Z rozważań nad aktualnym kształtem pierwokupu dzierżawcy nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Main Article Content

Paweł Andrzej Blajer

Abstrakt

Celem rozważań jest próba określenia aktualnego kształtu prawa pierwokupu dzierżawcy wynikającego z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR), z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych ustawą z 26 kwietnia 2019 r. W konkluzji autor stwierdza, że wprowadzone zmiany prawa pierwokupu dzierżawcy nieruchomości rolnej należy ocenić co do zasady pozytywnie. Rozszerzają one bowiem zakres przedmiotowy tej instytucji. Jednak pozostaje on nadal zdecydowanie zbyt wąski, a sama regulacja ustawowego prawa pierwokupu dzierżawcy wywołuje wiele wątpliwości praktycznych. Dzierżawa, zdaniem autora, powinna zostać potraktowana jako rzeczywisty instrument poprawy struktury agrarnej kraju. Tym samym powinien zostać opracowany normatywny model dzierżaw rolniczych, którego elementem byłoby racjonalnie ukształtowane prawo pierwokupu dzierżawcy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Blajer, P. A. (2020). Z rozważań nad aktualnym kształtem pierwokupu dzierżawcy nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przegląd Prawa Rolnego, (2(25), 125-138. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.8
Dział
ARTYKUŁY. Studia i materiały z badań

Bibliografia

  1. Swaczyna B. (2012), Warunkowe czynności prawne, Warszawa.
  2. Truszkiewicz Z. (2017), Zakres stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji z 2016 r., „Rejent” nr 7.
  3. Postanowienie SN z dnia 7 października 2008 r., III CSK 122/08, OSNC-ZD 2009/3, poz. 61.
  4. Uchwała SN z dnia 18 lipca 1975 roku, III CZP 49/75, OSNC 1976/4, poz. 78.
  5. Wyrok SN z 14 grudnia 1976 roku, IV CR 515/76, OSNC 1977/11, poz. 213.
  6. Wyrok SN z 3 grudnia 2015 r. III CSK 13/15 (LEX nr 2015043).