Ethnicity and Nationality of the Indigenous Population of Upper Silesia after 1989

Main Article Content

Paweł Popieliński

Abstract

In the article, the author describes an evaluation regarding the identity of the indigenous population of Upper Silesia against the specific of this region background. First of all, he focuses on the evaluation concerning the identity of this group after 1989 – on the multidimensional Silesianess. He shows the phenomenon of joining the German minority with many Silesians, which creates the regional movements especially Silesian organizations that promote Silesianess and strive for acknowledgment of the Silesian nationality and Silesian dialect for the language. In retrospect, an increasing popularity of such organizations may be noticed among the Silesians due to their nationality declarations. According to census 2002 and 2011, the Silesians represent the largest minority group that so far has unregulated legal status. For years, Silesian organizations endeavor to change this situation. They try to dispose the Polish authorities to amend the act on national and ethnic minorities and on the regional languages to find in the act the Silesians and their dialect receive the language status.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Popieliński, P. (2015). Ethnicity and Nationality of the Indigenous Population of Upper Silesia after 1989. Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), 137–151. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.9
Section
MIKRONARODY I MIKROJĘZYKI SŁOWIAŃSKIE

References

 1. Babiński G., 1998, Metodologiczne problemy badań etnicznych, Kraków.
 2. Bałdys P., 2013, Bunt Ślązaków? Procesy rewindykacji tożsamości na Górnym Śląsku a idea państwa unitarnego, „Przegląd Zachodni” nr 3, s. 129–155.
 3. Baranowska G., 2013, Uregulowania prawne dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce, „Przegląd Zachodni” nr 3, s. 31–45.
 4. Berlińska D., 1999, Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości, Opole.
 5. Giddens A., 1999, Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge–Oxford.
 6. Hroch M., 2005, Das Europa der Nationen: die moderne Nationsbildung im europäischen Vergleich, Göttingen.
 7. Jerczyński D., 2013, Józef Kożdoń (1873–1949), przywódca Śląskiej Partii Ludowej, a kwestia narodowości śląskiej na Śląsku Cieszyńskim i Opawskim w XIX i XX wieku, Zabrze.
 8. Kaczy?ski J., 2011, Twierdzenie, ?e istnieje naród ?l?ski, to opcja niemiecka, wywiad http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9365374,Kaczynski_Twierdzenie_ze_istnieje_narod_slaski_.html, 24.06.2014.
 9. Kłoskowska A., 1996, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa.
 10. Kurcz Z., 1993, Przywódcy mniejszości niemieckiej na Śląsku o sobie i swoich zbiorowościach, „Przegląd Zachodni” nr 3, s. 182–198.
 11. Michna E, 2013, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. i jego wykorzystanie w polityce tożsamości i walce o uznanie. Casus Ślązaków, „Studia
 12. Migracyjne” nr 2, s. 135–171.
 13. Nijakowski L.M., 2006, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa.
 14. Ossowski S., 1984, O ojczyźnie i narodzie, Warszawa.
 15. Sakson A., 2012, Mniejszość niemiecka w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2011 r., „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 85, s. 1–5.
 16. Sekuła E.A., Jałowiecki B., Majewski P., Żelazny W., 2012, Być narodem? Ślązacy o Śląsku, Warszawa.
 17. Szczepański M.S., 1998, Regionalizm górnośląski: między plemiennością a systemem globalnym, „Kultura i Społeczeństwo” nr 1, s. 3–22.
 18. Śliz A., Szczepański M.S., 2013, Między etnicznością a narodowością. Socjologiczne studium przypadku grupy Górnoślązaków, „Przegląd Zachodni” nr 3, s. 117–128.
 19. Wańkowska-Sobiesiak J., 2006, Za mało na Polaka, za mało na Niemca..., Olsztyn.
 20. Wojakowski D., 1998, Pogranicze polsko-ukraińskie. Lokalność jako czynnik warunkujący stosunki etniczne, „Studia Socjologiczne” nr 4, s. 66–86.
 21. Znaniecki F., 1973, Socjologia wychowania, Warszawa.
 22. Ludność w województwie opolskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, 2013, Urząd Statystyczny
 23. w Opolu, Opole.
 24. Ludność w województwie śląskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, 2013, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
 25. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 26. „Newsletter Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej” nr 4, 2014.
 27. Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 28. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r., Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
 29. Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 277.