‘Lesser Mythology’ in the Carpathian Ukrainians’ System of Worldview Notions
PDF (Українська)

Keywords

lesser mythology
demon
category
character
figure
dialect
word
title
term
adjective

How to Cite

Наугольник, Д. (2012). ‘Lesser Mythology’ in the Carpathian Ukrainians’ System of Worldview Notions. Poznańskie Studia Slawistyczne, (3), 261–274. https://doi.org/10.14746/pss.2012.3.17

Abstract

‘Lesser  mythology’  played  an  important  role  in  the  worldview  notions  of  the  Carpathian Ukrainians (Hutsuls, Boykos and Lemkos) during the nineteenth and twentieth centuries. It combines notions  about  various  demonic  figures,  which  may  be  divided  into  three  types: figures  of unearthly  origin;  transformed  human  souls;  people  in  possession  of  secret knowledge and supernatural qualities. The terms used to define the representatives of lesser mythology  varied from region  to  region.  A  range  of  euphemisms  was  also  used.  The coexistence between the living and the undead gave rise to many taboos relating to magic. 

https://doi.org/10.14746/pss.2012.3.17
PDF (Українська)

References

Falkowski J., Pasznycki B., Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem, Lwów 1935.

Reinfuss R., Śladami Łemków, Warszawa 1990.

Schneider A., Z kraju Hucułów, „Lud” t. V, 1899, t. VI, 1900, t. VII, 1901,

Vincenz S., Na wysokiej połoninie, t. II, Nowe czasy – Zwada, Sejny 2003.

Wajgel L., O Hucułach, „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” t. II, 1887, с. 49–86.

Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження, відп. ред. Ю.Г. Гошко, Київ 1983.

???????? ?., ????? ?????????? ? ???????„?????? ?????????” ?????????, vuzlib.com/content/view/1566/62 [??????: 1.05.2011].

Вінценз C., На високій полонині, Івано-Франківськ 2011.

Влад M., Стрітеннє: Книжка гуцульських звичаїв і вірувань, Київ 1992.

Вовк Хв., Студії з української етнографії та антропології, Київ 1995.

Войтович B., Українська міфологія, Київ 2002.

Галайчук B., Демонологічна палітра бойків Старосамбірщини. Вірування в домашніх духів (На польових матеріалах), в: Етнічна культура українців, ред. В. Галайчук, Львів2006.

???????? ??????? ?????, ?????? ?. ????????????, ????? 1899, http://elib.nplu.org/view.html?id=99 [??????: 20.07.2011].

????????-?????? ??????? ???????, ?????? ?. ??????, ????? 1902, http://elib.nplu.org/view.html?id=162 [??????: 20.07.2011].

Гнатюк B., Купанє й палєнє відьм в Галичині, в: Матеріяли до української етнольоґії, т. XV, Львів1912, с. 178–201.

Гнатюк B., Нарис української міфології, Львів 2000.

Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження, відп. ред. Ю.Г. Гошко, Київ 1987.

??????? I., ??????? ??????????? ??????? ? ????????????? ???????????? ????? XIX – ?????? ???????? ?? ??., „?????. ???????? ??????” ???. 16, 2008, hklib.npu.edu.ua/full_txt/gilea/gilea16-2008.pdf [??????: 21.07.2011].

???????????? ????????? ? ????????? ????, ?. I, ??????. ?. ??????, ????? 1897, http://elib.nplu.org/view.html?id=306 [??????: 20.07.2011].

Знадоби до галицько-руської демонольоґії, зібрав В. Гнатюк, Львів 1904.

Знадоби до української демонольоґії, т. II, вип. 1, зібрав В. Гнатюк, в: Етноґрафічний збірник, Львів 1912.

Иванов В., Низшая мифология, в: Мифы Народов Мира, т. II, ред. С.А. Токарев, Москва 1982

Колесса Ф., Людові вірування на Підгірю. В с. Ходовичах стрийського повіту, в: Етноґрафічний збірник, т. V, ред. І. Франко, Львів 1898.

Левкович Н., Домовик(„годованець”) у демонологічних уявленнях бойків Сколівщини, в: Етнічна культура українців, ред. В. Галайчук, Львів 2006.

Максимов C., Нечистая, неведомая и крестная сила, Санкт-Петербург 1994.

Мандибура M., Полонинське господарство Гуцульщини другої половини ХІХ- 30-х років ХХ ст. Історико-етнографічний нарис, Київ 1978.

Онищук А., Матеріяли до гуцульської демонольоґії. Записані у Зеленици, надвірнянського повіта, 1907–1908, в: Матеріяли до української етнольоґії, т. ХІ, Львів 1909, с. 1–139.

Померанцева Э., Мифологические персонажи в русском фольклоре, Москва 1975.

Сілецький P., Вибір будівельного матеріалу в українців(заборони, прикмети, звичаї, повір’я), „Вісник Львівського Університету. Серія історична” вип. 37/1, 2002.

Слов’янський світ. Ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов’ян та інших народів, упор. О. Кононенко, Київ 2008.

Франко I., Людові вірування на Підгірю, в: Етноґрафічний збірник, т. V, ред. Франко I., Львів 1898, с. 160–218.

Хобзей H., Гуцульська міфологія: етнолінгвістичний словник, Львів 2002.

Шухевич B., Гуцульщина, в: Материяли до українсько-руської етнольоґії, т. І–V, Львів1899–1908.

Яніцька-Кшивда У., Дивні полонини (про гуцульську демонологію), в: Гуцули, бойки, лемки– традиція і сучасність. Матеріали наукової конференції, Краків 2008.