Jan Čep’s fascinations and inspirations of Karel Hynek Mácha
PDF (Język Polski)

Keywords

Jan Čep
Karel Hynek Mácha
time in literature
existentialism
conception of creation

How to Cite

Seidel-Mączyńska, A. (2011). Jan Čep’s fascinations and inspirations of Karel Hynek Mácha. Poznańskie Studia Slawistyczne, (1), 229–243. https://doi.org/10.14746/pss.2011.1.14

Abstract

Among various Čep’s literary fascinations, Karel Hynek Mácha retains an important place. The Romantic writer (Mácha) and the 20th century Catholic novelist (Čep) are connected mainly by the same conception of a man in his relationship with the world and God. They share the same approach towards the passing of time, which in turn seems to be the key to being and understanding existence. The fascination dedicated to Mácha’s writing seems to conceal the vision of poets and source of creation shared by both the authors. Art and artists take on a specific role, which results from the particular spiritual predispositions of the author and from his metaphysical anxiety, which has its roots in the perception of mystery surrounding humankind and the world.
https://doi.org/10.14746/pss.2011.1.14
PDF (Język Polski)

References

Buczyńska-Garewicz H., Metafizyczne rozważania o czasie. Idea czasu w filozofii i literaturze, Kraków 2003.

Čep J., Polní tráva, Brno 1946.

Čep J., Rozptýlené paprsky, Praha 1993.

Čep J., Samomluvy a rozhovory, Praha 1997.

Čep J., Poutník na zemi, Brno 1998.

Černý V., První a druhý sešit o existencialismu, Praha 1992.

Fučík B., Píseň o zemi, Praha 1994.

Fučík B., Rodná krajina básníkova, Praha 2003.

Haman A., Trvání v proměně. Česká literatura devatenáctého století, Praha 2007.

Kratochvil A., … za ostnatými dráty a minovými poli… Vzpomínky a svědectví, Mnichov–Brno 1993.

Mácha K. H., Máj, Praha 1983.

Med J., Od skepse k naději. Studie a úvahy o české literatuře, Svitavy 2004.

Měšťan A., Česká literatura mezi Němci a Slovany, Praha 2002.

Papoušek V., Existencialisté. Existenciální fenomeny v české próze dvacátého století, Praha 2004.

Putna M. C., Česká katolická literatura v kontextech 1918–1945, Praha 2010.

Putna M. C., Čí je Mácha?, „Souvislosti” 1993, nr 4–5.

Svoboda J., Člověk mezi dvěma krajinami (Polarita domova a cizosti v próze Jana Čepa), „Česká literatura” 1998, nr 6, s. 570–575.

Víra a výraz. Sborník z konference „...bývalo u mne zotvíráno...”, red. T. Kubíček, J. Wiendl., Brno 2005.