The Curse and the Attempt to Protect from the Curse in the Short Story The Godfather’s Curseby Janko Veselinović

Main Article Content

Љиљана Костић

Abstract

In  his  rural  themed  short  stories,  Janko  Veselinović gave  snippets  of  life  in  the  Serbian village of  the  XIX  century  that  represent  a  valuable  material  for  ethnological  study.  Folk meditations on sin, punishment, oath, damnation etc. were often the driving force behind his short  stories.  The subject  of  our  work  is  Veselinović’s  short  story  The  Godfather’s  Curse where the author wanted to depict the way in which  a curse, just like in the beliefs of the ancients, strike the one who had committed a sin. No one can escape the curse, not even the strongest ones, nor their descendants, because in the short stories by Janko Veselinovićevil must be punished. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Костић, Љ. (2013). The Curse and the Attempt to Protect from the Curse in the Short Story The Godfather’s Curseby Janko Veselinović. Poznańskie Studia Slawistyczne, (4), 63–74. https://doi.org/10.14746/pss.2013.4.4
Section
Magiczna moc słów w językach, literaturach oraz kulturach słowiańskich

References

 1. Баришић-Јоковић В., Речи које убијају, Нови Сад 2007.
 2. Веселиновић Ј., Кумова клетва, Београд 1971.
 3. Вукићевић Д., Писмо и прича, Српска реалистичка приповетка и фолклорна традиција, Београд 2006.
 4. Глигорић В., Српски реалисти, Београд 1954.
 5. Дејановић С., Допринос Јанка Веселиновића српској психолошкој приповеци, у: Јанко Веселиновић, проза, периодика, позориште, ур. С. Пековић, Београд 2006.
 6. Деретић Ј., Историја српске књижевности, Београд 2007.
 7. Ђорђевић Т.Р., Зле очи у веровању Jужних Словена, Београд 1984.
 8. Елијаде М., Историја веровања и религијских идеја. Од каменог доба до елеузинских мистерија, књ. I, Београд 1991.
 9. Караџић В.Ст., Највећи гријеси, Српке народне пјесме, т. I, Београд 1975.
 10. Караџић В.Ст., Наход Момир, у: Српке народне пјесме, т. II, Београд 1985.
 11. Караџић В.Ст., Опет тада, куму, у: Српке народне пјесме, т. I, Београд 1964.
 12. Кулишић Ш. et al., Српски митолошки речник, Београд 1970.
 13. Милошевић-Ђорђевић Н., Народна књижевност, Београд 2011.
 14. Николић В., Привремено раскидање кумства у ужичком крају, „Расковник”, год. XIII, 1987.
 15. Његош П.П., Горски вијенац, Београд 1960.
 16. Петровић С., Митологија, магија и обичаји, Ниш 2000.
 17. Познановић Р., Традиционално усмено стваралаштво ужичког краја, Београд 1988.
 18. Радуловачки V.Љ., Клетва као социјална категорија и психолошка одредница, Београд 2001.
 19. Речник књижевних термина, ур. Д. Живковић, Београд 1992.
 20. Требјешанин Ж., Клетве из Дробњака, „Расковник”, год. XIII, бр. 49, 1987.
 21. Чајкановић В., Студије из српске религије и фолклора 1910–1924, Београд 1994.