oprac. Zdzisław Łapiński, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 429–465.

Kubiak-Szymborska Ewa (2018), Kategoria dojrzałości: kontekst różnorodności jej ujęć i studenckie postrzeganie, w: taż i in., Dojrzałość i dojrzewanie. Kategorie, atrybuty, konteksty, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz, s.13–42.

Nabokov Vladimir (1991), Lolita: powieść, przeł. Robert Stiller, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Nowacki Dariusz (2006), Jakub Żulczyk, „Zrób mi jakąś krzywdę, czyli wszystkie gry wideo są o miłości” (recenzja), https://tinyurl.com/582e5syc [dostęp: 15.07.2022].

Paczoska Ewa (2004), O formę przeciw formie: Prus i Gombrowicz, w: taż, Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk, Wydawnictwo Sic!, Warszawa, s. 183–198.

Suchanow Klementyna (2017), Gombrowicz. Ja, geniusz, t. 1, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

Tyrmand Leopold (1989), Dziennik 1954, Res Publica, Warszawa.

Warkocki Błażej (2018), Pamiętnik z afektów dojrzewania. Gombrowicz – queer – Sedgwick, Wydawnictwo IBL, Warszawa.

Żulczyk Jakub (2015), Zrób mi jakąś krzywdę, czyli wszystkie gry wideo są o miłości, wyd. 5, Lampa i Iskra Boża, Warszawa.