Lech Miodyński, Symbole miejsca w kulturze i literaturze macedońskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, ss. 376
PDF (Język Polski)

How to Cite

Zieliński, B. (2012). Lech Miodyński, Symbole miejsca w kulturze i literaturze macedońskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, ss. 376. Poznańskie Studia Slawistyczne, (2), 390–393. https://doi.org/10.14746/pss.2012.2.20
https://doi.org/10.14746/pss.2012.2.20
PDF (Język Polski)