Why Does Snow White Crave Blood? Pop Culture Vampiric Variations on the Grimms’ Fairy Tale
PDF (Język Polski)

Keywords

fairy tale
brothers Grimm
popular culture
Snow White
meme
vampire

How to Cite

Kostecka, W., & Skowera, M. (2023). Why Does Snow White Crave Blood? Pop Culture Vampiric Variations on the Grimms’ Fairy Tale. Porównania, 33(1), 27–45. https://doi.org/10.14746/por.2023.1.2

Abstract

As a meme—a cultural replicator—the fairy tale about Snow White has high viral potential in Jack Zipes’s understanding. Research conducted on this cultural text has revealed the presence of its several hundred versions on several continents, with the best-known literary variant being the Grimms’ one. In this paper, we focus on the comparative analysis of the vampiric incarnations of Snow White in three literary works: the short stories Snow, Glass, Apples by Neil Gaiman (1994) and Red as Blood by Tanith Lee (1983), and Rashelle Workman’s novel Blood and Snow (2013). They show clear affinities with the Grimms’ variant: whether at the implicit level, using plot, aesthetic, and components canonized by this version, or at the explicit level, through direct paratextual and metafictional clues. Thus, we make an attempt to add to the state of research on popular culture images of the vampire, and at the same time to join the current of Grimmological studies developing in our country.

https://doi.org/10.14746/por.2023.1.2
PDF (Język Polski)

References

Afeltowicz Łukasz, Wróblewski Michał (2018), Epidemie, nowoczesność i apokalipsa zombie. Motyw chorób zakaźnych w kulturze popularnej jako wyraz lęków społecznych, „Kultura Współczesna”, nr 2(101), s. 89–100.

Baranowski Bohdan (1981). W kręgu upiorów i wilkołaków, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.

Bednarek Magdalena (2017). Władca baśni. Wokół polskiej recepcji „Cudownego i pożytecznego” Bruna Bettelheima, „Porównania”, t. 20, s. 199–218. DOI: https://doi.org/10.14746/p.2017.20.12796

Bednarek Magdalena (2021). „Kopciuszki” dla młodzieży. O rewritingach motywu ATU 510A w literaturze young adult, „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, t. 3, nr 2, s. 11–34. DOI: https://doi.org/10.32798/dlk.840

Bettelheim Bruno (2010). Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. Danuta Danek, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.

Darska Bernadetta (2016), Od potwora do wymarzonego kochanka. O zmieniającym się kulturowym wizerunku wampira, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, t. 12, nr 1, s. 93–102. DOI: https://doi.org/10.31648/mkks.3035

Dunin-Karwicka Teresa (2012), Drzewo na miedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Gaiman Neil (2002a), Szkło, śnieg i jabłka, w: tenże, Dym i lustra. Opowiadania i złudzenia, przeł. Paulina Braiter, Wydawnictwo MAG, Warszawa, s. 308–320.

Gaiman Neil (2002b), Wstęp, w: tenże, Dym i lustra. Opowiadania i złudzenia, przeł. Paulina Braiter, Wydawnictwo MAG, Warszawa, s. 11–42.

Gaiman Neil (2006), Wstęp, w: tenże, Rzeczy ulotne. Cuda i zmyślenia, przeł. Paulina Braiter, Wydawnictwo MAG, Warszawa, s. 7–25.

Gaiman Neil, Doren Colleen, Moon Fábio, Bá Gabriel (2022), Szkło, śnieg i jabłka oraz inne historie, Story House Egmont, Warszawa.

Gemra Anna (2008), Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i monstrum Frankensteina w wybranych utworach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Gilbert Sandra M., Gubar Susan (1978), The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination, Yale University Press, New York.

Grimm Wilhelm i Jacob (2010), Królewna Śnieżka, w: tychże, Baśnie dla dzieci i dla domu, t. 1, przeł. Eliza Pieciul-Karmińska, Media Rodzina, Poznań, s. 272–282.

Has-Tokarz Anita (2002), Motyw wampira w literaturze i filmie grozy, w: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia – groza – okrucieństwo, red. Grzegorz Gazda i in., Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, s. 167–178.

Janion Maria (2002), Wampir. Biografia symboliczna, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.

Jones Steven Swann (1990), The New Comparative Method: Structural and Symbolic Analysis of the Allomotifs of „Snow White”, Academia Scientiarum Fennica, Helsinki.

Joosen Vanessa (2008), Snow White, w: The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales, t. 3, red. Donald Haase, Greenwood Press, Westport–London, s. 884–885.

Kostecka Weronika (2014), Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką, Wydawnictwo SBP, Warszawa.

Kostecka Weronika (2016), Baśniowe herstory. Postmodernistyczne strategie reinterpretacyjne Angeli Carter, Tanith Lee i Emmy Donoghue, „Creatio Fantastica”, nr 2(53), s. 23–39. DOI: https://doi.org/10.36311/0102-5864.2016.v53n1.03.p23

Kostecka Weronika (2018), Dziwne, niesamowite, potworne. Bohaterki postmodernistycznych baśni Neila Gaimana. W: Łapacz snów. Studia o twórczości Neila Gaimana, red. Weronika Kostecka i in., Wydawnictwo SBP, Warszawa, s. 159–179.

Kostecka Weronika (2020), Metamorfozy baśni i baśniowe metamorfozy, „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, t. 2, nr 2, 194–216. DOI: https://doi.org/10.32798/dlk.608

Kowalczyk Kamila (2015a), Antagoniści we współczesnych renarracjach baśni na przykładzie czarownicy z „Jasia i Małgosi” braci Grimmów, „Przegląd Humanistyczny”, nr 3(450), s. 35–45.

Kowalczyk Kamila (2015b), Sfilmuję ci bajeczkę… Pornograficzne adaptacjebaśni na przykładzie Czerwonego Kapturka, w: Bękarty X muzy. Filmowe adaptacje materiałów nieliterackich, red. Przemysław Dudziński i in., Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław, s. 83–95.

Kowalczyk Kamila (2016), Baśń w zwierciadle popkultury. Renarracje baśni ze zbioru „Kinder- und Hausmärchen” Wilhelma i Jakuba Grimmów w przestrzeni popularnej, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” – Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław.

Kowalczyk Kamila (2018), Różne wymiary wyobraźni. O sposobach wykorzystania wzorców baśniowych w utworach Neila Gaimana, w: Łapacz snów. Studia o twórczości Neila Gaimana, red. Weronika Kostecka i in., Wydawnictwo SBP, Warszawa, s. 139–157.

Kowalczyk Kamila (2021), Grimmosfera polska. Baśnie ze zbioru Wilhelma i Jakuba Grimmów w polskiej kulturze literackiej (1865–2015), OficynaWydawnicza Atut, Wrocław.

Kozak Łukasz (2020), Upiór. Historia naturalna, Fundacja Evviva L’arte, Warszawa.

Lasoń-Kochańska Grażyna (2016), Kobieta w przestrzeni baśni braci Grimm, w: Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, red. Weronika Kostecka, Maciej Skowera, Wydawnictwo SBP, Warszawa, s. 255–267.

Law Elisabeth (2013), The Fairest of All: Snow White and Gendered Power in „Snow, Glass, Apples”, w: Feminism in the Worlds of Neil Gaiman: Essays on the Comics, Poetry and Prose, red. Tera Prescott, Aaron Drucker, McFarland and Company, Jefferson, s. 177–191.

Lee Tanith (1983), Red as Blood (Europe: The Sixteenth Century), w: tejże, Red as Blood, or Tales from the Sisters Grimmer, DAW Books, Donald A. Wollheim, New York, s. 26–36.

Logan Peter (2009), Vampires and Zombies: No Mere Pop Culture Trend, „Temple Now”, https://tinyurl.com/4y3sh54f [dostęp: 14.09.2022].

Majkowski Tomasz Z. (2011), Nowe przygody Królewny, „Tygodnik Powszechny”, https://tinyurl.com/2p8efyhy [dostęp: 14.09.2022].

Marcela Mikołaj (2015), Monstruarium nowoczesne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Meyer Stephanie (2009), Zmierzch, przeł. Joanna Urban, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

Mik Anna (2022), Signs of Exclusion? Monsters from Classical Mythology in Children’s and Young Adult Culture, Wydawnictwo DiG, Warszawa.

Morin Emeline (2014), Neil Gaiman’s Wicked Princesses and Kind Deviants: Breathing New Life into Old Fairy-Tale Narratives, w: Good Madness: A Collection of Essays on the Work of Neil Gaiman, red. Alexandra Dunne, Gráinne O’Brien, Inter-Disciplinary Press, Oxford, s. 125–144.

Petoia Erberto (2004), Wampiry i wilkołaki. Źródła, historia, legendy od antyku do współczesności, przeł. Aneta Pers i in., Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.

Piechota Dariusz (2015a), Horror (Neo)Victorianum. Zombie w zwierciadle mashupu, „Przegląd Humanistyczny”, nr 3(450), 117–125.

Piechota Dariusz (2015b), Między utopią a melancholią. W kręgu nowoczesnej i ponowoczesnej literatury fantastycznej, Norbertinum, Lublin.

Pieciul-Karmińska Eliza (2019), Trzy baśnie braci Grimm z oryginalnego wydania „Kinder- Und Hausmärchen”. Pierwszy przekład na język polski w kontekście badań nad biografią i wkładem informatorów w powstanie zbioru, „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, t. 1, nr 2, s. 36–57. DOI: https://doi.org/10.32798/dlk.156

Platts Todd K. (2013), Locating Zombies in the Sociology of Popular Culture, „Sociology Compass”, t. 7, nr 7, s. 547–560. DOI: https://doi.org/10.1111/soc4.12053

Roux Jean-Paul (2013), Krew. Mity, symbole, rzeczywistość, przeł. Marzena Chrobak, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Rudolf Edyta Izabela (2019), Od dżumy do Eboli. Sposób przedstawienia wybranych chorób zaraźliwych w przykładowych tekstach literatury popularnej, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Wrocław.

Saja Krystian (2016), Wampir w świecie antropii. Kognitywizm subsymboliczny w literaturoznawstwie, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.

Sala Bartłomiej Grzegorz (2016), W górach przeklętych. Wampiry Alp, Rudaw, Sudetów, Karpat i Bałkanów, Wydawnictwo Bosz, Olszanica.

Santos Cristina (2015), Evil is in the Eye of the Beholder: Snow White and the Evil Queen, w: The Monster Stares Back: How Human We Remain Through Horror’s Looking Glass, red. Mark Chekares, i in., Inter-Disciplinary Press, Oxford, s. 127–143.

Skowera Maciej (2014), Co serial telewizyjny robi z baśnią, czyli o dialoguz tradycją w serialach „Dawno, dawno temu” i „Grimm”, w: Czas seriali, red. Agnieszka Szczepanek i in., Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk, s. 168–188.

Skowera Maciej (2016), Postmodernistyczny retelling baśni – garść uwag terminologicznych, „Creatio Fantastica”, nr 2(53), s. 41–56.

Skowera Maciej (2021a), Model baśni filmowej w złotym wieku wytwórni Walta Disneya (wraz z późniejszymi modyfikacjami). „Wielogłos”, nr 1(47), s. 151–181. DOI: https://doi.org/10.4467/2084395XWI.21.007.13582

Skowera Maciej (2021b), Nikczemne skrzaty i inne (nie)baśniowe potworności dzieciństwa w „Złodziejach snów” Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby, „Literatura i Kultura Popularna”, t. 27, s. 95–107. DOI: https://doi.org/10.19195/0867-7441.27.8

Slany Katarzyna (2016), Groza w literaturze dziecięcej. Od Grimmów do Gaimana, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

Stefaniak-Maślanka Beata (2015), Baśń, storytelling i popkultura, w: Języki (pop)kultury w literaturze, mediach i filmie, red. Monika Kocot, Kamil Szafraniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 191–201. DOI: https://doi.org/10.18778/8088-061-0.18

Tatar Maria (1987), Hard Facts of the Grimms’ Fairy Tales, Princeton University Press, Princenton.

Tehrani Jamshid J. (2013), The Phylogeny of Little Red Riding Hood, „PLoS ONE”, t. 8, art. 11. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0078871

Ulicka Danuta (2010), Wstęp, w: Władimir Propp, Nie tylko bajka, przeł. Danuta Ulicka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wolski Michał (2014), Wampir: wiwisekcja. Wyobrażenia krwiopijców we współczesnej kulturze, Stowarzyszenie Młodych Twórców „Kontrast”, Wrocław.

Wolski Michał (2020), Wrażliwi krwiopijcy. O współczesnych antybohaterach wampirycznych, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.

Workman RaShelle (2013), Blood and Snow, Smashwords Edition, Los Gatos, e-book.

Zaremba Łukasz (2010), Zombie – ikonologia kryzysu, „Mała Kultura Współczesna”, https://tinyurl.com/esjh2cjd [dostęp: 14.09.2022].

Zipes Jack (2002), Breaking the Magic Spell: Radical Theories of Folk and Fairy Tales, wyd. popr. i rozszerz., The University Press of Kentucky, Lexington.

Zipes Jack (2006), Why Fairy Tales Stick: The Evolution and Relevance of a Genre, Routledge, New York–London.

Zipes Jack (2008), What Makes a Repulsive Frog So Appealing: Memetics and Fairy Tales, „Journal of Folklore Research”, t. 45, nr 2, s. 109–145. DOI: https://doi.org/10.2979/JFR.2008.45.2.109

Zipes Japes, red. (1993), The Trials and Tribulations of Red Riding Hood: Versions of the Tale in Sociocultural Context, wyd. 2, Routledge, New York–London.