O przyjemności lektury

Main Article Content

Joanna Rękas

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rękas, J. (2015). O przyjemności lektury. Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), 419-424. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.30
Section
Lektury

References

 1. Adalberg S., 1989–1994, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, Warszawa.
 2. Bartmiński J., 1990, Folklor – język – poetyka, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 3. Chitima I.С., 1983, Uniwersalny świat przysłów, przeł. J. Styczyński, w: I.C. Chitima, Literackie studia i szkice rumunistyczno-polonistyczne, red. H. Misterski, Warszawa.
 4. Czubalina M., Czubała D., 1988, Refleksje paremiologiczne, w: Z problemów badania kultury ludowej, red. T. Kłak, Katowice.
 5. Lepa A., 2001, Mity i obrazy, Łódź.
 6. Maślanka J., (red.), 1976, Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 7. Pisarek W., (red.), 2006, Słownik terminologii medialnej, Kraków.
 8. Pomierska J., 2002 (wyd. II 2010), Przësłowiésamòsãrodzy w głowie: Kaszubskie przysłowia z polskimi odpowiednikami, Gdańsk.
 9. Pomierska J., 2013, Przysłowia kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii, Gdańsk.
 10. Przybyła-Dumin A., 2013, Proza folklorystyczna u progu XXI wieku na podstawie badań terenowych. Monografia, Chorzów–Katowice.
 11. Przybyła-Dumin A., 2013, Proza folklorystyczna u progu XXI. Bajka ludowa. Legenda. Anegdota. Materiały, Chorzów-Katowice.
 12. Przybyła-Dumin A., 2013, Proza folklorystyczna u progu XXI. Podanie. Opowieść wspomnieniowa. Legenda współczesna. Materiały, Chorzów–Katowice.
 13. Rękas J., 2014, Druga młodość folklorystyki – podjęcie dyskusji, „Literatura Ludowa” nr 4–5, s. 51–59.
 14. Saint-Exupéry A., 1998, Ziemia ojczyzna ludzi, przeł. M. Morstin-Górska, Warszawa.