O przyjemności lektury
PDF (Język Polski)

How to Cite

Rękas, J. (2015). O przyjemności lektury. Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), 419–424. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.30
https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.30
PDF (Język Polski)

References

Adalberg S., 1989–1994, Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, Warszawa.

Bartmiński J., 1990, Folklor – język – poetyka, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Chitima I.С., 1983, Uniwersalny świat przysłów, przeł. J. Styczyński, w: I.C. Chitima, Literackie studia i szkice rumunistyczno-polonistyczne, red. H. Misterski, Warszawa.

Czubalina M., Czubała D., 1988, Refleksje paremiologiczne, w: Z problemów badania kultury ludowej, red. T. Kłak, Katowice.

Lepa A., 2001, Mity i obrazy, Łódź.

Maślanka J., (red.), 1976, Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Pisarek W., (red.), 2006, Słownik terminologii medialnej, Kraków.

Pomierska J., 2002 (wyd. II 2010), Przësłowiésamòsãrodzy w głowie: Kaszubskie przysłowia z polskimi odpowiednikami, Gdańsk.

Pomierska J., 2013, Przysłowia kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii, Gdańsk.

Przybyła-Dumin A., 2013, Proza folklorystyczna u progu XXI wieku na podstawie badań terenowych. Monografia, Chorzów–Katowice.

Przybyła-Dumin A., 2013, Proza folklorystyczna u progu XXI. Bajka ludowa. Legenda. Anegdota. Materiały, Chorzów-Katowice.

Przybyła-Dumin A., 2013, Proza folklorystyczna u progu XXI. Podanie. Opowieść wspomnieniowa. Legenda współczesna. Materiały, Chorzów–Katowice.

Rękas J., 2014, Druga młodość folklorystyki – podjęcie dyskusji, „Literatura Ludowa” nr 4–5, s. 51–59.

Saint-Exupéry A., 1998, Ziemia ojczyzna ludzi, przeł. M. Morstin-Górska, Warszawa.