Childhood in the Shadow of War: Representation of War in Children’s Picture Books
PDF (Język Polski)

Keywords

war
children’s literature
picture book

How to Cite

Bednarek, M. (2023). Childhood in the Shadow of War: Representation of War in Children’s Picture Books. Porównania, 33(1), 259–276. https://doi.org/10.14746/por.2023.1.14

Abstract

The aim of the paper is to present four picture books published in Poland that concern the concept of war. These are The Enemy by D. Cali, S. Bloch, War by J.J. Letria and A. Letria, How War Changed Rondo by R. Romanyszyn and A. Łesiw, Bajka o Wojnie (The Fairytale on War) by J. Rudniańska and P. Fąfrowicz. This article examines how the books conceptualise the idea of war in three aspects: emotional, intellectual and historical. The analysis of visual and verbal content proves that the mentioned works affect mostly emotions. Anxiety caused by war seen as a destructive force is the main emotion created on the pages, and a happy ending is the way of excising it. Only one book, War, leaves the reader with this negative emotion. The Enemy, on the other hand, is the only book which contains an intellectual reflection about military conflict: the responsibility for its outbreak and individual commitment towards war. The presence of reflective component in books about war is not dependent on the age of the readers projected by publishers. The historical information is not present enough in the analysed books, but a universal perspective on the subject extenuates it. The main conclusion is that the presented books advocate an anti-war attitude through emotional influence, which, however, does not give the child readers a sense of security.

https://doi.org/10.14746/por.2023.1.14
PDF (Język Polski)

References

Białek Józef Zbigniew (1978), Ideowe i artystyczne właściwości prozy dla dzieci i młodzieży o tematyce wojennej i okupacyjnej, w: Stanisław Frycie, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945–1970. Zarys monograficzny. Materiały – proza, t.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Cali Davide, Bloch Serge (2014), Wróg, przeł. Katarzyna Skalska, Zakamarki, Poznań.

Fornalczyk-Lipska Anna (2018), Linguistic and Visual Representations of War in Picture Books, „Kwartalnik Neofilologiczny”, LXV, z.1, s. 60–73.

Gdak Beata (2009), Musimy uczyć w szkołach, przedszkolach, na uniwersytetach, że zło jest złem i że miłość jest obowiązkiem. O wojennej literaturze dla dzieci, „Guliwer”, nr 2, s. 5–14.

Güzelyurt Tugçe (2022), An Investigation of the Concept of War and Peace in Illustrated Children’s Books, „Çukurova University. Faculty of Education Journal”, t. 51. DOI: https://doi.org/10.14812/cuefd.1020036

Kąkiel Małgorzata (2015), Wojna i pokój, „Nowe Książki”, nr 7, s. 91.

Kostecka Weronika (2017), Once Upon a Time There Was a War: The Use of Fairy-tale Conventions in Contemporary Polish Literature for Children about Refugees, „Maska”, nr 36, s. 33–49.

Letria José Jorge, Letria André (2021), Wojna, przeł. Katarzyna Okrasko, Dwie Siostry, Warszawa.

Nikolajeva Maria (2013), Picturebooks and emotional literacy, „The Reading Teacher” tom 67, zeszyt 4, s. 249–254. DOI: https://doi.org/10.1002/trtr.1229

Piotrowska Eliza (2018), Patriota w czasach pokoju, „Guliwer”, nr 3, s. 59–63.

Ranke Kurt (1997), Rozważania o istocie i funkcji bajki, przeł. Jan Mirosław Kasjan, „Literatura Ludowa”, nr 2, s. 3–30.

Romanyszyn Romana, Łesiw Andrij (2016), Wojna, która zmieniła Rondo, przeł. Aleksandra Ada Oranż, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Rudniańska Joanna, Piotr Fąfrowicz (2015), Bajka o Wojnie, Wydawnictwo Bajka, Warszawa.

Sikora Aleksandra (2014), W jaki sposób mówimy dzieciom o wojnie? Charakterystyka prozy o tematyce wojennej na podstawie wybranych książek dla dzieci, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, t. 2, s. 25–44.

Sikorska Magdalena (2017), With Frankness on War?, „Studia Paedogogicae Ignatiana”, nr 4 (20), s. 72–81. DOI: https://doi.org/10.12775/SPI.2017.4.004

Wądolny-Tatar Katarzyna (2016), Synekdocha jako trop wizualny w książkowych ilustracjach dla dzieci (na przykładzie wybranych narracji słowa i obrazu o drugiej wojnie światowej), w: Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka, red. A. Ungeheuer-Gołąb, U. Kopeć, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 164–176.

Wądolny-Tatar Katarzyna (2017), Dziecko i wojna w perspektywie postpamięci. Narracje dla najmłodszych, „Litteraria Copernicana”, nr 3 (23), s.111–124. DOI: https://doi.org/10.12775/LC.2017.053

Wojna to imię małej Japonki…, https://bajkizbajki.pl/ksiazki/Bajka-o-Wojnie [dostęp 30.09.2022].

Wójcik-Dudek, Małgorzata (2016), W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.