Romanticism as a pseudo-literary and pseudo-historical label used in discussions and literary polemics in interwar Czechoslovakia
PDF (Język Polski)

Keywords

Romanticism
the interwar period
Czechoslovakia
literary polemics
historical and literary label

How to Cite

Gwóźdź-Szewczenko, I. (2011). Romanticism as a pseudo-literary and pseudo-historical label used in discussions and literary polemics in interwar Czechoslovakia. Poznańskie Studia Slawistyczne, (1), 97–114. https://doi.org/10.14746/pss.2011.1.6

Abstract

The article deals with the specific presence of the term romanticism in the interwar period (1918–1939) in Czechoslovakia. In the introduction, the author stresses the lack of a precise definition of the term as well as two ways of understanding it. On the one hand, the term romanticism refers to the complex historical and literary movement that originated in the second half of the 18th century. On the other hand, however, it is associated with something trivial, which does not deserve much attention. The author attempts to analyse the way  the  term  is  used  in  literary  discussions  and  polemics  in  the  interwar period in Czechoslovakia. The author comes to the conclusion that the term 'romanticism' was a sort of historical and literary label stuck to adversaries in order to belittle them and their ideas.
https://doi.org/10.14746/pss.2011.1.6
PDF (Język Polski)

References

Avantgarda známá a neznámá. Od proletářského umění k poetismu 1919–1924, cz. I, red. Š. Vlašín, Praha 1970–1972.

Bachórz J., Romantyzm a romanse. Studia i szkice o prozie polskiej w pierwszej połowie XIX wieku, Gdańsk 2005.

Bielik-Robson A., Romantyzm, niedokończony projekt, Kraków 2008.

Dějiny české literatury. Literatura národního obrození, t. II, red. F. Vodička, Praha 1960.

Dierna K. G., Karel Teige a italský futurismus: odmítnutí a dluhy, „Umění” 1995, nr 1–2, s. 56–62.

Erenburg I., Obrana nové romantiky, „Rozpravy Aventina” 1925–1926, nr 10, s. 125–126.

Götz F., K filosofii a estetice nového umění, „Host” 1922, s. 22–31.

Götz F., Umělecké teorie Devětsilu, „Host” 1922–1923, nr 6–7, s. 215–220.

H. [= J. Hora], Futurismus, „Literární noviny” 1929, nr 6, s. 1–2.

Hegel G. W. F., Wykłady o estetyce, t. I, przeł. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1964.

Hrbata Z., Procházka M., Romantismus a romantismy. Pojmy, proudy, kontexty, Praha 2005.

Hrdina M., Konstituce literárněvědného pojmu romantismus, „Česká literatura” 2009, nr 3, s. 319–345.

Jelínek J., Situace na počátku roku 1924, „Veraikon” 1924, nr 1–2, s. 30–34.

Kopta J., Umění proletářské a poetismus, „Přerod” 1924, s. 157–162.

Lam A., Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917–1923. Manifesty i protesty, t. II, Kraków 1962.

Patočka J., České myšlení v meziválečném období, „Proměny” 1980, nr 1, s. 249–260.

Píša A. M., Socialistická poezie. In margine Neumannova prohlášení Básníkům, „Den. Kulturní list” 1920, nr 20, s. 1–3.

Píša A. M., K orientaci nejmladších tvůrčích snah, „Červen” 1921, s. 287–290, 304–306, 320–322.

Píša A. M., Marinettiho „Osvobozená slova”, „Proletkult” 1923–1924, s. 173–174.

Poincare a futuristé, „Právo lidu” 1914, nr 85, s. 7–8 (nie sygnowano).

Rozpoznawanie stylów, przeł. E. Karpuk, Łódź 2000.

Schauer G. H., Naše dvě otázky, „Čas” 1886, nr 1, s. 1–4.

Schulz K., Próza, „Pásmo” 1924, nr 1, s. 4.

Šíma J., O výtvarném umění, „Disk” 1923, s. 16.

Slovník literárních směrů a skupin, red. Š. Vlašín, Praha 1983.

Sova A., Sloky spisovatelům, „Červen” 1919, s. 113.

Štěpánek V., Karel Hynek Mácha, w: Dějiny české literatury. Literatura národního obrození, t. II, red. F. Vodička, Praha 1960.

Subel J., Czym jest romantyzm? Przegląd koncepcji, Wrocław 2004.

Szwarcman D., Romantyzm i polityka, „Wprost” 1999, nr 16.

Tarajło-Lipowska Z., Męczennik czeskiej prawdy: Karel Havlíček Borovský, Wrocław 2000.

Tatarkiewicz W., Romantyzm, czyli rozpacz semantyka, „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 4, s. 3–21.

Teige K., Poetismus, „Host” 1923–1924, nr 9–10, s. 207–209.

Teige K., Naše základna a naše cesta. Několik principiálích poznámek, „Pásmo” 1924, nr 3, s. 1–2.

Teige K., Futurismus a italská moderna, „Pásmo” 1923–1924, nr 10, s. 46.

Trojanowiczowa Z., Romantyzm od poetyki do polityki. Interpretacje i materiały, Kraków 2011.

Uffelmann D., „Nie spolszczono ich”. Łagodzenie rygorów w kulturze polskiej XX wieku (futuryzm na tle literatury rosyjskiej, czeskiej, i słowackiej), w: Dwudziestowieczność, red. M. Dąbrowski, T. Wójcik, Warszawa 2004, s. 401–421.

Witkowska A., Przybylski R., Romantyzm, Warszawa 1997.

Wellek R., Pojęcie romantyzmu w historii literatury, przeł. I. Sieradzki, w: Pojęcia i problemy nauki o literaturze, red. H. Markiewicz, Warszawa 1979, s. 215–274.

Wolker J., Manifesty, „Var” 1922, s. 15–18.

Wolker J., Proletářské umění. Z přednášky v kruhu Varu, „Var” 1922, s. 271–275.