Contours of Mácha´s myth
PDF (Čeština)

Keywords

Mácha
cultural canon
mythological interpretation
patriotic culture
art inspirations

How to Cite

Faktorová, V. (2011). Contours of Mácha´s myth. Poznańskie Studia Slawistyczne, (1), 51–60. https://doi.org/10.14746/pss.2011.1.3

Abstract

In 2010, Czech culture celebrates the 200-year anniversary of the birth of Karel Hynek Mácha, the Czech romantic poet. The early reactions to Mácha´s works were for the most part rejections: national culture did not want to admit themes that would not serve the immediate goal of developing Czech patriotic culture. In despite of this, from the 1860´s, Mácha´s legacy gradually advanced into the focus of Czech culture. Nevertheless, Mácha can be seen as indisputable part of the Czech cultural canon from the late nineteenth century. The ways in which Mácha became the greatest inspiration appearing in Czech literature, music, visual ATS, films or theatre were different, although they all created the mythological interpretations of poet.
https://doi.org/10.14746/pss.2011.1.3
PDF (Čeština)

References

Čech S., Pestré cesty po Čechách, Praha 1909.

Červenka M., Komentář, in: K. H. Mácha, Básně, Praha 2002, s. 295–318.

Hrbata Z., Procházka M., Komentář, in: K. H. Mácha, Prózy, Praha 2008, s. 277–471.

Horký K., Konečně doma, „Národní listy” 1938, 78, č. 295, s. 1–2.

Klášterský A., Sonety prchavých okamžiků, Praha 1907.

Malý J., Karel Hynek Mácha, in: Riegrův slovník náučný, Praha 1866, s. 38–39.

Marten M., Akkord. Mácha, Zeyer, Březina. Essaye, Praha 1929.

Nezval V., Konkrétní iracionalita v životě a dílech Karla Hynka Máchy, in: Ani labuť ani Lůna, Praha 1995, s. 28–41.

Přecechtěl J. R. M., Českoslovanský Plutarch, Kroměříž 1872, s. 194.

Putna M. C., Čí je Mácha? – Něco materiálu ke kritice ideologické kritiky, „Souvislosti” 1993, 4–5, s. 182–189.

Šalda F. X., Karel Hynek Mácha a jeho dědictví, in: Soubor díla F. X. Šaldy. Duše a dílo, sv. 2, Praha 1950, s. 34–73.

Tureček D., Faktorová V., KHM 1810–2010. Dvě století české kultury s Máchou, Praha 2010.

Tyl J. K., Přemyslovci J. E. Vocela, „Ost und West” 1838, 2, č. 97, s. 397.

Vašák P., Česká pouť Karla Hynka Máchy: z paměti českého národa a jeho literatury, Praha 1999.