Conversion of a company and the act on shaping the agricultural system
PDF (Język Polski)

Keywords

shaping of agricultural system
trading in agricultural property
change of status of a company

How to Cite

Bieluk, J. (2019). Conversion of a company and the act on shaping the agricultural system. Przegląd Prawa Rolnego, (2(25), 113–124. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.7

Abstract

The Act of 11 April 2003 on shaping the agricultural system introduced a number of restrictions on trading in agricultural property. As of 30 April 2016, the regulations of the Act also apply to companies undergoing a division, change of status or a merger. In this article a change of status of a company which owns agricultural real estate was analysed. For practical reasons, the most common situation of this kind is the conversion of a limited liability company into a public limited company. The analysis of this has revealed that the construction of legal regulations regulating this issue is highly imprecise. However, the biggest problem seems to be the fact that statutory objectives provided for in the Act have not been achieved. In the case of a conversion of a limited liability company into a public limited company, the shareholders of the limited liability company become shareholders of the public limited company, so from the substantive law point of view, the same entity continues to exist. Solutions of this kind do not make any legal sense and certainly do not achieve any of the objectives set out in the Act analysed.

https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.7
PDF (Język Polski)

References

Bieluk J. (2016), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.

Bieranowski A. (2016), Dekompozycja konstrukcji zasiedzenia w nowym reżimie ograniczeń nabycia własności nieruchomości rolnej – zagadnienia węzłowe i uwagi de lege ferenda, „Rejent” nr 5.

Ciepła H. (2016), Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi od 30.04.2016 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w ustawie z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Rejent” nr 9.

Czerwińska-Koral K. (2016), Pojęcie nieruchomości rolnej jako wyznacznik zasad obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejent” nr 6.

Fras M., Habdas M. (red.) (2018), Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV: Zobowiązania. Część szczególna (art. 535–764(9)), Warszawa.

Grykiel J. (2016), Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi oraz prawami udziałowymi w spółkach po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Monitor Prawniczy” nr 12.

Gutowski M. (red.) (2019), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa.

Kocot W.J., Buszmak D. (2017), Przekształcenie spółki handlowej będącej właścicielem nieruchomości rolnej, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 7.

Maj K. (2016), Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2016 r., „Krakowski Przegląd Notarialny” t. I, nr 2.

Pietrzykowski K. (red.) (2018), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa.

Pisuliński J. (2016), O niektórych osobliwościach obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejent” nr 5.

Szereda A.J. (2016), Problematyka orzeczenia sądu w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 4.

Truszkiewicz Z. (2016), Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne w rozumieniu U.K.U.R., „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 2.

Ustawa z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1080).

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2014 r., II SA/PO 93/14.