Man, Space and Nature. The Bay of Kotor in the Prose of Nikola Malović
PDF (Język Polski)

Keywords

The Bay of Kotor
literary topography
the identity of the place
dystopia
eutopia
traditional ecological knowledge

How to Cite

Nowak-Bajcar, S. (2022). Man, Space and Nature. The Bay of Kotor in the Prose of Nikola Malović. Poznańskie Studia Slawistyczne, (22), 217–236. https://doi.org/10.14746/pss.2022.22.11

Abstract

The article presents the imaginary structure of The Bay of Kotor in selected works ( the novels: Latajući Bokelj [Wandering Bokelj], Jedro nade [Sail of Hope] and the collection of short stories Prugastoplave storije [Striped Blue Stories]) by Nikola Malović, as well as the issues of ideological consequences of this literary creation, in which the region becomes a metonymy for the problems of the modern world. The story of the Bokelian identityis a story about rooting, about space treated as oikos, and about a man as one of the elements of this system. In Malović’s reflection, the awareness of the writer’s place of origin is combined with the awareness
of responsibility for it. Looking for the disastrous consequences for humans in the interdependence between power ( politics ) and knowledge ( civilization development ), in returning to the tradition and experiences of ancestors, he sees an antidote to the devastating activity of man, which links this concept with the current of research referred to as traditional ecological knowledge.

https://doi.org/10.14746/pss.2022.22.11
PDF (Język Polski)

References

Daniel, J. ( 1992 ). Nature Writing Symposium: The Rise of Nature Writing: America’s Next Great Genre. „Maanoa: A Pacific Journal of International Writing” nr 2, s. 75–76.

Domańska, E. ( 2013 ). Humanistyka ekologiczna. „Teksty Drugie” nr 1–2, s. 13–32.

Despić, Đ. ( 2008 ). Kroz meandre književnosti. „Polja” nr 450, s. 126–129.

Durczak, J. ( 2010 ). Rozmowy zziemią. Tradycja przyrodopisarska wliteraturze amerykańskiej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Fiedorczuk, J. ( 2015 ). Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Fromm, E. ( 1996 ). Serce człowieka. Jego niezwykła zdolność do dobra izła. Przeł. R. Saciuk. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gil, D. ( 2019 ). Dylematy identyfikacyjne wobrębie serbsko-czarnogórskiej kulturosfery. Dawne i współczesne modele ( auto )identyfikacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konończuk, E. ( 2011 ). O poetyckim zamieszkiwaniu świata według Kennetha White’a. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” nr 2, s. 41–55. https://doi.org/10.15290/bls.2011.02.03 DOI: https://doi.org/10.15290/bls.2011.02.03

Kosowska dziewczyna ( 1889 ). Pieśni serbskie o kosowskim boju. Przeł. I. Kopernicki. Kraków: Nakład Księgarni Gebethnera i spółki, s. 92–97.

Maj, K. M. ( 2014 ). Eutopie i dystopie. Typologia narracji utopijnych z perspektywy filozoficznoliterackiej. „Ruch Literacki” z. 2, s. 153–174.

Malović, N. ( 2009 ). Lutajući Bokelj. Beograd: Laguna.

Malović, N. ( 2010 ). Prugastoplave storije. Beograd: Laguna.

Malović, N. ( 2014 ). Jedro nade. Beograd: Laguna. Malović, N. https://p-portal.net/nikola-malovic-boka-je-plavo-bijeli-ram-za-radnje-mojih-knjiga/ (8.09.2021).

Mitrović, V., Spasonosni brodovi u oluji savremenog doba. http://www.novipolis.rs/sr/kultura/26983/spasonosni-brodovi-u-oluji-savremenog-doba.html (8.09.2021).

Pierotti, R., Wildcat, D. ( 2000 ). Traditional Ecological Knowledge. „Ecological Applications” nr 5, s. 1333–1340. https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[1333:TEKTTA]2.0.CO;2 DOI: https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[1333:TEKTTA]2.0.CO;2

Rybicka E. ( 2012 ). Literatura, geografia: wspólne terytoria. W: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki. Red. E. Konończuk, E. Sidoruk. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 11–25.

White K., ( 2010 ). Poeta kosmograf. Przeł. K. Brakoniecki, Olsztyn: Centrum Polsko- -Francuskie Côtes d’Armor–Warmia i Mazury.