Slavs on Steamships. Steamship Travels between Europe and Asia, 1869–1890
PDF

Keywords

mobility
modernity
Slavic travel writings
steamship
transport revolution

How to Cite

Ewertowski, T. (2023). Slavs on Steamships. Steamship Travels between Europe and Asia, 1869–1890. Poznańskie Studia Slawistyczne, (23), 19–43. https://doi.org/10.14746/pss.2022.23.1

Abstract

This article examines diverse travel narratives about steamship voyages to Asia in the first two decades after the opening of the Suez Canal, with special focus on journeys through the Suez Canal, Red Sea, and Indian Ocean. Sources include Polish, Serbian and Russian authors: Julian Fałat, Vlado Ivelić, Lucjan Jurkiewicz, Milan Jovanović, Vsevolod Krestovskiy, Karol Lanckoroński, Bronisław Piłsudski, Paweł Sapieha, Henryk Sienkiewicz, Ivan Yuvachev, Hugo Zapałowicz, and Ivan Zarubin. Given this variety of sources, consisting of 12 accounts in 3 languages, written by different types of travellers with dissimilar social backgrounds, it is possible to demonstrate a variety of phenomena that may be associated with steamship voyages. The two main issues examined here are: 1) the coexistence of multiple mobilities in the era of steam power, 2) different experiences of time while voyaging.

https://doi.org/10.14746/pss.2022.23.1
PDF

References

Armstrong, J., Williams, D. M. (2007). The Steamship as an Agent of Modernisation, 1812–1840. “International Journal of Maritime History,” no. 1, pp. 145–160. https://doi.org/10.1177/084387140701900108 DOI: https://doi.org/10.1177/084387140701900108

Ashmore, P. (2013). Slowing Down Mobilities: Passengering on an Inter-war Ocean Liner. “Mobilities,” no. 4, pp. 595–611. DOI: https://doi.org/10.1080/17450101.2013 .769721 DOI: https://doi.org/10.1080/17450101.2013.769721

Bagwell, P.S. (1988). The Transport Revolution 1770–1985. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203221884 DOI: https://doi.org/10.4324/9780203221884

Balachandran, G. (2016). Indefinite transits: mobility and confinement in the age of steam. “Journal of Global History,” no. 2, pp. 187–208. DOI: https://doi.org/10.1017/S174002281600005X DOI: https://doi.org/10.1017/S174002281600005X

Bose, S. (2009). A Hundred Horizons. The Indian Ocean in the Age of Global Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Budrewicz, T., Sadlik, M. (2018). Od Galicji po Amerykę. Literackim tropem XIX-wiecznych podróży. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP. https://doi.org/10.24917/9788380841093 DOI: https://doi.org/10.24917/9788380841093

Burgess, D.R.J. (2016). Engines of Empire. Steamships and the Victorian Imagination. Stanford: Stanford University Press.

Burkot, S. (1988). Polskie podróżopisarstwo romantyczne. Warszawa: PWN.

Buzzard, J. (1993). The Beaten Track: European Tourism, Literature, and the Ways to ‘Culture’, 1800–1918. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198122760.001.0001 DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198122760.001.0001

Curtis, B., Pajaczkowska, C. (1994). “Getting there”: Travel, Time and Narrative. In: Travellers’ Tales: Narratives of Home and Displacement. Eds. M. Mash, L. Tickner, J. Bird, B. Curtis. London: Routledge, pp. 197–214.

Cresswell, T. (2006). On the Move. Mobility in the Modern Western World. London: Routledge.

Das, N., Youngs, T. (Eds.) (2019). The Cambridge History of Travel Writing. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781316556740 DOI: https://doi.org/10.1017/9781316556740

Ewertowski, T. (2020). Images of China in Polish and Serbian Travel Writings (1720– 1949). Leiden: Brill. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004435445 DOI: https://doi.org/10.1163/9789004435445

Fałat, J. (1987). Pamiętniki. Ed. A. Lubasiowa. Katowice: Śląski Instytut Naukowy.

Forsdick, C., Kinsley, Z., Walchester, K. (Eds.). (2019). Keywords for Travel Writing Studies: A Critical Glossary. London: Anthem Press. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvg5bsp2 DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvg5bsp2

Gromadzka, O. (2021). Krajobraz japoński wpolskich narracjach podróżniczych przełomu lat 80. i 90. XIX wieku. “Porównania,” no. 2, pp. 63–78. DOI: https://doi.org/10.14746/por.2021.2.4 DOI: https://doi.org/10.14746/por.2021.2.4

Headrick, D.R. (1981). The Tools of Empire. Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century. New York: Oxford University Press.

Headrick, D.R. (2010). Power over Peoples: Technology, Environments, and Western Imperialism, 1400 to the Present. Princeton: Princeton University Press. DOI: https://doi.org/10.1515/9781400833597 DOI: https://doi.org/10.1515/9781400833597

Hobbs, J.J. (2014). Mount Sinai. Austin: University of Texas Press. Kindle Edition.

Huber, V. (2013). Channelling mobilities: Migration and globalisation in the Suez Canal region and beyond, 1869–1914. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139344159 DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139344159

Huber, V. (2016). Multiple Mobilities, Multiple Sovereignties, Multiple Speeds: Exploring Maritime Connections in the Age of Empire. “International Journal of Middle East Studies,” no. 4, pp. 763–766. DOI: https://doi.org/10.1017/S0020743816000908 DOI: https://doi.org/10.1017/S0020743816000908

Ihnatowicz, E., Ciara, S. (Eds.) (2010). Europejczyk wpodróży 1850–1939. Warszawa: Neriton.

Ivelić, V. (1933). Uspomene iz pomorskog života. Split: Jadranska straža. Jurkiewicz, L. (2014). Opis podróży i pobytu na Sachalinie. Kórnik-Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Kajdański, E. (2005). Długi cień wielkiego muru: jak Polacy odkrywali Chiny. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kalarus, O. (2017). Pierwsze polskie relacje z podróży Do Japonii (1885–1927). [Unpublished PhD thesis]. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kołos, A. (2021). Crossing the Indian Ocean. Polish Travelers on Their Way toChina (1869– 1939). In: Crossroads of Liberty. Asian, African and European Literature Towards Freedom and Oppression. (Eds.) A. Bednarczuk, M. Kubarek, M. Lewicka, M. Szatkowski. Warszawa: Elipsa, pp. 137–148.

Król, A. (2009). Podróż do Japonii. Inspiracje sztuką Japonii w twórczości Juliana Fałata. Kraków: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Lanckoroński, K. (1893). Na około Ziemi. 1888–1889. Wrażenia i poglądy. Lwów: Gebethner i Spółka.

Malinowski, J. (2000). Podróż Juliana Fałata do Chin i Japonii w 1885. In: Orient w kulturze polskiej. Materiały z sesji jubileuszowej z okazji 25-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie 15–16 października 1998. Warszawa: Dialog, pp. 75–84.

Massey, D. (2005). For space. London: SAGE Publications.

Mazan, B. (2010). „Opisać… niepodobna”. Z notat podróżnych arystokraty galicyjskiego o Chinach końca XIX wieku (Paweł Sapieha „Podróż na wschód Azji 1888‒1889”). In: Europejczyk w podróży 1850‒1939. (Eds.) E. Ihnatowicz, S. Ciara. Warszawa: Neriton, pp. 75–99.

Moroz, G. (2020). A Generic History of Travel Writing in Anglophone and Polish Literature. Leiden: Brill. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004429611 DOI: https://doi.org/10.1163/9789004429611

Moroz, G. (2021). Julian Fałat in Southeast Asia: A Polish Kakanian Looks Back at his Travels. [Unpublished conference paper presented at the international workshop Escaping Kakania: Eastern European Travels in Colonial Southeast Asia, National University of Singapore, 4–6 March 2021].

Mrázek, J. (2021). Czechs on ships: liners, containers and the sea. “Journal of Tourism History,” no. 2, pp. 111–137. DOI: https://doi.org/10.1080/1755182X.2021.1925359 DOI: https://doi.org/10.1080/1755182X.2021.1925359

Ogle,V. (2015). The Global Transformation of Time, 1870–1950. Cambridge, MA: Harvard University Press. DOI: https://doi.org/10.4159/9780674915992 DOI: https://doi.org/10.4159/9780674915992

Pearson, M. (2003). The Indian Ocean. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203414132 DOI: https://doi.org/10.4324/9780203414132

Pettinger, A., Youngs, T. (Eds.). (2020). The Routledge Research Companion to Travel Writing. New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324 /9781315613710 DOI: https://doi.org/10.4324/9781315613710

Pietsch, T. (2016). Bodies at sea: travelling toAustralia in the age of sail. “Journal of Global History,” no. 2, pp. 209–228. DOI: https://doi.org/10.1017/S1740022816000061 DOI: https://doi.org/10.1017/S1740022816000061

Piłsudski, B., Inoue, K. (1999). “Dear Father!” A Collection of B. Piłsudski’s Letters, et alii [preprint]. (Ed. & trans.) I. Koichi. Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University.

Podemski, K. (2005). Socjologia podróży. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Rabino, J. (1887). The Statistical Story of the Suez Canal. “Journal of the Royal Statistical Society,” no. 3, pp. 495–546. DOI: https://doi.org/10.2307 /2979062 DOI: https://doi.org/10.2307/2979062

Renner, A. (2011). Watching foreign neighbours: Russian and Soviet travel writing about Japan in the first half of the twentieth century. “Journal of Tourism History,” no. 1, pp. 39–56. DOI: https://doi.org/10.1080/1755182X.2011.575955 DOI: https://doi.org/10.1080/1755182X.2011.575955

Sapieha, P. (1899). Podróż na wschód Azyi. 1888–1889. Lwów: Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta.

Sawada, K. (2021). Opowieść o Bronisławie Piłsudskim. Polak zwany Królem Ajnów. Trans. B. Słomka. Sulejówek: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Schivelbusch, W. (2014). The Railway Journey. The Industrialization of Time and Space in the Nineteenth Century. Oakland: University of California Press. DOI: https://doi.org/10.1525/9780520957909 DOI: https://doi.org/10.1525/9780520957909

Sienkiewicz, H. (1914). Wspomnienia sierżanta Legji Cudzoziemskiej. Warszawa: Gebethner i Wolff.

Smith, C. (2018). Coal, Steam and Ships: Engineering, Enterprise and Empire on the Nineteenth-Century Seas. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781108164894 DOI: https://doi.org/10.1017/9781108164894

Sobel, D. (2010). Longitude. London: Harper Perennial. Steel, F. (2011). Oceania under steam. Sea transport and the cultures of colonialism, c.1870– 1914.

Manchester: Manchester University Press. Thompson,C. (2011). Travel writing. London and New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203816240 DOI: https://doi.org/10.4324/9780203816240

Tomasik, W. (2015). Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Urry, J., Larsen, J. (2011). The Tourist Gaze 3.0. Los Angeles: SAGE Publications. DOI: https://doi.org/10.4135/9781446251904 DOI: https://doi.org/10.4135/9781446251904

Wenzlhuemer, R. (2013). Connecting the Nineteenth-Century World. The Telegraph and Globalization. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139177986 DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139177986

Wenzlhuemer, R. (2016). The ship, the media, and the world: conceptualizing connections in global history. “Journal of Global History,” no. 2, pp. 163–186. DOI: https://doi.org/10.1017/S1740022816000048 DOI: https://doi.org/10.1017/S1740022816000048

Williams, D.M., Armstrong, J. (2014). “One of the noblest inventions of the age”: British steamboat numbers, diffusion, services and public reception, 1812–c.1823. “Journal of Transport History,” 35, 18–34. https://doi.org/10.7227/TJTH.35.1.3 DOI: https://doi.org/10.7227/TJTH.35.1.3

Wolska, J. (2018). Hrabia Karol Lanckoroński – kolekcjoner imecenas. In: Fototeka Lanckorońskich. Rzym: Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa PAN w Rzymie, pp. 7–37.

Zapałowicz, H. (1899). Jedna z podróży na około Ziemi. Tom II. Lwów: Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta.

Вељковић, С. (2016). Господин који није знао санскрит. Београд: Лагуна.

Высоков, М.С., Василевский, А. А., Костанов, А. И., Ищенко М. И. (2008). История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до начала XXI столетия. Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство.

Гвозден, В. (2011). Српска путописна култура 1914–1940. Студија о хронотопичности сусрета. Београд: Службени гласник.

Доклестић, О. (2004). Посљедњи Ивелић, кроз поморство и поезију. “Бока. Зборник радова из науке, културе и умјетности,” бр. 24, pp. 425–447 (online version: https://tinyurl.com/mr39h4wv).

Зарубин, И.И. (1881a). Вокруг Азии. Путевые заметки I. “Русский Вестник,” no. 1, pp. 273–310.

Зарубин, И. И. (1881b). Вокруг Азии. Путевые заметки II. “Русский Вестник,” nо. 2, pp. 102–153.

Јовановић, М. (1894). Тамо амо по истоку. Свеска прва. Београд: Српска књижевна задруга.

Крестовский, В. (1885). В дальных водах и странах. “Русский Вестник,” nо. 1, pp. 60–103.

Пековић, С. (ed.). (2001). Књига о путопису. Зборник радова. Београд: Институт за књижевност и уметност.

Печерска, Т.И. (ed.). (2015). Русский травелог XVIII–XX веков. Новосибирск: НГПУ.

Пушић, Р. (ed.). (1998). Капија од жада. Путописи Срба оКини: 1725–1935. Београд: Библиотека града.

Пушић, Р. (ed.). (2006). Поднебеско царство. Срби о Кини 1725–1940 (путописи и чланци). Београд: Чигоја штампа.

Радуловић, Н. (2018). Слика Индије у српској књижевности 19. века. “Доситејев Врт,” vol. 6, pp. 33–78.

Ювачев, И.П. (2016). Собрание дневников в десяти книгах. Книга 1. Письма (1887– 1891), Дневники (1890–1892). Ed. Н. Кавин. Москва: Гаалеев-Галерея.

Velković, S. (2016). ̂ Gospodin koȷ̌i niȷ̌e znao sanskrit. Beograd: Laguna.

Vysokov, M.S., Vasilevskij, A. A., Kostanov, A. I., Iŝenko M. I. (2008). Istoriâ Sahalina iKurilʹskih ostrovov s drevnejših vremen do načala XXI stoletiâ. Ûžno-Sahalinsk: Sahalinskoe knižnoe izdatelʹstvo.

Gvozden, V. (2011). Srpska putopisna kultura 1914–1940. Studiȷ̌a o hronotopičnosti susreta. Beograd: Službeni glasnik.

Doklestić, O. (2004). Posl̂ edn̂i Ivelić, kroz pomorstvo i poeziȷ̌u. “Boka. Zbornik radova iz nauke, kulture i umȷ̌etnosti,” br. 24, pp. 425–447 (online version: https://tinyurl.com/mr39h4wv).

Zarubin, I.I. (1881a). Vokrug Azii. Putevye zametki I. “Russkij Vestnik,” no. 1, pp. 273–310.

Zarubin,I.I. (1881b). Vokrug Azii. Putevye zametkiII. “Russkij Vestnik,” no. 2, pp.102–153.

J̌ovanović, M. (1894). Tamo amo po istoku. Sveska prva. Beograd: Srpska kn̂iževna zadruga.

Krestovskij,V. (1885).V dalʹnyh vodah istranah. “Russkij Vestnik,” no. 1, pp. 60–103.

Peković, S. (ed.). (2001). Kn̂iga o putopisu. Zbornik radova. Beograd: Institut za kn̂iževnost i umetnost.

Pečerska, T.I. (ed.). (2015). Russkij travelog XVIII–XX vekov. Novosibirsk: NGPU.

Pušić, R. (ed.). (1998). Kapiȷ̌a od žada. Putopisi Srba o Kini: 1725–1935. Beograd: Biblioteka grada.

Pušić, R. (ed.). (2006). Podnebesko carstvo. Srbi o Kini 1725–1940 (putopisi ičlanci). Beograd: Čigoȷ̌a štampa.

Radulović, N. (2018). Slika Indiȷ̌e u srpskoȷ̌ kn̂iževnosti 19. veka. “Dositeȷ̌ev Vrt,” vol. 6, pp. 33–78.

Ûvačev, I.P. (2016). Sobranie dnevnikov v desâti knigah. Kniga 1. Pisʹma (1887–1891), Dnevniki (1890–1892). Ed. N. Kavin. Moskva: Gaaleev-Galereâ.

彭裕超. (2020). 南部斯拉夫人游记的中国形象(1616–1945.

Péng Yùchāo. (2020). Nánbù sīlāfū rén yóujì de zhōngguó xíngxiàng (1616–1945)

A Study on China’s Image in Southern Slavic Travel Writings (1616–1945); unpublished PhD thesis]. Beijing: Beijing Foreign Studies University.