Tracing the Romantic creation of character in Croatian poetry of the end of the 20th century. From vampire to consumer
PDF (Język Polski)

Keywords

vampire
consumption
Croatian poetry
war lyric poetry
Maleš
neo-romanticism

How to Cite

Pieniążek-Marković, K. (2011). Tracing the Romantic creation of character in Croatian poetry of the end of the 20th century. From vampire to consumer. Poznańskie Studia Slawistyczne, (1), 207–228. https://doi.org/10.14746/pss.2011.1.13

Abstract

One of the distinctive traits of Romantic literature was its frenetic feverishness and frightening otherness, the embodiment of which was, among many other beings, the vampire. This character in neo-Romantic contexts was sometimes invoked by the representatives of Croatian poetry of the late twentieth century. However, in its different currents it performed a different task. War and martyrdom poetry collected in the anthology “U ovom strašnom času” used the specter for the creation of a portrait of the enemy, while using the familiar clichés of Renaissance variant of Croatian romanticism. Branko Maleš’ vampiric themes merge into an indivisible whole with references to contemporary consumerism and co-create an ironic self-portrait of a postmodern neo-Romanticist. Maleš reaches for the themes of romantic strangeness and deconstructs them in a ludic manner.

https://doi.org/10.14746/pss.2011.1.13
PDF (Język Polski)

References

Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków 2006.

Bielik-Robson A., Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, Kraków 2004.

Burszta W. J., Od mowy magicznej do szumów popkultury, Warszawa 2009.

Caillois R.,Żywioł i ład, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1973.

Dyras M., Re-inkarnacje narodu. Chorwackie narracje tożsamościowe w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, Kraków 2009.

Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura – język – literatura, red. L. Małczak, P. Pycia, Katowice 2010.

Formy przemocy w kulturze współczesnej, red. H. Mamzer, Poznań 2006.

Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków 2006.

Janion M., Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2008.

Kitliński T., Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristevej, Kraków 2001.

Kornhauser J., Chorwacka poezja martyrologiczna po 1991 roku i stereotypy narodowe, w: idem, Świadomość regionalna i mit odrębności (o stereotypach w literaturze serbskiej i chorwackiej), Kraków 2001.

Kuziak M., Literatura dziewiętnastowieczna wobec Słowiańszczyzny, Orientu i Zachodu, w: Polonistyka w przebudowie, t. II, red. M. Czermińska, S. Gajda,

K. Kłosiński, A. Legeżyńska, A.Z. Makowiecki, R. Nycz, Kraków 2005.

Maleš B., »biba posavec«, Zagreb 1996.

Maleš B.,Trcikster, Zagreb 1997.

Milanja C., Doba razlika, Zagreb 1991.

Oraić Tolić D., Književnost i sudbina, Zagreb 1995.

Piwińska M., Złe wychowanie. Fragmenty romantycznej biografii, Warszawa 1981.

Rapacka J., Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej, Warszawa 1995.

Samuels A., Shorter B., Plaut F., Krytyczny słownik analizy jungowskiej, przeł. W. Bobecki, L. Zielińska, s. l, Wałbrzych 1994.

Sieradzan J., Od kultu do zbrodni. Ekscentryzm i szaleństwo w religiach XX wieku, Katowice 2006.

Sieradzan J., Szaleństwo w religiach świata, Kraków 2005.

Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław –Warszawa – Kraków 1994.

U ovom strašnom času, red. I. Sanader, A. Stamać, Split 1992.

W tej strasznej chwili. Antologia współczesnej wojennej liryki chorwackiej, red. I. Sanader, A. Stamać, przeł. M. Kordowicz, Warszawa 1996.