The Survival Force of Literature

Main Article Content

Urszula Kowalska-Nadolna

Abstract

The following review article brings a presentation of the published in 2018 encyclopaedia of Czech literary samizdat. The analysed publication consists of two parts – a comprehensive introduction discussing the question of independent literary culture in Czechoslovakia under communist regime pressure and an entry section with more than 300 entries about Czech independent self-publishing activities. The presentation of the following book provokes the need to re-examine the phenomenon of Czech samizdat, reflecting on its chronological framework, definition, meaning and role in creating and keeping alive an independent culture in the era of domination of the communist regime (1948–1989).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kowalska-Nadolna , U. (2021). The Survival Force of Literature. Poznańskie Studia Slawistyczne, (19), 391-404. https://doi.org/10.14746/pss.2020.19.20
Section
REVIEWS

References

 1. Barańczak, S. (2009). Fasada i tyły. In: S. Barańczak. Etyka i poetyka. Kraków: Znak.
 2. Fidelius, P. (2009). Literatura oficiální a neoficiální. Krytický sborník. Č. 3, p. 2. Quoted after: Jak si vlastně budeme říkat, In: Kritický sborník 1981–1989. Výbor ze samizdatových ročníků. Ed. J. Gruntorád, M. Kosák, R. Krumphanzl, K. Palek. Praha: Triáda.
 3. Filip, O. (2008). Konec jedne, ne zcela velkolepé iluze. “Revue Politika” č. 6–7. https://old.cdk.cz/rp/clanky/425/1968-konec-jedne-ne-zcela-velkolepe-iluze/. 30.07.2020.
 4. Havel, V. (1989). Words on Words. Trans. A. G. Brain. https://www.vhlf.org/havel-archives/words-on-words/. 30.07.2020.
 5. Hvížďala, K. (2011). Grušova hlídka na Rýnu. Rozhovory z let 1983–2011. Praha: Mladá fronta.
 6. Jagodziński, A. (2000). Nie przestałem być czeskim pisarzem. Rozmowa z Jiřím Grušą. In: A. Jagodziński. Banici. Rozmowy z czeskimi pisarzami emigracyjnymi. Gdańsk: Tower Press, pp. 50–56.
 7. Kouřil, V. (2019). Michal Přibáň a kolektiv: Český literární samizdat 1949–1989. https://www.magazinuni.cz/literatura/michal-priban-a-kolektiv-cesky-literarnisamizdat-1949-1989/. 30.07.2020.
 8. Lederer, J. (1982). Slovo o svědectví i o nás. In: Svědectví Pavla Tigrida. Ed. J. Lederer. Mnichov: Opus bonum, pp. 131–137.
 9. Lustig, A. (1997). Literatura jako osud, In: Literatura. Vězení. Exil. Literature. Prison. Exile. Ed. M. Vacík, L. Ludvíková. Praha: České centrum Mezinárodního PEN klubu, pp. 139–144.
 10. Machovec, M. (2009). The Types and Funkctions of Samizdat Publications in Czechoslovakia 1948–1989. “Poetics Today” no. 1, pp. 1–26. https://doi.org/10.1215/03335372-2008-001.
 11. Možny, I. (2009). Proč tak snadno… Některé rodinné důvody sametové revoluce. Sociologický esej. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
 12. Pithart, P. (1987). Osmašedesátý. Purley: Rozmluvy. Pithart, P. (2009). Devětaosmdesátý. Vzpomínky a přemyšlení. Krédo. Praha: Academia.
 13. Přibáň, M. et al. (2018). Český literární samizdat 1949–1989. Edice, časopisy, sborníky. Praha: Academia–Ústav pro českou literaturu AV ČR.
 14. Vrba, T. (2001). Nezávislé písemnictví a svobodné myšlení v letech 1970–1989. In: Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945–1989. Ed. J. Alan. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, pp. 265–305.