Tradition, Folklore, Modernity. Upper Sorbian and Kashubian Culture Through the Eyes of Its Young Representatives
PDF (Język Polski)

Keywords

Kashubs
Upper Sorbs
young people
folklore
folklorization
tradition
minority cultures
modernization

How to Cite

Dołowy-Rybińska, N. (2015). Tradition, Folklore, Modernity. Upper Sorbian and Kashubian Culture Through the Eyes of Its Young Representatives. Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), 53–66. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.3

Abstract

The article is based on a participatory observation and semi-structured interviews conducted in 2012 and 2013 with young (aged 16–25) Upper Sorbs and Kashubs. They were asked about their perception of the Upper Sorbian/Kashubian culture, its relation with the past, tradition and folklore, reception of the dominant image of their culture and the existence of a modern dimension of the Upper Sorbian/Kashubian culture. An analysis of the young peoples’ statements and anthropological research shows that a relation with tradition is still important for minority culture participants although it depends on the way this culture is lived. In the case of the Upper Sorbs some of the traditions, related to the Catholic culture, are alive and constitute an important part of community life. They are perceived as the ‘authentic’ ones. The Kashubian culture, however, has been strongly folklorized and young people do not identify with the folkloric representations and image of this culture, which is treated as an artificial phenomenon. Young people of both cultures want their culture to be modern yet, at the same time, have a connection with the past.
https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.3
PDF (Język Polski)

References

Anderson B., 1997, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa.

Barker C., 2005, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A. Sadza, Kraków.

Barth F., 2004, Grupy i granice etniczne: społeczna organizacja różnic kulturowych, przeł. M. Głowacka-Grajper, w: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa, s. 348–377.

Burszta J., 1974, Kultura ludowa – kultura narodowa. Szkice i rozprawy, Warszawa.

Burszta W., 1992, Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań.

Clifford J., 2000, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, przeł. E. Dżurak et al., Warszawa.

Dołowy N., 2007, Czy Łużyczanie są mniejszością wzorcową?, „Zeszyty Łużyckie” nr 41, s. 50–59.

Elle L., 2010, Sorben-demographische und statistische Aspekte, w: Minderheiten als Mehrwert, red. M.T. Vogt, J. Neyer, D. Bingen, J. Sokol, Frankfurt am Main, s. 309–318.

Jacyno M., 2004, Tradycja jako kontekst. Strategie rekonstrukcji przeszłości w autonarracji biograficznej, w: Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, red. J. Kurczewska, Warszawa, s. 133–147.

Lubaś M., 2008, Wprowadzenie. Tradycja a zmiana społeczna, w: Tworzenie i odtwarzanie kultury. Tradycja jako wymiar zmian społecznych. Studia z dziedziny antropologii społecznej, red. G. Kubica, M. Lubaś, Kraków, s. 9–29.

Mazurek M., 2010, Język, przestrzeń, pochodzenie. Analiza tożsamości kaszubskiej, Gdańsk.

Nowicka E., 2006, Etniczność na sprzedaż i/lub etniczność domowa, w: Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. L. Adamczuk, S. Łodziński, Warszawa, s. 285–301.

Obracht-Prondzyński C., 2002, Kaszubi. Między dyskryminacją a regionalną podmiotowością, Gdańsk.

Shils E., 1984, Tradycja, w: Tradycja i nowoczesność, red. J. Kurczewska, J. Szacki, Warszawa, s. 30–90.

Synak B., 1998, Kaszubska tożsamość: ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Gdańsk.

Szacki J., 2011, Tradycja, Warszawa.

Tönnies F., 1988, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa.

Tschernokoshewa E., 2004, Constructing Pure and Hybrid Worlds: German Media and ‘Otherness’, w: Communicating Cultures, red. U. Kockel, M.N. Craith, Münster, s. 222–242.

Walde M., 2004, Demographisch-statistische Betrachtungen im Oberlausitzer Gemeindeverband „Am Klosterwasser”, „Lětopis” nr 51, s. 3–27.

Warmińska K., 2007, Nowe perspektywy badań nad tożsamością – próba oceny kaszubskiej etniczności, w: Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, red. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk, s.103–111.

Wicherkiewicz T., 2011, Language Policy and the Sociolinguistics of Kashubian, w: The Kashubs: Past and Present, red. C. Obracht-Prondzyński, T. Wicherkiewicz, Bern, s. 141–177.