Augustin Tin Ujević’s Experience of the Belgrade
PDF (Srpski)

Keywords

flaneur figure
walking; perception of urban space
inclusion and exclusion

How to Cite

Nowak-Bajcar, S. (2020). Augustin Tin Ujević’s Experience of the Belgrade. Poznańskie Studia Slawistyczne, (18), 145–157. https://doi.org/10.14746/pss.2020.18.8

Abstract

The subject of the analysis in this article are the texts of Augustin Tin Ujević created during his stay in Belgrade. The way of experiencing this city by the poet is reflected through the relationship between the subject and the urban space, through the language of the lyrical expression and through poetics. The interpretive key to its reading is the flaneur figure, treated not as a prototype, but as a reference point.

https://doi.org/10.14746/pss.2020.18.8
PDF (Srpski)

References

Benjamin, W. (1991). Passagen-Werk 1. Gesammelte Schriften 5. Hrsg. R. Tiedemann. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Benjamin, W. (2001). Powrót flaneura. O Spacerach po Berlinie Franza Hessla. Przeł. A. Kopacki. „Literatura na Świecie” nr 8–9, str. 234–238.

Benjamin, W. (1970a). O kilku motywach u Baudelaire’a. Przeł. B. Surowska. „Przegląd Humanistyczny” nr 5, str. 69–84.

Benjamin, W. (1970b). O kilku motywach u Baudelaire’a. Przeł. B. Surowska. „Przegląd Humanistyczny” nr 6, str. 105–117.

Dąbrowska-Partyka, M. (1999). Tin Ujević – język międzyprzestrzeni. U: Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 129–170.

Jauss, H. R. (1999). Tradycja literacka a dzisiejsza świadomość nowoczesności. U: Historia literatury jako prowokacja. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Badań Literackich.

Ješić, N. (2008). Tin Ujević i Beograd. Beograd: Službeni glasnik.

Kojen, L. (2004). Pariske godine Tina Ujevića. U: A. Tin Ujević, Lelek sebra. Beograd: Čigoja, str. 117–182.

Kornhauser, J. (2005). Augustin Ujević a serbska Moderna. W: Pejzaże kultury. Prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin. Red. W. Dynak, M. Ursel, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. http://postjugo.filg.uj.edu.pl/ujevic.pdf, 12.06.2019.

Moroń, J. M. (1979). Wczesna proza poetycka Tina Ujevicia. Analiza zawartości światopoglądowej. U: Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu. Red. Z. Niedziela, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, str. 81–92.

Nycz, R. (2006). Literatura nowoczesna wobec doświadczenia. „Teksty Drugie” nr 6, str. 55–69.

Paetzold, H. (1998). Polityka przechadzki. Przeł. E. Mikina. U: Formy estetyzacji przestrzeni publicznej. Red. J. S.

Wojciechowski i A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa: Instytut Kultury, str. 117–129.

Pieniążek-Marković, K. (2019). Između moderne i avangarde – Himnika ulice Tina Ujevića. U: Słowiańskie formuły nowoczesności – ideały i iluzje przemiany. Red. L. Miodyński, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 35–44.

Prendergast, Ch. (1992). Paris and the Nineteenth Century (Writing the City). Oxford, Cambridge, Mass.: Blackwell.

Rybicka, E. (2003). Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków: Universitas.

Sauerland, K. (1986). Przeżycie i doświadczenie, czyli jeszcze raz o Walterze Benjaminie. U: Od Diltheya do Adorna. Studia z estetyki niemieckiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, str. 149–166.

Simmel, G. (2005). Mentalność mieszkańców wielkich miast. W: Socjologia. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, str. 305–315.

Stamać, A. (1971). Tin Ujević. Zagreb: Kolo.

Stamać, A. (1977). Tin Ujević kao europski pjesnik. U: Slikovno i pojmovno pjesništvo. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, str. 31–63.

Szalewska, K. (2012). Pasaż tekstowy. Czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości we współczesnym eseju polskim. Kraków: Universitas.

Ujević, A. (1921). Sutrusni tramvaji. „Misao” 15.12., knj. VII, sv. 48.

Ujević, A. (1922a). Futuristički Beograd. „Novosti” 17.09., br. 413.

Ujević, A. (1922b). Himnika ulica. „Misao” 16.04., knj. VII, sv. 8.

Ujević, A. (1922c). Čuda neba i blaga zemlje. „Novosti” 2.09., br. 400, str. 3; 3.09., br. 401, str. 3; 6.09., br. 402, str. 3; 9.09., br. 403, str. 3.

Ujević, A. (1970). Himnika ulica. U: Eseji i kritike. Zapisi II. Ur. Š. Vučetić. Serija: Pet stoljeća hrvatske književnosti, knj. 88, Zagreb: Matica hrvatska – Zora, str. 366–370.

Ujević, A. (1991a). Pjesme I. Sabrana djela, sv. 1. Ur. V. Vidović. Split: Književna izdavačka zajednica Tin Ujević.

Ujević, A. (1991b). Pjesme II. Sabrana djela, sv. 2. Ur. V. Vidović. Split: Književna izdavačka zajednica Tin Ujević.

Ujević, A. (1991c). Pjesme III. Sabrana djela. Sv. 3. Ur. V. Vidović. Split: Književna izdavačka zajednica Tin Ujević.

Ujević, A. (1991d). Kritike, prikazi, članci, polemike. Sabrana djela. Sv. 7. Ur. V. Vidović. Split: Književna izdavačka zajednica Tin Ujević, str. 370–377.

Ujević A. (1991e). Feljtoni I. Sabrana djela. Sv. 12. Ur. V. Vidović, Split: Književna izdavačka zajednica Tin Ujević.

Wierzbicki, J. (1992). Wielki Tin. U: Pożegnanie z Jugosławią. 1: Szkice i portrety literackie. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Omnitech Press, str. 40–57.