Metody badania prawa rolnego według koncepcji Profesora Andrzeja Stelmachowskiego

Main Article Content

Paweł Czechowski

Abstrakt

Rozważania poświęcone są metodom badania prawa, które Profesor Andrzej Stelmachowski prowadził w zakresie prawa rolnego. Ten wybitny prawnik cywilista i współtwórca prawa rolnego jako odrębnej gałęzi w ramach systemu prawa posługiwał się metodami, które ukształtowały filozoficzne szkoły metodologii badania prawa, takie jak szkoła pozytywistyczna, prawno-naturalna oraz historyczno-prawna. Profesor Stelmachowski, korzystając z metodologii tych szkół, stworzył interesujący konglomerat metod badania prawa poprzez analizę celu normy prawnej, empiryczne badanie prawa w działaniu oraz historyczno-prawną analizę ewolucji instytucji prawnych. Przyjęta przez profesora wielowątkowa metoda badania prawa stworzyła swoistą metodologię badania prawa rolnego. Stanowi ona istotny dorobek doktryny prawa rolnego w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czechowski, P. (2020). Metody badania prawa rolnego według koncepcji Profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Przegląd Prawa Rolnego, (2(25), 31-36. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.2
Dział
ARTYKUŁY. Studia i materiały z badań

Bibliografia

 1. Berman H.J. (1994), Law and Logos, „DePaul Law Review” Vol. 44.
 2. Budzinowski R. (2011), Profesor Andrzej Stelmachowski jako agrarysta, „Studia Juridica Agraria” t. IX.
 3. Budzinowski R. (2019), Pojęcie i przedmiot prawa, w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.
 4. Czechowski P. (2011), Zasady prawa rolnego stabilizacja czy ewolucja?, „Studia Juridica Agraria” t. IX.
 5. Czechowski P., Korzycka M., Niewiadomski A. (2019), Ewolucja ustawodawstwa prawnorolnego, w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.
 6. Czechowski P., Korzycka-Iwanow M., Prutis S. (2009), Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Stelmachowskim w: A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.
 7. Czechowski P., Stelmachowski A. (1979), Zasady prawa rolnego, „Państwo i Prawo” z. 12.
 8. Dybowski T. (red.) (2003), Prawo rzeczowe. System prawa prywatnego, Warszawa.
 9. Jhering R. von (1893), Zweck im Recht, Leipzig.
 10. Jhering R. von (1926), Geist des römischen Rechts, Leipzig.
 11. Kelsen H. (2014), Czysta teoria prawa, Warszawa.
 12. Korzycka M. (1979), Ochrona własności rolniczej, Warszawa.
 13. Korzycka M. (2019), Prawo własności rolniczej, w: M. Korzycka (red.), Instytucje prawa rolnego, Warszawa.
 14. Korzycka M., Prutis S. (2019), Własność rolnicza według koncepcji Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, w: P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.
 15. Lichorowicz A. (2009), Pojęcie i przedmiot prawa rolnego, w: A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.
 16. Lichorowicz A. (2009), Pojęcie i przedmiot prawa rolnego. Miejsce prawa rolnego w polskim systemie prawa, w: A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa.
 17. Marciniuk K. (2019), Prawne instrumenty ingerencji władzy publicznej w obrót nieruchomościami rolnymi jako środki kształtowania ustroju rolnego, Białystok.
 18. Pańko W. (1978), Własność gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej. Studium prawne, Katowice.
 19. Prutis S. (2018), Instrukcje podstawowe prawa prywatnego (w opozycji do regulacji prawa publicznego), Białystok.
 20. Stelmachowski A. (1957), Przysposobienie w prawie rodzinnym, Warszawa.
 21. Stelmachowski A. (1958), Istota i funkcja posiadania, Warszawa.
 22. Stelmachowski A. (1960), Kontraktacja produktów rolnych, Warszawa.
 23. Stelmachowski A. (1966), Odpowiedzialność cywilna za niedobory, Warszawa.
 24. Stelmachowski A. (1969), Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1969 (wyd. 2: 1984).
 25. Stelmachowski A. (red.) (1972), Wpływ uprzemysłowienia na stosunki własnościowe w rolnictwie w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, Warszawa.
 26. Stelmachowski A. (red.) (1974), Przemiany własności ziemi w rolnictwie polskim, Warszawa.
 27. Stelmachowski A. (red.) (1977), Wpływ instrumentów prawnych na przestrzenną strukturę rolnictwa w Polsce, Warszawa.
 28. Stelmachowski A. (red.) (1986), Problemy zarządzania rejonami uprzemysłowionymi, Warszawa.
 29. Stelmachowski A. (1988), Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa.
 30. Stelmachowski A. (red.) (1989), Ewolucja pozycji właściciela indywidualnego gospodarstwa rolnego w PRL, Warszawa.
 31. Stelmachowski A. (1997), Przedmiot i źródła prawa rolnego, w: P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski, Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa.
 32. Stelmachowski A. (1998), Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa.
 33. Stelmachowski A., Zdziennicki B. (1998), Prawo rolne, Warszawa.