Word’s and Silence’s Magic in Polish Folk Tale
PDF (Język Polski)

Keywords

magic
word
curse
silence
other world
folk tale

How to Cite

Wróblewska, V. (2012). Word’s and Silence’s Magic in Polish Folk Tale. Poznańskie Studia Slawistyczne, (3), 215–228. https://doi.org/10.14746/pss.2012.3.14

Abstract

The  article’s  main  subject  refers  to  some  magical  aspects  of  the  literary  communication which might  be  observed  in  the  selected  examples  of Polish  fairy  tale,  composed  in  the nineteenth century and at the beginning of the twentieth one. The crucial issue of the article concerns  a  certain relationship between  the  magic  words’  and  the  silence’s  forms  and  the folk world outlook which reveals itself as a realm, constituted on a structure of opposition. Moreover,  in  the  paper  one  may also  encounter  with  a  characteristics  of  the  functions  of spells, whispers and scenes of silence that appear in the folk tales. 

https://doi.org/10.14746/pss.2012.3.14
PDF (Język Polski)

References

Bartmiński J., „Niebo się wstydzi”. Wokół ludowego pojmowania ładu świata, w: idem, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin 2007.

Engelking A., Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Wrocław 2000.

Jung C.G., Fenomenologia ducha w baśniach, w: idem, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, wyb. i przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1993.

Kasjan J.M., Strategia i taktyka walki z chorobą w zamawianiach, w: idem, Usta i pióro. Studia o literaturze ustnej i pisanej, Toruń 1994.

Kotula F., Znaki przeszłości, Warszawa 1976.

Kowalski P., Zwierzoczłekoupiory, wampiry i inne bestie. Krwiożercze potwory i erozja symbolicznej interpretacji, Kraków 2000.

Kowalski P., Cisza / Hałas, hasło w: idem, Leksykon znaki świata. Omen – przesąd – znaczenie, Warszawa–Wrocław 1998.

Kowalski P., Modlitwa i milczenie. Wprowadzenie do antropologii ciszy, „Literatura Ludowa” nr 4–5, 2004.

Libera Z., Medycyna ludowa. Chłopski rozsądek czy gminna fantazja?, Wrocław 1995.

Ługowska J., W świecie ludowych opowiadań. Teksty, gatunki, intencje narracyjne, Wrocław 1993.

Niebrzegowska-Bartmińska S., Jechał Pan Jezus na osiołeczku... Analiza morfologiczna tekstu zamówienia, w: eadem, Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej, Lublin 2007, s. 110–122.

O żołmirzu, co mu Pan Jezus torebeczkę dał, w:Księga bajek polskich, t. 1, oprac. H. Kapełuś, Warszawa 1989.

Saloni A., O bogaczu skąpcu i o ubogiej dziewczynie, w: idem, Lud łańcucki. Materiały etnograficzne, „Materiały Archeologiczne i Antropologiczno-Etnograficzne” t. 6, 1903.

Sto baśni ludowych, oprac. H. Kapełuś, J. Krzyżanowski, Warszawa 1957.

Stomma L.,Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje, red. K. Piątkowska, K. Piątkowski, Łódź 2002.

van Gennep A., Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. B. Biały, Warszawa 2006.