Poljska književna avangarda 1917–1939. Programi i manifesti, wybór, tłumaczenie, wstęp i komentarze B. Rajčić, Službeni glasnik, Beograd 2011, ss. 510
PDF (Język Polski)

How to Cite

Kudzin, P. (2012). Poljska književna avangarda 1917–1939. Programi i manifesti, wybór, tłumaczenie, wstęp i komentarze B. Rajčić, Službeni glasnik, Beograd 2011, ss. 510. Poznańskie Studia Slawistyczne, (3), 296–300. https://doi.org/10.14746/pss.2012.3.20
https://doi.org/10.14746/pss.2012.3.20
PDF (Język Polski)