Legal instruments for environmental protection and combatting climate change in the Common Agricultural Policy 2023-2027
PDF (Język Polski)

Keywords

Common Agricultural Policy 2023–2027
concept of sustainability
interventions
eco-schemes
strategic plan

How to Cite

Włodarczyk, B. (2023). Legal instruments for environmental protection and combatting climate change in the Common Agricultural Policy 2023-2027. Przegląd Prawa Rolnego, (2(31), 11–26. https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.1

Abstract

The subject of this article is the legal instruments for environmental protection and combatting climate change in the Common Agricultural Policy (CAP) for 2023-2027. The analysis was conducted in the context of the agricultural model adopted in the European Union. The starting point of the considerations was the construction of the new CAP and its budget, as well as the shape that the EU legislator gave to the legal instruments of this policy. The possible impact of the geopolitical situation on the implementation of CAP objectives was also examined. The legal instruments for environmental protection and combatting climate change have been significantly strengthened in the new CAP and the disbursement of the increasingly higher amounts of support depends now, among other things, on the implementation of these instruments by the Member States. The green architecture of the CAP has also been expanded. Its objectives are ambitious and concern many spheres of agricultural activity. However, it will only be possible to assess the effectiveness of these environmental-climate instruments once experience of their implementation has been gained. Moreover, it may turn out that due to the need to ensure food security globally, it will be necessary to modify the CAP priorities, even if at the expense of the environment challenges.

https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.1
PDF (Język Polski)

References

Adamowicz M. (2021), Europejski Zielony Ład a „zazielenienie” rolnictwa i Wspólnej Polityki Rolnej, „Wieś i Rolnictwo” nr 3. https://doi.org/10.53098/wir032021/02

Adamowicz M. (2021), Zielona gospodarka, zielony wzrost i zazielenienie jako formy realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, „Wieś i Rolnictwo” nr 2. https://doi.org/10.53098/wir022021/01

Budzinowski R. (2007), Międzynarodowy czynnik rozwoju prawa rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2.

Budzinowski R. (2014), Prawo rolne wobec współczesnych wyzwań, „Przegląd Prawa Rolnego” nr 2. https://doi.org/10.14746/ppr.2014.15.2.1

Cardwell M. (2004), The European Model of Agriculture, Oxford. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199242160.001.0001

Danielsen J.H. (2013), EU Agricultural Law, Alphen aan den Rijn.

Jeżyńska B. (2010), Znaczenie i funkcje zasady cross-compliance w systemie rolniczych dopłat bezpośrednich, „Studia Iuridica Lublinensia” t. 13.

Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E. (2000), Wspólna Polityka Rolna. Zagadnienia Prawne, Warszawa.

Klun M., Slabe Erker R. (2012), Perceived Development of Sustainable Agriculture, „Administration” nr 2.

Król M.A. (2013), Ekologizacja Wspólnej Polityki Rolnej, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” nr 10.

Kugiel P. (2022), Wpływ wojny na Ukrainie na bezpieczeństwo żywnościowe państw rozwijających się, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych” nr 63.

Kundzewicz Z.W., Kozyra J. (2011), Ograniczanie wpływu zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich, „Polish Journal of Agronomy” nr 7.

Litwiniuk P. (2016), Kwestia agrarna. Wprowadzenie do problematyki, w: P. Litwiniuk (red.), Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, Warszawa.

Matuszak S. (2021), Spichlerz świata? Rozwój rolnictwa na Ukrainie. Raport Ośrodka Studiów Wschodnich, Warszawa.

McMahon J. (2007), EU Agricultural Law, Oxford.

McMahon J. (2019), EU Agricultural Law and Policy, Cheltenham. https://doi.org/10.4337/9781781002551

Popardowski P. (2018), Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej, Warszawa.

Szymańska M. (2016), Zasada zrównoważonego rozwoju rolnictwa w świetle uregulowań gałęzi prawa i polityki rolnej, „Studia Iuridica Lublinensia” t. 25, nr 1. https://doi.org/10.17951/sil.2016.25.1.121

Tomkiewicz E. (2000), Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej, Warszawa.

Wilkin J. (2009), Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, „Wieś i Rolnictwo” nr 4.

Wilkin J. (2011), Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony, „Wieś i Rolnictwo” nr 4.

Włodarczyk B. (2021), Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle traktatowej swobody przepływu kapitału, Warszawa. https://doi.org/10.14746/ppr.2019.25.2.3

Zegar J.S. (2012), Współczesne wyzwania rolnictwa, Warszawa.