Nr 2(25) (2019)
Pełny numer
PDF

ARTYKUŁY. Studia i materiały z badań

Roman Budzinowski
11-30
The science of agricultural law in Poland. Reflections against the background of Western European science
https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.1
PDF (English)
Paweł Czechowski
31-36
Metody badania prawa rolnego według koncepcji Profesora Andrzeja Stelmachowskiego
https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.2
PDF
Beata Włodarczyk
37-46
Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle traktatowej swobody przepływu kapitału – rozważania na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.3
PDF
Przemysław Litwiniuk
47-68
Ochrona własności rolniczej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.4
PDF
Zygmunt Truszkiewicz
69-89
Adekwatność instrumentów prawnych kształtowania ustroju rolnego
https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.5
PDF
Aneta Suchoń
91-111
Pojęcie nieruchomości rolnej, gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego – wybrane kwestie z praktyki notarialnej
https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.6
PDF
Jerzy Bieluk
113-124
Przekształcenia spółek kapitałowych a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.7
PDF
Paweł Andrzej Blajer
125-138
Z rozważań nad aktualnym kształtem pierwokupu dzierżawcy nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.8
PDF

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA. Recenzje i noty recenzyjne

Roman Budzinowski, Krzysztof Różański
215-217
Esther Muñiz Espada, Derecho Agroalimentario y Ciberseguridad, Editorial Reus, S.A., Madrid 2019
PDF

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA. Przegląd czasopism zagranicznych

Łukasz Mikołaj Sokołowski
218-219
„Agrar- und Umweltrecht”
PDF
Krzysztof Różański
219-221
„Revista de Derecho Agrario y Alimentario”
PDF
Eliza Jachnik
221-222
„Diritto Agroalimentare”
PDF
Katarzyna Leśkiewicz
222-224
„Rivista di Diritto Agrario”
PDF