Dubravko Mataković’s Underland [or, to be continued...]
PDF (Hrvatski)

How to Cite

Rem, G. (2012). Dubravko Mataković’s Underland [or, to be continued.]. Poznańskie Studia Slawistyczne, (2), 371–382. https://doi.org/10.14746/pss.2012.2.18

Abstract

no abstract included
https://doi.org/10.14746/pss.2012.2.18
PDF (Hrvatski)

References

Donat B., Prakseologija hrvatske književnosti, Zagreb 2012.

Jukić S., Stilistika medijskoga subjekta u suvremenom hrvatskom pjesništvu, Zagreb 2011.

Lotman J., Kultura i eksplozija, prev. S. Veršić, Zagreb 1988.

Mala enciklopedija hrvatske pop i rock glazbe, ur. S.

Radaković, Rijeka 1994.

Mataković D., Imamo les proutes, Višnjevac–Osijek 1998.

Mataković D., Prot pikčers, Privlaka 1989.

Mataković D., Sabrana nedjela, Privlaka 1986.

Matakovića D., Ideoteh, Osijek 2002.

Rem G., Slavonsko ratno pismo, Osijek–Slavonski Brod–Vinkovci 1997.

Widzieć Chorwację. Panorama chorwackiej literatury i kultury (1990–2005), red. Krystyna Pieniążek-Marković, Bogusław Zieliński, Poznań 2005.