The smell and colour of words. Attempts at intersemiotic translation and synaesthesia in Damir Miloš’s works Smetlar and Bijeli klaun
PDF (Język Polski)

Keywords

intersemiotic translation
synaesthesia
conceptual prose
intersemiotics
sensuality in literature
the theme of smell in the novel
cognitive relativism

How to Cite

Szperlik, E. (2012). The smell and colour of words. Attempts at intersemiotic translation and synaesthesia in Damir Miloš’s works Smetlar and Bijeli klaun. Poznańskie Studia Slawistyczne, (2), 313–331. https://doi.org/10.14746/pss.2012.2.15

Abstract

The aim of the intersemiotic and conceptual prose of Damir Miloš is to overcome the limitations  of language  and  literary  description,  especially  when  presenting  reality  through  the prism of sensual experience, both visual and olfactory. In Miloš’s prose the interconnectedness of art forms, often perceived today as a symptom of a literary crisis or a trend towards intermediality,  becomes  a special  and  convenient  pretext  to  use  intersemiotic  translation, visuality  and  synaesthesia  as  a means  of  presenting sensuality  in  literature.  The  Croatian author creates a world in which his protagonists, marked with certain incapacities or hypersensitivity of senses (an absolute sense of smell,  colour-blindness or blindness), conjure up their own individual and subjective reality. Thus, Miloš stresses the postmodern aspect of the multiplicity of truths and perspectives.
https://doi.org/10.14746/pss.2012.2.15
PDF (Język Polski)

References

Ałpatow M.W., Historia sztuki, t. 4, Warszawa 1991.

Bagić K., Proza „Quorumova” naraštaja(1984–1996), „Quorum” nr 2/3, 1996, s. 16–21.

Bal M., Wizualny esencjalizm i przedmiot kultury wizualnej, przeł. M. Bryl, „Artium Quaestiones” XVII, 2006, s. 301–305.

Balbus S., Interdyscyplinarność– intersemiotyczność– komparatystyka, w: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004.

Bartoszyński K., Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze, Kraków 2004.

Baudrillard J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.

Fiske J., Wprowadzenie do badańnad komunikowaniem, przeł. A. Gierczak, Wrocław 1999.

Gage J., Kolor i znaczenie, sztuka, nauka, symbolika, przeł. J. Holzman, A. Żakiewicz, Kraków 2007.

Jakubowska J., Jak radzićsobie z pułapkąpercepcyjnąsystemu poznawczego opartego na pięciu zmysłach?, w: Spektakle zmysłów, red. A. Wieczorkiewicz, M. Kostaszuk-Romanowska, Warszawa 2010.

Kandinsky W., O duchowości w sztuce, przeł. S. Fijałkowski, Łódź1996, s. 33.

Milanja C., Hrvatski roman 1945.–1990., Zagreb 1996.

Miloš D., Bijeli klaun, Zagreb 1997.

Miloš D., Smetlar, Zagreb 2005.

Nemec K., Povijest hrvatskog romana od 1945. do 2000., Zagreb 2003.

Nycz R., Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000.

Perišić R., Pripovijedanje nakon amnezije ili net-roman: o romanima. „Nabukodonozor” i „Otok snova” Damira Miloša, „Europski glasnik” nr 6, 2001, s. 603–637.

Pogačnik J., Mala studija o mirisima, w: J. Pogačnik, Proza poslije FAK-a, Zagreb 2006.

Prosperov Novak S., Povijest hrvatske književnosti, t. IV, Split 2004.

Sablić Tomić H., Autoreferencijalnost na primjerku kratkih romana Damira Miloša, „Riječ” nr 1/2, 1995, s. 185–190.

Senderecka M., Synestezja – od psychofizjologicznych badańdo filozoficznych implikacji, w: Wyzwania racjonalności, red. S. Wszołek, R. Janusz, Kraków 2006.

Skubaczewska-Pniewska A., O różnych rozumieniach dzieła literackiego. Wybrane dwudziestowieczne kierunki literaturoznawcze wobec faktyczności dzieła literackiego, Toruń 2006.

Süskind P., Pachnidło, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2000.

Szczęsna E., Wprowadzenie do poetyki intersemiotycznej, w: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedź-wiedź, Kraków 2004.

Wysłouch S., Ekfraza czy przekład intersemiotyczny?, w: Ruchome granice literatury, red. S. Wysłouch, B. Przymuszała, Warszawa 2009.

Wysłouch S., Literatura i obraz. Tereny strukturalnej wspólnoty sztuk, w: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004