The Journey Towards the Trouts: Put na Plitvice by Adolf Veber Tkalčević. The Text-Formative Role of Culinary Motifs
PDF (Język Polski)

Keywords

Croatian Romanticism
travel writing
Plitvice Lakes
culinary narratives
hunger

How to Cite

Pieniążek-Marković, K. (2023). The Journey Towards the Trouts: Put na Plitvice by Adolf Veber Tkalčević. The Text-Formative Role of Culinary Motifs. Poznańskie Studia Slawistyczne, (23), 111–128. https://doi.org/10.14746/pss.2022.23.5

Abstract

Adolfo Veber Tkalčević (1825–1889) a Croatian philologist, writer, passionate traveler and a Catholic clergyman is the author of the first Croatian account of the travel to the Croatian “Lake District” Put na Plitvice (Road to Plitvice, 1860). As a travel narrative, this book has a “worldbuilding” potential, introducing the Plitvice Lakes to Croatian culture, to the national landscape. In this article,Ifocus on the culinary theme of the trip. One of its side goals was savouring the trouts, but throughout the entire trip the tables of wanderers did not want to fill with them, offering the text-forming abundance instead. The journey “around the empty table” is a kind of self-portrait of “explorers” ready for a “heroic” attitude for the common good. Bearing in mind the specificity of Croatian Romanticism, which this work represents, I read the text in a cultural, anthropological and identity context, referring to the classics of discourse, and devoting less attention to travel studies.

https://doi.org/10.14746/pss.2022.23.5
PDF (Język Polski)

References

Bachtin, M. (1975). Twórczość Franciszka Rabelais’go. Przeł. A. i A. Goreniowie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Badurina, N. (2009). Nezakonite kćeri Ilirije. Zagreb: Centar za ženske studije. Barbieri, V. (2001). Kuharski kanconijer. Gurmanska sjećanja Mediterana. Zagreb: Profil.

Brillat-Savarin, A. (1977). Fizjologia smaku albo Medytacje o gastronomii doskonałej. Przeł. J. Guze, Warszawa: PIW.

Bogišić, V. (1989). Bilješke o Veberovim kratkim putopisima. „Croatica” XX, 31/32, s. 143–148.

Burkot, S. (1988). Polskie romantyczne podróżopisarstwo. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Coha, S. (2015). Medij, kultura, nacija. Poetika i polityka Gajeve Danice. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Filozofski fakultet – Periodica Croatica.

Conte, F. (1989). Sloveni. Nastanak irazvoj slovenskih civilizacija u Evropi (VI–XIII vek). Beograd: Filip Višnjić.

Douglas, M. (2007). Czystość i zmaza. Przeł. M. Bucholc. Warszawa: PIW. Franić, A. (1983). Hrvatski putopisi romantizma. Zadar: Narodni list.

Jezernik, B. (2007). Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników. Przeł. P. Oczko. Kraków: Universitas.

Kristeva, J. (2007). Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Przeł. M. Falski. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Lévi-Strauss, C. (2010). Surowe i gotowane. Przeł. M. Falski. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Łeńska-Bąk, K. (2014). Głód w różnych odsłonach. W: Głód. Skojarzenia, metafory, refleksje. Red. K.

Łeńska-Bąk, M. Sztandara. Opole: Stromata Anthropologica.

Mateja-Jaworska, B. (2020). Kobieca gościnność? Analiza wybranych praktyk goszczenia, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 83–106. DOI: https://doi.org/10.35757 /KiS.2020.64.1.4 DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2020.64.1.4

Mažuranić, M. (1842). Pogled u Bosnu ili kratak put u onu krajinu učinjen 1839-40 po Jednom Domorodcu. Zagreb: Tiskara Dra. Ljudevita Gaja.

Pranjković, I. (1993). Adolfo Veber Tkalčević. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti.

Pranjković, I. (1998), Predgovor. W: A.Veber Tkalčević, Odabrana proza, Vinkovci: Riječ.

Pratt, M.L. (2011) Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja. Przeł. E.E. Nowakowska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stančić, N. (1990). ‘Naš narod’ Ljudevita Gaja iz 1835. Godine. Radovi, Filozofski fakultet Zagreb, Humanističke i društvene znanosti, Zavod za hrvatsku povijest, t. 23, s. 53–80.

Švoger, V. (2009). Skica za portret Adolfa Vebera Tkalčevića (u povodu sto dvadesete obljetnice smrti), „Croatica Christiana periodica”, t. 33, nr 64, s. 107–136.

Todorova, M. (2008). Bałkany wyobrażone. Przeł. P. Szymor i M. Budzińska. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Toussaint-Samat, M. (2008). Historia naturalna i moralna jedzenia. Przeł. A.B. Matusiak, M. Ochab. Warszawa: WAB.

Veber Tkalčević, A. [A.T.] (1876). Varašdinske toplice. Zagreb. https://tinyurl.com/9sxdrrnr (2.08.2022).

Veber Tkalčević, A. (1998). Put na Plitvice. W: Odabrana proza. Oprac. I. Pranjković. Vinkovci: Riječ.