Icons of Serbian Romanticism as heroes of contemporary popular literature
PDF (Język Polski)

Keywords

icon of Serbian Romanticism
popular literature
Milica Stojadinović Srpkinja
Njegoš
Isidora Bjelica

How to Cite

Koch, M. (2011). Icons of Serbian Romanticism as heroes of contemporary popular literature. Poznańskie Studia Slawistyczne, (1), 127–144. https://doi.org/10.14746/pss.2011.1.8

Abstract

The  paper  discusses  the  presence  of  two  icons  of  Serbian  romanticism  in contemporary culture. The male icon, Petar Petrovic Njegos (1813–1851), and the female one, Milica Stojadinovic Srpkinja (1828–1878), are presented. The main claim of the paper is that after the demise of socialist Yugoslavia in the 1990s, when a new national identity reemerged, few women writers introduced the central figures of romanticism as main characters in their prose works in order to take part in feminist and national discourse. This tendency is illustrated with Milica Micic Dimovska’s novel Last Fascinations of MSS (1996) and Ljubica Arsic’s short story The Other One Who Waits in the Dark Night (1998). However, in the first decade of 21st century, these icons of romanticism also became heroes of popular literature. The case of Isidora Bjelica and her two prose works Secret Life of P. P. Njegos (2007) and The Serbian Woman (2009) illustrates this point.
https://doi.org/10.14746/pss.2011.1.8
PDF (Język Polski)

References

Arsić Lj., Onaj što čeka u tamnoj noći, w: eadem, Samo za zavodnice, Beograd 2003.

Bjelica I., Tajni život P. P. Njegoša ili vladika i džentelmen, Beograd 2007.

Bjelica I., Srpkinja, Beograd 2009.

Mićić Dimovska M., Poslednji zanosi MSS, Beograd 1997.

Bobrownicka M., Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian zachodnich i południowych, Kraków 1995.

Bońkowski R., Słowianie środkowopołudniowi na przełomie XX i XXI wieku. Język – Religia – Naród – Państwo, Katowice 2010.

Eco U., Apokaliptycy i dostosowani. Komunikacja masowa a teorie kultury masowej, przeł. P. Salwa, Warszawa 2010.

Garonja Radovanac S., Žene u srpskoj književnosti, Novi Sad 2010.

Gikić Petrović R., Likovi u „Dnevniku” Anke Obrenović, Novi Sad 2007.

Gikić Petrović R., Život i književno delo Milice Stojadinović Srpkinje, Novi Sad 2010.

Hawkesworth C., Voices in the Shadows. Women and verbal Art in Serbia and Bosnia, Budapest 2000.

Kiczosfery współczesności, red. W. J. Burszta, E. A. Sekuła, Warszawa 2008.

Klimowicz T., Pożar serca. 16 smutnych esejów o miłości, o pisarzach rosyjskich i ich muzach,Wrocław 2005.

Koch M., Kiedy dojrzejemy jako kultura. Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku (kanon – genre – gender), Wrocław 2007.

Obrenović A., Dnevnik, oprac. R. Gikić, Novi Sad 2007.

Prepiska Milice Stojadinović Srpkinje sa savremenicima, oprac. R. Gikić, Novi Sad 1991.

Rapacka J., Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej, Warszawa 1995.

Stojadinović Srpkinja M., U Fruškoj gori 1854, Beograd 1885.

Stojadinović Srpkinja M., Karadžić V., Karadžić M., Prepiska Milica – Vuk – Mina, oprac. R. Gikić, Novi Sad 1987.

Zieliński B., Serbska powieść historyczna. Studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju, Poznań 1998.

http://www.politika.rs/rubrike/Kulturni dodatak/ Shta -chita-SArbija.lt.htlm, dostęp: 18.11.2010.

http://www.zokster.net/drupal/node/6393, dostęp: 14.03.2011.