Czech Written Literature as a Medium of Memory [and Oblivion] of Hlučín Region
PDF (Čeština)

Keywords

Czech literature
collective memory
Hlučín Region
20th century ideologies

How to Cite

Střelec, K. (2019). Czech Written Literature as a Medium of Memory [and Oblivion] of Hlučín Region. Poznańskie Studia Slawistyczne, (16), 257–266. https://doi.org/10.14746/pss.2019.16.15

Abstract

The following paper is based on the concept of literature and mediality of memory (Astrid Erll) which deals with the function of literary texts in creating and maintaining collective memory. Using these methodological incentives, it focuses on the determination and characterization of ways in which Czech literary works co-create and preserve the memory of the 20th century Hlučín Region, as well as, vice versa, the ways involved in suppressing some layers of memory and oblivion. The area described is selected, inter alia, because of its discontinuous and multi-layered memory influenced by geopolitical changes in Central Europe. The study thus provides a more detailed view of how artistic literature, as a medium of collective memory, can function within the phenomena of the so-called abused memory and memory work (Paul Ricoeur).
https://doi.org/10.14746/pss.2019.16.15
PDF (Čeština)

References

Bár, Z. (1946). Ztracený domov: prózy z černého kraje. Opava: Iskra.

Čichoň, P. (2006). Pruské balady. Brno: Host.

Čichoň, P. (2011). Slezský román. Brno: Host.

Malchárková, A. (2011). Grunt. Ostrava: Repronis.

Scholtis, A. (2008). Pán z Bolatic. Háj ve Slezsku: Maj-Tiskárna.

Scholtis, A. (1935). Baba a její děti. Praha: Sfinx.

Scholtis, A. (1940). Železárny: román. Praha: Fr. Borový.

Směja, F. (1939). Potřísněná tvář. Moravská Ostrava – Mar. Hory: Iskra.

Směja, F. (1946). Jidáši. Mor. Ostrava-Praha: J. Lukasík.

Tvrdá, E. (2008). Třešňovou alejí. Ostrava: Repronis.

Tvrdá, E. (2018). Dědictví. Ostrava: Littera Silesia.

Assmann, J. (2001). Kultura a paměť. Praha: Prostor.

Erllová, A. (2015). Literárněvědné koncepty paměti. V: Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Ed. A. Kratochvil. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, s. 190–206.

Klíčová, E. (2011). Probouzení hnědé krve. „Respekt“. https://www.respekt.cz/tydenik/2011/46/probouzeni-hnede-krve. 13.11.2011.

Langenohl, A. (2015). Paměť v postautoritářských společnostech. V: Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Ed. A. Kratochvil. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, s. 280–291.

Le Goff, J. (2007). Paměť a dějiny. Praha: Argo.

Málková, I. (2012). Industriální Ostravsko jako literární krajina. V: Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Eds. J. Malura, M. Tomášek. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, s. 229–243.

Paverová, I. (2008). August Scholtis (předmluva). V: Pán z Bolatic. A. Scholtis. Háj ve Slezsku: Maj-Tiskárna, s. 5–7.

Peňás, J. (2011). Vyšel tu nacistický román? Kdepak, jen slabý. „Lidovky.cz“. https://www.lidovky.cz/vysel-tu-nacisticky-roman-099-/kultura.aspx?c=A111125_152018_ln_kultura_btt. 27.11.2011.

Ricoeur, P. (2000). La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris: Seuil.

Šebestová, I. (ed.) (2017). Po stopách německy psané literatury na Hlučínsku. Hlučín: Muzeum Hlučínska.

Šebestová, I. (ed.) (2014). Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku. Hlučín: Muzeum Hlučínska.

Šebestová, I. (ed.) (2016). Německý literární svět na Hlučínsku. Hlučín: Muzeum Hlučínska.

Šubrt, J., Pfeiferová, Š. (2010). Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání. „Historická sociologie“, č. 1, s. 9–29. https://doi.org/10.14712/23363525.2017.62

Wachtel, N. (1971). La vision des vaincus, les Indiens du Pérou devant la conquête espagnole. Paris: Gallimard.