Przekształcenia spółek kapitałowych a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Main Article Content

Jerzy Bieluk

Abstrakt

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR) wprowadza szereg ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Od 30 kwietnia 2016 r. rygorami UKUR objęto również sytuacje, w których dochodzi do podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego. W publikacji poddano analizie przekształcenie spółek kapitałowych będących właścicielami nieruchomości rolnych. Ze względów praktycznych najczęstsza tego rodzaju sytuacja to przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Analiza wykazała, iż konstrukcja przepisów jest wysoce nieprecyzyjna. Jednak największym problemem analizowanych rozwiązań jest brak realizacji celów ustawowych. W przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną udziałowcy spółki z o.o. stają się akcjonariuszami spółki akcyjnej, a więc z materialnoprawnego punktu widzenia występuje ten sam podmiot. Tego rodzaju rozwiązania, jak objęcie rygorami UKUR przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną, nie mają sensu prawnego i z pewnością nie realizują żadnego z celów określonych w analizowanej ustawie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bieluk, J. (2020). Przekształcenia spółek kapitałowych a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Przegląd Prawa Rolnego, (2(25), 113-124. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.7
Dział
ARTYKUŁY. Studia i materiały z badań

Bibliografia

 1. Bieluk J. (2016), Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa.
 2. Bieranowski A. (2016), Dekompozycja konstrukcji zasiedzenia w nowym reżimie ograniczeń nabycia własności nieruchomości rolnej – zagadnienia węzłowe i uwagi de lege ferenda, „Rejent” nr 5.
 3. Ciepła H. (2016), Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi od 30.04.2016 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w ustawie z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, „Rejent” nr 9.
 4. Czerwińska-Koral K. (2016), Pojęcie nieruchomości rolnej jako wyznacznik zasad obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejent” nr 6.
 5. Fras M., Habdas M. (red.) (2018), Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV: Zobowiązania. Część szczególna (art. 535–764(9)), Warszawa.
 6. Grykiel J. (2016), Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi oraz prawami udziałowymi w spółkach po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Monitor Prawniczy” nr 12.
 7. Gutowski M. (red.) (2019), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa.
 8. Kocot W.J., Buszmak D. (2017), Przekształcenie spółki handlowej będącej właścicielem nieruchomości rolnej, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 7.
 9. Maj K. (2016), Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2016 r., „Krakowski Przegląd Notarialny” t. I, nr 2.
 10. Pietrzykowski K. (red.) (2018), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa.
 11. Pisuliński J. (2016), O niektórych osobliwościach obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejent” nr 5.
 12. Szereda A.J. (2016), Problematyka orzeczenia sądu w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 4.
 13. Truszkiewicz Z. (2016), Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne w rozumieniu U.K.U.R., „Krakowski Przegląd Notarialny” nr 2.
 14. Ustawa z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1080).
 15. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2014 r., II SA/PO 93/14.