Stylization – Ideas for the Reactivation of the Silesian Language
PDF (Język Polski)

Keywords

Silesia
Silesian ethnolanguage
codification
literary language

How to Cite

Tambor, J. (2015). Stylization – Ideas for the Reactivation of the Silesian Language. Poznańskie Studia Slawistyczne, (8), 215– 228. https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.14

Abstract

In the article, the status of the Silesian ethnolanguage is shortly discussed. The opinions of two groups writing about this topic are presented: those writing from the perspective of the detailed linguistics (historical) and those writing from the perspective of the general linguistics. The author mentions also about the social, legal, and political background that creates the status of ethnolanguages  in  the  contemporary  political-legal  situation  of  Europe.  Basing  on  these,  the author analyzes publications of the recent 25 years, which belong to popular scientific writings and belles-lettres. She exposes their role in raising of the prestige of the Silesian ethnolanguage.

https://doi.org/10.14746/pss.2015.8.14
PDF (Język Polski)

References

Ajschylos, 2013, Prōmytojs przibity, przeł. Z. Kadłubek, Kotórz Mały.

Bysuch. Jednoaktówki po śląsku, 2013, Katowice.

Czajkowski A. (red.), 2006, Wielki słownik śląsko-niemiecko-angielski, Katowice.

Czajkowscy A., Kulkowska D., Klukowski A. (red.), 1996, Słownik gwary śląskiej, Katowice.

Cząstka-Szymon B., Ludwig J., Synowiec H., 1999, Mały słownik gwary Górnego Ślą-ska, cz. 1, Katowice.

Dyrda D., 2009, Rýchtig gryfno godka (porěncznik ślůnskij godki), Tychy.

„Fabryka Silesia”, 2012, nr 1, 2.

Fontański H., 2014, Studia nad składnią łemkowską, Katowice.

Furgalińska J., 2010, Ślónsko godka. Ilustrowany słownik dla Hanysów i Goroli, Warszawa.

Kadłubek Z., 2008, Listy z Rzymu, Katowice.

Kallus B., 2007, Słownik gôrnoślônskij godki, Katowice.

Kortko D., Jodliński L. (red.), 2010, Najpiękniejsze śląskie słowa. Antologia, Katowice.

Lubaś W., 1998, Czy powstanie śląski język literacki?, „Język Polski” nr 1–2, s. 49–56.

Lubaś W., 2009, Polityka językowa, Opole.

Lubaś W., 2013, Studia socjolingwistyczne, Opole.

Majewicz A.F., 1989, Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa.

Podgórska B., Podgórski A., 2008, Słownik gwar śląskich. Godómy po naszymu, czyli po śląsku, Katowice.

Przymuszała L., 2013, Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich, Opole.

Rajzyntasza. Jednoaktówki po śląsku, 2013, Katowice.

Roczniok A., 2007, Zbornik polsko-ślůnski poduk normy ISO 639-3 szl, Zabrze.

Rospond S., Sochacka S. (red.), 1970, Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, Opole.

Siuciak M., 1998, Język śląskich utworów scenicznych z lat 1864–1922, Katowice.

Szołtysek M., 1999, Ilustrowany słownik gwary śląskiej, Rybnik.

Szołtysek M., 2000, Biblia Ślązoka, Rybnik.

Szołtysek M., 2005, Ślązoczki piykne są, Rybnik.

Tambor J., 2012, Językowe wyróżniki emocjonalności w etnolekcie śląskim, „Rozprawy Komisji Językowej” Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. 58, Łódź, s. 343–352.

Wicherkiewicz T., 2014, Regionalne języki kolateralne Europy – porównawcze studia przypadku z polityki językowej, Poznań.

Wyderka B., (red.), 2000 i n., Słownik gwar śląskich, t. 1 i n., Opole.

http://szl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C5%AFnsko_Wikipedjo

http://www.rjp.pan.pl/index.phpoption=com_content&task=view&id=154&Itemid=63