Magical Word as an Action. A Few Thoughts about Bronisław Malinowski’s Concepts

Main Article Content

Marta Rakoczy

Abstract

This article concerns Bronisław Malinowski’s ethnographical theory  of magical word. His theory was a revolutionary one for two reasons (1)  he claimed that magical word is not an instrument of understanding of „primitive mentality” (2) he argued that analysis of magical word  demanded abandoning  of  textual  bias  which  entailed  our  seeing  linguistic  genres  as semantically autonomous texts. Malinowski was not so interested in the question of literacy. He  remarked, though,  that  writing  determinated  our  linguistic  reflection  and  that  magical word, as another oral linguistic genres, demanded a radical rejection of textual conceptions of  meaning,  language and folklore.  Although  Malinowski’s  methodological  stipulations were not always consistent and his rejection of textual bias was fairly half, his abandonment of the conception of „magical world view” which is  a foundation for uses of magic is still up-to-date. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rakoczy, M. (2013). Magical Word as an Action. A Few Thoughts about Bronisław Malinowski’s Concepts. Poznańskie Studia Slawistyczne, (4), 151–163. https://doi.org/10.14746/pss.2013.4.11
Section
Magiczna moc słów w językach, literaturach oraz kulturach słowiańskich

References

 1. Austin J.L., Jak działać słowami, w: Mówienie i poznanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993.
 2. Buchowski M., Magia i rytuał, Warszawa 1993
 3. Buchowski M., Magia i rytuał, Warszawa 1993 oraz idem, Racjonalność, translacja, interpretacja. O badaniu myślenia magicznego w antropologii i filozofii brytyjskiej, Poznań 1990.
 4. Buchowski M., Racjonalność, translacja, interpretacja. O badaniu myślenia magicznego w antropologii i filozofii brytyjskiej, Poznań 1990.
 5. Burszta W.J., Język w myśli etnologicznej, Wrocław 1986.
 6. Godlewski G., Słowo-pismo-sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008.
 7. Godlewski G., Z Syriusza na Ziemię, na szorstki grunt, w: Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008.
 8. Grębecka Z., Słowo magiczne poddane technologii. Magia ludowa w praktykach postsowieckiej kultury popularnej, Kraków 2006.
 9. Harris R., Racjonalność a umysł piśmienny, tłum. M. Rakoczy (w druku).
 10. Hearing Culture. Essays on Sound, Listening and Modernity, red. Veit Erlmann, Oxford–New York 2004.
 11. Kawada J., Głos. Studium z etnolingwistyki porównawczej, tłum. R. Nowakowski, Kraków 2005.
 12. Lévi-Strauss C., Myśl nieoswojona, tłum. A. Zajączkowski, Warszawa 2001.
 13. Lévy-Bruhl L., Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, tłum. B. Szwarcman-Czarnota, Warszawa 1992.
 14. Malinowski B., Argonauci Zachodniego Pacyfiku: relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, tłum. B. Olszewska-Dyoniziak, S. Szynkiewicz, Warszawa 1987.
 15. Malinowski B., Etnograficzna teoria języka i pewne wnioski praktyczne, tłum. B. Leś, w: idem, Dzieła, t. 5, Ogrody koralowe i ich magia. Studium metod uprawy ziemi oraz obrzędów towarzyszących rolnictwu na Wyspach Trobrianda, red. A.K. Paluch, Warszawa 1987.
 16. Malinowski B., Etnograficzna teoria słowa magicznego, tłum. B. Leś, w: idem., Dzieła, t. 5, Ogrody koralowe i ich magia. Studium metod uprawy ziemi oraz obrzędów towarzyszących rolnictwu na Wyspach Trobrianda, red. A.K. Paluch, Warszawa 1987.
 17. Malinowski B., Fieldnotes, rękopisy znajdujące się w archiwum London School of Economics and Political Science.
 18. Malinowski B., Nauka i religia, tłum. B. Leś, w: idem, Dzieła, t. 7, Warszawa 1986.
 19. Malinowski B., Podstawy wiary i moralności, tłum. B. Leś, w: idem, Dzieła, t. 7, Warszawa 1990.
 20. Malinowski B., Problem znaczenia w językach pierwotnych, przeł. J. Szymura, w: idem, Dzieła, t. 8, Warszawa 2000.
 21. Malinowski B., Życie seksualne dzikich w północno- zachodniej Melanezji: miłość, małżeństwo i życie rodzinne u krajowców z Wysp Trobrianda Brytyjskiej Nowej Gwinei, Warszawa 1957.
 22. Searle J.R., Czynności mowy: rozważania z filozofii języka, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987.
 23. Bascom W., Malinowski’s Contribution to the Study of Folklor, „Folklor” 1983, nr 2.
 24. Wittgenstein L., Uwagi o „Złotej Gałęzi” Frazera, tłum. A. Orzechowski, Warszawa 1998.
 25. Zumthor P., Introduction a la poesie orale, Paris 1983; J. Goody, Myth, Ritual and the Oral, Cambridge 2010.