Esther Muñiz Espada, Derecho Agroalimentario y Ciberseguridad, Editorial Reus, S.A., Madrid 2019
PDF (Język Polski)

How to Cite

Budzinowski, R., & Różański, K. (2019). Esther Muñiz Espada, Derecho Agroalimentario y Ciberseguridad, Editorial Reus, S.A., Madrid 2019. Przegląd Prawa Rolnego, (2(25), 215–217. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23373

Abstract

Review

PDF (Język Polski)