Milada Součková’s Private Memory Archive (Based on the Short Story Rok šestašedesátý from the Collection Entitled Neznámý člověk)

Main Article Content

Kamila Woźniak

Abstract

This article presents an analysis of one of the short stories authored by Czech writer – Milada Součková: the short story Rok šestašedesátý included in the collection entitled Neznámý člověk (published in 1962, written in 1943). The introduction addresses the issues related to the clarification of the concept of a memory archive and the concept of the archive itself. Its characteristics, i.e. a certain arrangement of the collection, its permanent structure and three essential aspects of archiving are indicated: searching, saving and storing. These aspects are also typical of the structure of the analysed prose authored by Milada Součková. The next part of the article (Neznámý člověk as a private archive of memory) pertains to the entire above-metioned volume of the stories whose characteristic motif is the motif of memory linked with space, time and history. In the further parts of the article, the author goes on to the structural and interpretative analysis of the story she is interested in. She draws attention to such aspects as memory figures, i.e. time and space, thematic associations, memory carriers and memory traces and places. In conclusion, she draws attention to three components of the Milada Součková’s private memory archive: the memory of the language, the memory of the father and the memory of the historical events taking place in 1866.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Woźniak , K. (2021). Milada Součková’s Private Memory Archive (Based on the Short Story Rok šestašedesátý from the Collection Entitled Neznámý člověk). Poznańskie Studia Slawistyczne, (19), 273-289. https://doi.org/10.14746/pss.2020.19.13
Section
Archive as a Practice

References

 1. Assmann, A. (2013). Między historią a pamięcią. Antologia. Red. M. Saryusz-Wolska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323514497.
 2. Augé, M. (2009). Formy zapomnienia. Przeł. A. Turczyn. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 3. Bal, M. (2012). Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji. Przeł. zespół tłumaczy Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Bergson, H. (1988). Pamięć i życie. Przeł. A. Szczepańska. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 5. Connerton, P. (2012). Jak społeczeństwa pamiętają. Przeł. M. Napiórkowski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323520023.
 6. Czachur, W. (2016). Dlaczego pamięć społeczna może być obiektem badań lingwistycznych? W: Karły na ramionach olbrzymów. Kultura niemieckiego obszaru językowego dialogu z tradycją, t. 2. Red. J. Godlewicz-Adamiec, P. Kociumbas, E. Michta. Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 252–260.
 7. Czermińska, M. (2015). Tożsamość kształtowana w pamięci miejsca. W: Kulturowa historia literatury. Red. A. Łebkowska, W. Bolecki. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, s. 145–160.
 8. Erll, A. (2018). Kultura pamięci. Wprowadzenie. Przeł. A. Teperek. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323534174.
 9. Kordys, J. (2001). Pamięć i opowiadanie. W: Praktyki opowiadania. Red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski. Kraków: Universitas, s. 127–173.
 10. Kula, M. (2002). Nośniki pamięci historycznej. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 11. Machová, L. (2015). Paměť. W: Tektonika paměti. Red. L. Machová, T. Petišková, A. Vartecká. Brno: Dům umění města Brna, s. 18–30.
 12. Maruszewski, T. (2005). Pamięć autobiograficzna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 13. Maslowski, N. (2014). Politika paměti jako nástroj manipulace a morálky. W: Kolektivní paměť. Red. N. Maslowski, J. Šubrt. Praha: Karolinum, s. 69–81.
 14. Maur, E. (2014). Památná místa: Místa paměti ve vlastním (tj. topografickém) smyslu slova. W: Kolektivní paměť. Red. N. Maslowski, J. Šubrt. Praha: Karolinum, s. 141–154.
 15. Pomian, K. (2006). Historia wobec pamięci. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 16. Rydiger, M. (2013). Terytoria pamięci w sztuce współczesnej. W: Pamięć. Rejestry i terytoria. Red. P. Orłowska. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 57–65.
 17. Saryusz-Wolska, M., Traba, R. (2014). Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 18. Schacter, D. L. (2003). Siedem grzechów pamięci. Przeł. E. Haman. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 19. Součková, M. (1995). Neznámý člověk. Praha: Český spisovatel.
 20. Součková, M. (2018). Élenty. Dopisy přátelům 1942–1982. Praha: Prostor.
 21. Weinrich, H. (2018). Przechowane, czyli zapomniane. Przeł. P. Majewski. W: Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów. Red. P. Majewski, M. Napiórkowski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 313–325. https://doi.org/10.31338/uw.9788323533627.pp.313-325.
 22. Wójcicka, M. (2014). Pamięć zbiorowa a tekst ustny. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 23. Wójcicka, M. (2018). Język pamięci zbiorowej (w kontekście kultury oralności, piśmienności i elektralności). Prolegomena. W: Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Red. W. Czachur. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 68–93. https://doi.org/10.31338/uw.9788323530077.pp.68-93.
 24. Zaleski, M. (2004). Formy Pamięci. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.