Sprawozdanie z XXX Europejskiego Kongresu i Kolokwium Prawa Rolnego, Poznań 18–21 września 2019 r. “Food sovereignity, food security and the contribution of agricultural law”
PDF (Język Polski)

How to Cite

Król, M. A., Suchoń, A., & Wojciechowski, P. (2019). Sprawozdanie z XXX Europejskiego Kongresu i Kolokwium Prawa Rolnego, Poznań 18–21 września 2019 r. “Food sovereignity, food security and the contribution of agricultural law”. Przegląd Prawa Rolnego, (2(25), 233–238. Retrieved from https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ppr/article/view/23379

Abstract

.

PDF (Język Polski)