Image of the Family in Polish and French Books for Children
PDF (Język Polski)

Keywords

family
children’s literature
divorce
reconstructed family
adoption

How to Cite

Kwiatkowska, A. (2023). Image of the Family in Polish and French Books for Children. Porównania, 33(1), 291–309. https://doi.org/10.14746/por.2023.1.16

Abstract

Family is an important topic in literature for children and youth. In works for the youngest readers, it is presented differently than in texts for older children and youth—as a safe environment that offers acceptance. The specificity of the image of the family in Polish literature for children has been illustrated in this article by comparing it with French books for children. French books usually operate with a plot and combine the informational character with artistic values. The diversity experienced in the spirit of freedom, equality and fraternity is shown in them as a richness and a source of joy. Polish books emphasize the value of the family, but
they are devoid of the lightness and playfulness present in French texts. The diverse image of the family presented in books with informational content is to a small extent reflected in literary texts.

https://doi.org/10.14746/por.2023.1.16
PDF (Język Polski)

References

Ayed Olafa, (2021), Corréze: „Toutes les familles de mon village” un livre jeunesse inclusive pour „normalizer ce qui est normal” „France tv info” 19.09., https://tinyurl.com/cnksb9pa [dostęp: 8.12.2022].

Baluch Alicja (2007), Topofilie w porządku dziecięcej lektury, w: Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język, red. Helena Synowiec, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, s. 301–310.

Bednarek Magdalena, Kocznur Agnieszka (2022), Wprowadzenie, w: Queer i gender w nowych tekstach kultury dla dzieci i młodzieży, red. Magdalena Bednarek, Agnieszka Kocznur, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań, s. 7–24. DOI: https://doi.org/10.14746/amup.9788367305006

Bellière Charlotte, De Haes Ian (2021), Et toi, ta famille?, Alice Jeunesse, Bruxelles.

Biegajski Paweł (2021), Kicia Kocia i Nunuś. W co się ubierzemy? Anita Głowińska – recenzja, „Mechaniczna kulturacja”, 9.06., https://tinyurl.com/3nefy758[dostęp: 8.12.2022].

Bourdieu Pierre (2001), Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. Andrzej Zawadzki, Universitas, Kraków.

Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude (2011), Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania, przeł. Elżbieta Neyman, wstęp i red. nauk. Antonina Kłoskowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Brooks Felicity (2019), Wszystko o rodzinach, przeł. Paulina Kielan, Papilon, Poznań.

Brooks Felicity (2018), All about Families, Usborne Publishing, London.

Celier Ophélie, Piet Thomas (2021), Toutes les familles de mon village, il. Ariane Caldin, Petit Kiwi, Paris.

Douru Muriel (2019), L’arc en ciel des familles, KTM éditions, Paris.

Dryjańska Anna (2015), Nie tłumaczymy bigoterii, homofobii i transfobii biologią, „Krytyka Polityczna”, 1.06., https://tinyurl.com/2j3u7h3b [dostęp: 8.12.2022].

Dymel-Trzebiatowska Hanna (2021), „Ukochane dziecko ma wiele imion”. Definicje nowoczesnej książki obrazkowej – analiza, w: Synergia obrazów i słów, red. Hanna Dymel-Trzebiatowska i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 11–30.

Georgette (2020), Familles, Didier Jenesse, Paris, https://tinyurl.com/2p86pchf [dostęp: 12.05.2023].

Głowińska Anita (2018), Kicia Kocia i Nunuś. Bardzo fajna rodzina, Media Rodzina, Poznań.

Heska-Kwaśniewicz Krystyna (2007), Wstęp, w: Literatura dla dzieci i młodzieży (po 1980 roku), red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 8–27.

Hitchman Jess, La Baleine Lili (2019), In Every House, on Every Street, Litlle Tiger Press, London.

Hitchman Jess, La Baleine Lili (2020), W każdym domu na każdej ulicy, przeł. Anna Kapuścińska, Wilga, Warszawa.

Jankowska Anna (2019), To wszystko rodzina!, „Nie tylko dla mam”, 10.01., https://tinyurl.com/3uk7jpyu [dostęp: 8.12.2022].

Jules et Tao, Familles, (2022), „Littérature enfantine”, 2.08., https://tinyurl.com/3d4nykr7 [dostęp: 12.05.2023].

Kaniewska Bogumiła (2015), Alicja i inne… O niegrzecznych bohaterkach literatury dziecięcej, w: Twórczość niepozorna. Szkice o literaturze, red. Joanna Grądziel-Wójcik i in., Pasaże, Kraków, s. 204–218.

Kapela Jaś (2019), Kto się boi ślimaka Sama, „Krytyka Polityczna”, 15.03., https://tinyurl.com/4m66mzhy [dostęp: 8.12.2022].

Kustra-Galewska Marta (2019), Pucio mówi pierwsze słowa, il. Joanna Kłos, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Kustra-Galewska Marta (2020a), Pucio na wakacjach. Ćwiczenia wymowy dla przedszkolaków, il. Joanna Kłos, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Kustra-Galewska Marta (2020b), Pucio. Ćwiczenia z mówienia, czyli nowe słowa i zdania, il. Joanna Kłos, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Kustra-Galewska Marta (2021a), Pucio uczy się mówić. Zabawy dźwiękonaśladowcze dla najmłodszych, il. Joanna Kłos, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Kustra-Galewska Marta (2021b), Pucio w mieście. Zabawy językowe dla młodszych i starszych dzieci, il. Joanna Kłos, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Lenain Thierry (1998), Mademoiselle Zazie a–t-elle un zizi?, il. Deldhine Durand, Paris.

Lenain Thierry (2010), Mademoiselle Zazie et la robe de Max, il. Deldhine Durand, Paris.

Leszczyński Grzegorz (2006), Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX w., Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Łapiński Paweł (2020), Les heureux parents, w: Książka obrazkowa. Leksykon, t. 2, red. Małgorzata Cackowskai in., Instytut Kultury Popularnej, Poznań, s. 437–442.

Maxeiner Alexandra, Kuhl Anke (2019), To wszystko rodzina! O dziecku nowej partnerki brata poprzedniej żony taty i o innych krewnych, przeł. Katarzyna Weintraub, Sam, Racibórz.

Maxeiner Alexandra, Kuhl Anke (2010), Alles Familie! Vom Kind der neuen Freundin vom Bruder von papas früherer Frau und anderen Verwandten, Klett Kinderbuch Verlag, Leipzig.

Parnell Peter, Richardson Justin (2009), Z Tango jest nas troje, przeł. Katarzyna Remin, Wydawnictwo Adpublik, Warszawa.

Pytlos Barbara (2007), Rodzina i szkoła w wybranych utworach dla dzieci, w: Literatura dla dzieci i młodzieży (po 1980 roku), red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 73–98.

Pasikowska-Klica Julita (2018), Kicia Kocia i Nunuś. Gdzie jest szczurek?, „Bajkochłonka. Pisanie o czytaniu”, 27.07., ttps://tinyurl.com/nhb44uz9, [dostęp: 8.12.2022].

Pasikowska-Klica Julita (2019), Wszystko o rodzinach – recenzja premierowa!, „Bajkochłonka. Pisanie o czytaniu”, 2.10., https://tinyurl.com/37tdhb5t [dostęp: 8.12.2022].

Szcześniak Jolanta (2007), w: Literatura dla dzieci i młodzieży (po 1980 roku), red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 99–112.

W każdym domu na każdej ulicy – recenzja (2020), „Czytelnicze podwórko”, 6.06., https://tinyurl.com/2ah9dmja [dostęp: 8.12.2022].

Terlikowska Małgorzata (2015) Jak ślimak Sam edukuje homo- i transfobów, „Fronda”, 21.06., https://tinyurl.com/bdeh2zdd [dostęp: 8.12.2022].

Toutes les familles de mon village: un magnifique livre pour faire évoluer les mentalités (2021), „Papa positive”, 4.11., https://tinyurl.com/3yc6kjfu [dostęp: 8.12.2022].

Wiśniewska Agnieszka (2019), Dziękuję kuratorium za promowanie ślimaka Sama, „Krytyka Polityczna”, 7.03., https://tinyurl.com/3wddnkud [dostęp: 8.12.2022].

Witek Rafał (2020), Przedszkole imienia Barbary Wiewiórki, Bajka, Warszawa.

Zabawa Krystyna (2011), Postać ojca w najnowszej literaturze dla najmłodszych, w: Rodzina w świecie współczesnym, red. Magdalena Howorus-Czajka i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 213–222.

Zabawa Krystyna (2013), Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków.