Avant-garde in Panoramic View

Main Article Content

Daria Nowicka

Abstract

The Seeing Avant-garde [Widzenie awangardy] volume edited by Agata Stankowska, MarcinTelicki and Agata Lewandowska is a collection of the articles about the avant-garde update.Written by many researchers, the articles show a wide scale of research on the contemporaryavant-garde manifested in literature, art, music, theatre and cybernetics. As an extremely valuablepublication, the book in question concentrates on the new and original methods of comparativeresearch, marks new reading directions, and presents contemporary problems of aesthetics.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nowicka, D. (2020). Avant-garde in Panoramic View. Poznań Slavic Studies, (18), 305-317. https://doi.org/10.14746/pss.2020.18.19
Section
REVIEWS

References

 1. Bieszczad, L. (red.) (2006). Wiek awangardy. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 2. Cieślak, R. (2013). Widzenie Różewicza. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323513674.
 3. Dziamski, G. (red.) (1996). Awangarda w perspektywie postmodernizmu. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 4. Kałuża, A. (2015). Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 5. Kornhauser, J. (2017). Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 6. MSJP – Mały Słownik Języka Polskiego PWN, pod red. S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej, Warszawa 1969.
 7. Markiewicz, A. (2015). Widzenie a odtwarzanie rzeczywistości. Wybrane problemy i zagadnienia/ Seeing and reconstructing reality. Selected problems and issues. Tłum. D. Durlik. Radom: Uniwersytet Technologiczno-
 8. Humanistyczny.
 9. Stankowska, A., Telicki, M., Lewandowska, A. (red.) (2018). Widzenie awangardy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 10. SJP PWN – Słownik języka polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl/.
 11. SPP – Słownik poprawnej polszczyzny PWN, oprac. L. Drabik, E. Sobol, Warszawa 2010.
 12. Szkołut, T. (1999). Awangarda, neoawangarda, postawangarda. Lublin: Wydawnictwo UMCS.