The First Polish Systematics of Spells against Illness. On the Forgotten Proposal of Józef Obrębski
PDF (Język Polski)

Keywords

spells
folk medicine
systematic
literary genetics
the history of folklore
the history of ethnology

How to Cite

Engelking, A. (2012). The First Polish Systematics of Spells against Illness. On the Forgotten Proposal of Józef Obrębski. Poznańskie Studia Slawistyczne, (3), 61–74. https://doi.org/10.14746/pss.2012.3.3

Abstract

The author discusses the first Polish systematics of magic spells against illness, which was proposed by Józef Obrębski in a brochure Index for „Treating the Polish people” by Henryk Biegeleisen in 1931. Obrębski introduced a division of spells into 9 groups, separated on the basis  of their  content,  form and  function.  It  was  not  an  autonomous  development.  It  have been created for the needs of someone else’s work and on the margin of a broader classification of material in the field of folk medicine as a whole. However, the proposal of Obrębski  can  be  regarded  as  a  serious  outline covering  all  material  concerning  the  systematics  of spells against illness. In the following parts of the article the author sets the discussed work in  a  due  context,  locating  it  in  the  history  of Polish research  on  the  genre  of  spells.  She recalls the first nineteenth-century works and analyses a possible impact of the Obrębski’s systematics on the subsequent approaches to the subject.
https://doi.org/10.14746/pss.2012.3.3
PDF (Język Polski)

References

Bystroń J.S., Przeżytki wiary w magiczną moc słowa, w: idem, Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone, oprac. L. Stomma, Warszawa 1980.

Caraman P., Obrzęd kolędowania u Słowian i Rumunów. Studium porównawcze, Kraków 1933.

Federowski M., Lud okolic Żarek, Siewierza i Pilicy. Jego zwyczaje, sposób życia, obrzędy, podania, gusła, zabobony, pieśni, zabawy, przysłowia, zagadki i właściwości mowy, t. II, Warszawa 1889.

Fischer A., [recenzja z:] Henryk Biegeleisen, „Lecznictwo ludu polskiego”, „Lud” t. XXIX, 1930.

Jasiewicz Z., Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej (od końca XVIII wieku do roku 1918), Poznań 2011.

Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Warszawa 2010.

Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, cz. I: Kultura materialna, Kraków 1929.

Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, cz. II: Kultura duchowa, z. 1, Kraków 1934.

Moszyński K., Nieco uwag krytycznych, „Lud Słowiański” t. II, z. 2, 1931, s. B264.

Obrębski J., Indeks do „Lecznictwa ludu polskiego” Henryka Biegeleisena, Kraków 1931.

Obrębski J., [recenzja z:] H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego (z 100 rycinami), Kraków 1929, „Lud Słowiański” t. II, 1931.

Talko-Hryncewicz J, Zarysy lecznictwa ludowego na Rusi Południowej, Kraków 1893.

Udziela M., Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego. Przyczynek do etnografii polskiej, Warszawa 1891.

Wereńko F., Przyczynek do lecznictwa ludowego, Kraków 1896.

Wojciechowski R., Filologowie wobec folkloru, w: Dzieje folklorystyki polskiej 1864–1918, red. H. Kapełuś, J. Krzyżanowski, Warszawa 1982, s. 613–614.