Czech Samizdat Archives – the Past and the Present

Main Article Content

Alena Přibáňová

Abstract

In the former Czechoslovakia, samizdat was not limited just to the dissident community: the big “publishing houses” like Vaculík’s Petlice soon became a model for many local followers. Under communism, they naturally made effort to keep their activities secret; after 1989 vast majority of them did not find a reason to claim credit for their work and their production remained buried in their personal archives. Therefore, the lexicographic and bibliographic research in Czech samizdat faced a lengthy problem: while a representative part of the (mostly Prague) dissident publications had been smuggled out of the CSSR and collected in specialized archives in Scheinfeld (Germany) in the 1980s, it took quite a time to identify the local samizdat publishers and get access to their production.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Přibáňová, A. (2021). Czech Samizdat Archives – the Past and the Present. Poznańskie Studia Slawistyczne, (19), 101-115. https://doi.org/10.14746/pss.2020.19.4
Section
Archive as a Practice

References

 1. Dětáková, Z. (1996). Slovník jednoho kolektivu. “Kritická příloha Revolver Revue” č. 5, pp. 26–45.
 2. Gruntorád, J. (2001). Samizdatová literatura v Československu v sedmdesátých a osmdesátých letech. In: Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945–1989. Ed. J. Alan. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, pp. 493–507.
 3. Gruntorád, J. (2016). Bibliografie samizdatu? “Česká literatura” 64, č. 6, pp. 935–941.
 4. Hanáková, J. (1997). Edice českého samizdatu 1972–1991. Praha: Národní knihovna České republiky.
 5. Hanáková, J. (2011). Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu. Praha: Československé dokumentační středisko – Národní muzeum.
 6. Havel, V., Janouch, F. (2007). Korespondence 1978–2001. Ed. K. Jechová. Praha: Akropolis.
 7. Havel, V., Prečan, V. (2011). Korespondence 1983–1989. Ed. V. Čelko. Praha: Československé dokumentační středisko o. p. s.
 8. Janouch, F., Vaculík, L. (2012). Korespondence. Praha: Mladá fronta.
 9. Janoušek, P. et al. (1995). Slovník českých spisovatelů po roce 1945. Praha: Brána.
 10. Jelínek, M. (1995). Brněnské samizdaty a filozofické semináře. In: Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech. Ed. F. Kautman. Praha: Primus, pp. 130–133.
 11. Kandziora, J. (2016). Druhý oběh a bibliografie mimocenzurních tisků: polská zkušenost. “Česká literatura” 64, č. 6, pp. 918–928.
 12. Král, J. (2011). Podzemní Ostrava. Osmdesátá léta a život s policií. In: Ostrava. Příspěvky k dějinám Ostravy a Ostravska, vol. 25. Šenov u Ostravy: Tilia, pp. 453–474.
 13. Posset, J. (1993). Česká samizdatová periodika 1968–1989. Brno: Továrna na sítotisk.
 14. Prečan, V. (ed.) (2005). Kočka, která nikdy nespí. Praha: James H. Ottaway.
 15. Prečan, V., Uhde, M. (eds) (2001). Ve službách společné věci. Wolfgang Scheur a Praha 1981–1986. Brno: Atlantis.
 16. Prečan, V., Vaculík, L. (1987). Předběžný anotovaný seznam Edice Petlice. “Acta” 1, č. 3–4, pp. 41–91.
 17. Přibáň, M. (2016). Vnitrozemí a pohraničí českého literárního samizdatu. “Česká literatura” 64, č. 6, pp. 822–847.
 18. Přibáň, M. et al. (2018). Český literární samizdat 1949–1989. Praha: ÚČL – Academia.
 19. Romanová, G. (2014). Příběh Edice Expedice. Praha: Knihovna Václava Havla.
 20. Skilling, H. G. (2011). Archiv svobody. In: Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu. Ed. J. Hanáková. Praha: Československé dokumentační středisko – Národní muzeum, pp. 8–30.
 21. Suk, J. (2011). Společně pro Chartu 77, nezávislou kulturu a svobodné Československo. In: V. Havel, V. Prečan. Korespondence 1983–1989. Praha: Československé dokumentační středisko o. p. s., pp. 779–806.
 22. Šiklová, J. (2011). Bez ohlávky. Praha: Kalich.
 23. Šiklová, J. (2015). Omlouvám se za svou nepřítomnost. Dopisy z Ruzyně 1981–1982. Praha: Kalich.
 24. Vrba, T. (2001). Nezávislé písemnictví a politické myšlení. In: Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945–1989. Ed. J. Alan. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, pp. 265–305.