Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. I. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM oraz Wydawnictwo „Pro”, Poznań 2012, ss. 562
PDF (Język Polski)

How to Cite

Miodyński, L. (2012). Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. I. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM oraz Wydawnictwo „Pro”, Poznań 2012, ss. 562. Poznańskie Studia Slawistyczne, (2), 402–409. https://doi.org/10.14746/pss.2012.2.22
https://doi.org/10.14746/pss.2012.2.22
PDF (Język Polski)