Priamel, Proverb as a Dialogue and Welleryzm in Kashubian Paremiography

Main Article Content

Justyna Pomierska

Abstract

The article presents special types of proverbs in Kashubian paremiography: priamel, proverb as a dialogue, welleryzm. These outstanding examples of the proverbial formulas are rarely recorded, usually known locally. The author found in the work of Ceynowa, Rudnicki, Lorentz, Sychta 21 priamels, 4 proverbs as a dialogue and several welleryzms. In addition to the characteristic building is significant that Kashubian priamels and welleryzms for the most part are thematically connected with relationships between man and woman.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pomierska, J. (2015). Priamel, Proverb as a Dialogue and Welleryzm in Kashubian Paremiography. Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), 125–136. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.8
Section
MIKRONARODY I MIKROJĘZYKI SŁOWIAŃSKIE

References

 1. Bartmiński J., 1973, O języku folkloru, Wrocław.
 2. Bartmiński J., 1996, O „Słowniku stereotypów i symboli ludowych”, w: Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1, Kosmos, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 9–34.
 3. Budzisz A., 2007, Dokôzë, zebrôł ë zrëchtowôł R. Drzéżdżón, Gdyniô.
 4. Krzyżanowski J., 1965, Przysłowie, w: J. Krzyżanowski, Słownik folkloru polskiego, Warszawa 1965, s. 334–341; przedruk: J. Krzyżanowski, Szkice folklorystyczne, t. 3, Wokół legendy i zagadki. Z zagadnień przysłowioznawstwa, Kraków 1980, s. 39–57.
 5. Lord A.B., 1975, O formule[rozdz. 3, The Singer of Tales, Cambridge1964], „Literatura Ludowa” nr 4–5 (19), s. 62–75.
 6. Lorentz F., 1934, Zarys etnografji kaszubskiej. Rozprawa z pracy zbiorowej, w: A. Fischer, T. Lehr-Spławiński, F. Lorentz, Kaszubi. Kultura ludowa i język, „Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego”, t. 16, red. J. Borowik, s. 1–139.
 7. Pomierska J., 2013, Przysłowia kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii, Gdańsk.
 8. Szpila G., 2001, Rzecz o polskich priamelach, „Literatura Ludowa” nr 1 (45), s. 13–20.
 9. Szpila G., 2003, Krótko o przysłowiu, Kraków.
 10. Świerczyńska D., 1974, O kilku gatunkach przysłów. Welleryzmy, dialogi, priamele, „Literatura Ludowa” nr 4–5 (18), s. 29–35.
 11. Świerkosz A., 1930, Z wybrzeża polskiego: Hel. Zarys monograficzny z ilustracjami, Puck.
 12. Treder J., 1986, Ze studiów nad frazeologią kaszubską (na tle porównawczym), Gdańsk.
 13. Treder J., 2000, Kaszubi. Wierzenia i twórczość. Ze Słownika Sychty, Gdańsk.
 14. Treder J., 2006, Ceynowy i Mosbacha„Wiadomość o Kaszubach” z połowy XIX w., w: A. Mosbach,Wiadomość o Kaszubach, Gdynia, s. 63–68.
 15. Treder J. (red.), 2006, Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, Gdańsk.