A Game of Closeness or Alienation
PDF (Język Polski)

Keywords

autho
narrative
memories
modern history
text
time
Slavic studies

How to Cite

Poliszczuk, J. (2021). A Game of Closeness or Alienation. Poznańskie Studia Slawistyczne, (20), 349–359. https://doi.org/10.14746/pss.2021.20.18

Abstract

Mykhailo Nayenko’s book of memoirs Озон зарубіжжя (Ozone of Abroad) is about author’s journeys to different countries and cultures. Mykhailo Nayenko is a well-known professor, who runs literary researches from the early 1980th for today. The book presented in the review, shows how academic landscape of Ukraine and Eastern Europe was changing after the collapse of Soviet Union. We can also notice some changes in author’s consciousness too as he tried to find his own place in the world without strict borders, in the conditions of free thoughts and possibility of speaking without censorship.

https://doi.org/10.14746/pss.2021.20.18
PDF (Język Polski)

References

Czermińska, M. (2009). O autobiografii i autobiograficzności. W: Autobiografia. Red. M. Czermińska, Gdańsk: Słowo/obraz Terytoria, s. 5–17.

Gutorow, J. (2001). Na kresach człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Markiewicz, A. (2015). Widzenie a odtwarzanie rzeczywistości. Wybrane problemy i zagadnienia. Przeł. D. Durlik. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego.

Potasińska, P. (2017). „Jak pisarze pamiętają”. Teoria badań nad pamięcią a praktyka literacka. Trzy „retoryki odtworzenia”. W: Świadectwa pamięci. W kręgu źródeł dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj). Red. E. Dąbrowicz, B. Larenta, M. Domurad. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 25–49.

Ricoeur, P. (2007). Pamięć, historia, zapomnienie. Przeł. J. Margański. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Snyder, T. (2019). Droga do niewolności. Rosja, Europa, Ameryka. Przeł. B. Pietrzyk. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Tihanov, G. (2019). The Birth and Death of Literary Theory. Regimes of Relevance in Russia and Beyond. Redwood City: Stanford University Press.

Наєнко М. (2015). Вечірні світанки. Київ: Освіта України.

Наєнко М. (2019). Озон зарубіжжя. Київ: Освіта України.

[Nayenko, M. (2015). Vechiri svitanky. Kiiv: Osvita Ukrainy.

Nayenko, M. (2019). Ozon zarubizhzhya. Kiiv: Osvita Ukrainy].