Sea as an Element and a Space of Confrontation between Nature and Culture. Damir Miloš’s Ecopoetics in Kornatske priče and Meke ulice
PDF (Język Polski)

Keywords

post-humanism
ecopoetics
Croatian maritime/ecology literature
maritime topics
non-anthroponormative languages

How to Cite

Szperlik, E. (2022). Sea as an Element and a Space of Confrontation between Nature and Culture. Damir Miloš’s Ecopoetics in Kornatske priče and Meke ulice. Poznańskie Studia Slawistyczne, (22), 343–361. https://doi.org/10.14746/pss.2022.22.18

Abstract

The article attempts to present selected prose works by Damir Miloš as an example of Croatian maritime literature and ecological writing. In the posthumanist view, the symbiosis of man and nature constitutes a postpastoral attempt to return to Arcadia. In Miloš’s prose, ecopoetics is manifested in J. F. Lyotard’s idea of “house-building” ( oikon and poesis ), which is currently also discussed by other researchers, in the harmony of the human and the world of nature, as well as in the perspective of pansociologism, according to which “everything is society,” and all existence means “entering into interactions,” and, lastly, in the optics of Bruno Latour’s hyperhumanism. The element of the sea ( its flora and fauna) in an ecocritical approach is characterised by liquidity, ambiguity as well as transgression and liminality ( between the world of nature and culture ). In addition to its causative elements, it can also communicate ( non-anthroponormative languages, post-koiné ).

https://doi.org/10.14746/pss.2022.22.18
PDF (Język Polski)

References

Barcz, A. ( 2016 ). Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki wliteraturze polskiej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Boguska, A. ( 2014 ). Przemiany utopii wchorwackiej prozie insularnej drugiej połowy XX i początku XXI wieku na wybranych przykładach. „Slavia Meridionalis” 14, s. 329–350. https://doi.org/10.11649/sm.2014.016 DOI: https://doi.org/10.11649/sm.2014.016

Boguska, A. ( 2016 ). Granice wewnątrz granic. Nowy regionalizm we współczesnej literaturze chorwackiej. „Slavia Meridionalis” 16, s. 541–564. https://doi.org/10.11649/sm.2016.026 DOI: https://doi.org/10.11649/sm.2016.026

Boguska, A. ( 2020 ). Życie na wyspach. Chorwacka współczesna proza insularna. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Cirlot, J. E. ( 2000 ). Słownik symboli. Przeł. I. Kania. Kraków: Znak.

Fiedorczuk, J. ( 2015 ). Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Jarzyna, A. ( 2019 ). Post-koiné. Studia o nieantropocentrycznych językach ( poetyckich ). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Jonak, Ł. ( 2014 ). Hiperhumanizm, czyli dlaczego kultura nie może wyjść poza samą siebie. „Przegląd Humanistyczny” nr 1 ( 442 ), R. LVIII, s. 54–63.

Kopaliński, W. ( 2015 ). Słownik symboli. Warszawa: Rytm.

Lestel, D. ( 2015 ). Myśleć sierścią. Zwierzęcość wperspektywie drugoosobowej. Przeł. A. Dwulit. W: Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu. Red. A. Barcz, D. Łagodzka. Warszawa: IBL, s. 14–28.

Małczak, L. ( 2004 ). Wiatr wliteraturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru wXIX- i XX- -wiecznym piśmiennictwie strefy śródziemnomorskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Małczak, L. ( 2005 ). Przestrzenne konteksty chorwackiego literaturoznawstwa. W: Cywilizacja — przestrzeń — teksty. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze. Red. L. Miodyński. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 47–59.

Matvejević, P. ( 2003 ). Brewiarz śródziemnomorski. Przeł. D. Cirlić-Straszyńska. Sejny: Pogranicze.

Miloš, D. ( 2006 ). Kornatske priče. Zagreb: Naklada Ljevak. Miloš, D. ( 2008 ). Meke ulice. Zagreb: Naklada Ljevak.

Szperlik, E. ( 2012 ), Zapach i kolor słów, czyli o próbach intersemiotycznego przekładu i synestezji w utworach Damira Miloša Smetlar i Bijeli klaun. „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 2, s. 313–331. https://doi.org/10.14746/pss.2012.2.15 DOI: https://doi.org/10.14746/pss.2012.2.15

Ubertowska, A. ( 2020 ). Historie biotyczne. Pomiędzy estetyką a geotraumą. Olsztyn: Instytut Badań Literackich PAN.

Woźniak, R. B. ( 2021 ). Socjologia marynistyczna w warunkach zmiany ( nadzieje i kontrowersje ). „Edukacja Humanistyczna” 1, s. 9–30.